Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bea1808d-b6b9-457e-847a-ad53345158f7

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Tytuł artykułu

Evaluation of traffic parameters and undesirable incidents using UAV technology

Autorzy Cieślar, K.  Loga, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Ocena parametrów ruchu drogowego oraz zdarzeń niebezpiecznych za pomocą UAV
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Vehicles reposition analysis is a key feature in a process of forming the traffic behaviors and managing the specific urban area issues. The anti-congestion or anti-incident activities contribute to the improvement of living conditions in modern cities. In cases when preventing the adverse incidents is impossible, it is essential to correctly evaluate the scale of a problem and take the best decisions in terms of the traffic. The purpose of the study is analyzing the possibilities of road safety improvement and refining the process of managing or modeling the traffic and infrastructure by using the UAV’s.
PL Analiza sposobów przemieszczania się jest istotnym czynnikiem w procesie kształtowania zachowań komunikacyjnych oraz w procesie rozwiązywania problemów funkcjonowania obszarów zurbanizowanych. Działania zapobiegające kongestii czy niepożądanym zdarzeniom, przyczynią się przede wszystkim to polepszenia warunków życia mieszkańców miast. W przypadku, gdy zapobiegnięcie niepożądanej sytuacji jest niemożliwe, niezbędne jest prawidłowe oszacowanie skali problemu oraz podjęcie właściwych decyzji z punktu widzenia zarządzania ruchem. Celem artykułu jest analiza możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienie zarządzania infrastrukturą, poprzez wykorzystanie badań zrealizowanych przy pomocy UAV.
Słowa kluczowe
PL analiza ruchu   obszar miejski   UAV   parametry ruchu  
EN traffic analysis   urban area   UAV   traffic parameters  
Wydawca Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rocznik 2017
Tom nr 9
Strony 83--92
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Cieślar, K.
autor Loga, W.
Bibliografia
[1] Gaca, S., Suchorzewski, W., Tracz, M.: Inżynieria ruchu drogowego. WKŁ, Warszawa, 2011.
[2] Raport - Polskie drogi, report, Centrum im. Adama Smith’a, Warszawa 2013.
[3] Loga, W., Mikulski. J.: Traffic Analysis Based on Weigh-In-Motion System Data. Chapter in: Challenge of Transport Telematics, Springer, 2016.
[4] Tuśnio, N., Nowak, A., Tuśniom, J., Wolny P.: Bezzałogowe statki powietrzne w działaniach Państwowej Straży Pożarnej – propozycja dedykowana Państwowej Straży Pożarne. Zeszyty Naukowe SGSP no 58, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 20016.
[5] Puri, A.: A Survey of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for Traffic Surveillance. Department of computer science and engineering, University of South Florida, 2005.
[6] De Bruin, A., Booysen, M. J.: Drone-based traffic flow estimation and tracking using computer vision. Available: http://bit.ly/2majZwC [March 5. 2017].
[7] Zheng, C. and others: Driving-Behavior Monitoring Using an Unmanned Aircraft System (UAS). Digital Human Modeling. Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management: Ergonomics and Health: 6th International Conference, DHM, 2015.
[8] Web page: http://slaska.policja.gov.pl/ [March 5. 2017]
[9] Cieślar, K., Loga, W.: Monitoring and control of atmospheric conditions using mobile method of measurement in urban area. Archives of Transport System Telematics Vol. 8, iss. 4, Polish Association of Transport Telematics, 2015.
[10] Webpage: http://uavo.com.pl/prawo/7-wrzesnia-wchodzi-zycie-nowe-rozporzadzenie-wsdronow/. [March 5. 2017].
[11] Webpage: http://www.rcesystems.cz/articles/traffic-monitoring-unmanned-aerial-vehicle/ [March 5. 2017].
[12] Webpage: http://datafromsky.com/ [March 5. 2017].
[13] Brenner, B., Chojnacki, J.: Monitorowanie ruchu drogowego za pomocą dronów. Autobusy 8/2016, 2016.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bea1808d-b6b9-457e-847a-ad53345158f7
Identyfikatory