Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-be6fe14c-5bdf-4461-95ce-ba2b20b17fb0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena możliwości zastosowania paliw węglowo-wodnych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym

Autorzy Idzior, M.  Karpiuk, W.  Bor, M.  Smolec, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of the possibilities of application of coal water slurry for supplying compression ignition
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została możliwość zasilenia tłokowego silnika spalinowego z wykorzystaniem suspensji węglowowodnych. Na przełomie ostatnich dekad można zaobserwować wzmożone zainteresowanie paliwami alternatywnymi, podyktowane m.in. ograniczoną ilością zasobów ropy naftowej oraz koniecznością spełnienia rygorystycznych norm emisji spalin. W artykule omówiono możliwości wykorzystania suspensji, jako nowoczesnego, taniego i ekologicznego paliwa, którym można zasilić silnik o zapłonie samoczynnym. Przedstawione zostały metody otrzymywania, proces spalania w kontekście emisji związków szkodliwych oraz techniczne możliwości adaptacji silnika do zasilania paliwem węglowo-wodnym. Wydaje się, że zastosowanie suspensji, szczególnie do zasilania silników niskoobrotowych jest rozwiązaniem bardzo korzystnym i możliwym do wdrożenia bez znacznego wzrostu kosztów wytwarzania jednostki napędowej.
EN The article discusses the possibility to power the piston internal combustion engine with the use of coal-water suspensions. At the turn of the last decades can be seen increased interest in alternative fuels, according to a limited amount of fossil fuel resources and the need to meet higher emission standards. The authors proposed the use of suspensions, as a modern, cheap and environmentally friendly fuel that can power the diesel engine. Presented methods of preparation, the combustion process in the context of the emission of harmful compounds, and technical possibilities of adapting the engine to fuel coal-water. It appears that the use of suspensions, particularly low speed motor power supply is a very favorable solution and possible to implement without significant increase in the manufacturing costs of the drive unit.
Słowa kluczowe
PL silnik z zapłonem samoczynnym   paliwo alternatywne   suspensja  
EN self-ignition engine   alternative fuel   suspension  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 987--990
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Idzior, M.
  • Politechnika Poznańska
autor Karpiuk, W.
  • Politechnika Poznańska
autor Bor, M.
  • Politechnika Poznańska
autor Smolec, R.
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
1. Samar – badanie rynku pojazdów osobowych. Dostępny on-line : http://www.samar.pl/raporty-i-analizy?locale=pl_PL
2. Cisek J., Mruk A., Szczypiński-Sala W., Wpływ biopaliw (FAME) na właściwości eksploatacyjne rozpylaczy paliwa silnika z zapłonem samoczynnym, „Czasopismo Techniczne” 2012, nr 3.
3. Michalik A., Hycnar J.J., Kula H., Fraś A., Sikora L., Zakres i warunki stosowania suspensji węglowo-wodnych, „Piece przemysłowe&kotły” 2014, nr 11.
4. Wamankar A.K., Murugan S., DI diesel engine operated with carbon-black-water-diesel slurry at different injection timming and nozzle opening pressure, „Journal of the energy institute” 2015, nr 4.
5. Mitianiec W., Combustion process of direct injected water-coal mixture in diesel engine, „Combustion engines” 2016, nr 1.
6. Seshardi A.K., Canton J.A., Kihm K.D., Coal-water Slurry Spray Characteristics of a Positive Displacement Fuel Injection System, „Journal of Engineering for Gas Turbines and Power” 1992, nr 114.
7. Borkowski J., Szada-Borzyszkowski W., Możliwości i konsekwencje zastosowania zawiesiny węglowo-wodnej jako paliwa alternatywnego do zasilania silników diesla, „Autobusy” 2014, nr 6.
8. Idzior M., Problemy doboru wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym zasilanych paliwami alternatywnymi, WNITE, Radom 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-be6fe14c-5bdf-4461-95ce-ba2b20b17fb0
Identyfikatory