Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-be412a41-69a3-4e29-a163-547ba4b5b1ba

Czasopismo

Archives of Mining Sciences

Tytuł artykułu

Analysis of methods used for assessing damage risk of buildings under the influence of underground exploitation in the light of world’s experience – Part 1

Autorzy Malinowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza metod oceny zagrożenia obiektów budowlanych eksploatacją podziemną w świetle doświadczeń światowych – Część 1
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Methods used for evaluating damage risk of buildings threatened with continuous strains generated by underground exploitation have been addressed in this paper. The main emphasis was put on methods thanks to which the degree of damage of a large group of structural objects could be approximated. The investigations were focused on the origin of those methods, especially the assumed criteria. The final stage of theoretical study was a comparative analysis of presented methods, thanks to which the basic differences between assumptions to those methods as well as the main advantages and disadvantages could be enumerated. Then the damage risk of buildings was evaluated with selected methods. The obtained results were compared with actual data registered in those objects. This enabled the authors to practically evaluate the adaptability of those methods to the underground exploitation conditions in Poland. The first part of the paper is devoted to the presentation of methods and theoretical anaysis of their shortcomings and advantages, followed by the results of analyses performed on actual data.
PL W artykule zaprezentowano metody wykorzystywane w świecie do oceny zagrożenia obiektów budowlanych deformacjami ciągłymi generowanymi przez eksploatację podziemną. Główny nacisk został położony na przybliżenie metod, które umożliwiają przeprowadzenie estymacji stopnia uszkodzenia dużej grupy budynków kubaturowych w sposób przybliżony. W badaniach skoncentrowano się na genezie powstania tych metod kładąc szczególny nacisk na wyjaśnienie kryteriów przyjętych do ich budowy. Końcowym etapem badań teoretycznych zaprezentowanych w niniejszym artykule jest analiza porównawcza zaprezentowanych metod. Analiza ta pozwoliła na wyłonienie podstawowych różnic istniejących w założeniach tych metod oraz na uwypuklenie głównych wad i zalet przy stosowaniu tych metod. Następnie podjęto próbę oceny zagrożenia obiektów budowlanych wybranymi metodami. Ostatecznie wykorzystane wyniki porównano z realnymi uszkodzeniami, które zostały zarejestrowane w budynkach. Badania praktyczne pozwoliły na ocenę możliwości adaptacji tych metod w warunkach eksploatacji podziemnej w Polsce. Pierwsza części artykułu poświecona jest prezentacji metod oraz rozważaniom teoretycznym dotyczącym ich mankamentów i zalet. Natomiast w drugiej części artykułu rozważania teoretyczne poparte zostały wynikami analiz przeprowadzonych na rzeczywistych danych.
Słowa kluczowe
PL szkoda górnicza   eksploatacja   deformacje ciągłe   ryzyko   ocena odporności budynków  
EN mining damage   mining   continuous deformation   risk   building vulnerability assessment  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Archives of Mining Sciences
Rocznik 2013
Tom Vol. 58, no. 3
Strony 843--853
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., wykr.
Twórcy
autor Malinowska, A.
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Department of Mining Areas Protection, Geoinformatics and Mining Surveying, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
Bibliografia
Bhattacharya S., Singh M.M., 1984. Proposed criteria for subsidence damage to buildings. Rock mechanics in productivityand protection. In: 25th symposium on rock mechanics.
Boscarding M.D., Cording E.G., 1989. Building Response to Excavation-Induced Settlement. Journal of Geotechnical Engineering.
Burland J.B., 1997. Assessment of risk of damage to buildings due to tunneling and excavation. Earthquake Geotechnical Engineering, Ishihara, Rotterdam.
Burland J.B., Wroth C.P., 1975. Settlement of building and associated damage. Building Research Establishment Current Paper, Watford.
Djamaluddin I., Mitani Y., Esaki T., 2011. Evaluation of ground movement and damage to structures from Chinese coalmining. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences.
Instrukcja nr 12, 2000. Zasady oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji z uwagi na ochronę obiektówbudowlanych. Wydawnictwo GIG, Katowice.
Kwiatek J., 1997. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Wydawnictwo GIG, Katowice.
Mine Subsidence Engineering Consultants, 2007. Mine Subsidence Damage to Building Structure. www.minesubsidence. com.
National Coal Board, 1975. Subsidence Engineer’s Handbook. National Coal Board, London.
Popiołek E., 2009. Ochrona Terenów Górniczych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
Przybyła H., Świądrowski W., 1968. Określenie kategorii odporności istniejących obiektów budownictwa powszechnegona wpływy eksploatacji górniczej. Ochrona Terenów Górniczych.
Skemton A.W., Macdonald D.H., 1956. The allowable settlements of buildings. Proc. Inst. Civ. Eng. Part III 5.
Skempton A.W., Delory F.A., 1957. A contibution to the settlement analysis of foundation on clay. Geotechnique 7.
Sroka A., 2001. Die soziale Abbauverträglichkeit - der Grundgedanke der bergschadensmindernden Abbauplanung. 43. Wissenschaftliche Tagung des Deutschen Markscheider Vereins e.V.; Trier (Deutschland).
Wagner H., Schumann E.H.R., 1991. Surface effects of total coal-seam extraction by underground mining method.
Yu Z, Karmis M, Jarosz A, Haycocks C., 1988. Development of damage criteria for buildings affected by mining subsidence. In: 6th annual workshop generic mineral technology centre mine system design and ground control.
Zadeh L.A.,1965. Fuzzy sets. Information and Control 965, vol. 38, No. 1, p. 1-14.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-be412a41-69a3-4e29-a163-547ba4b5b1ba
Identyfikatory