Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-be3f609b-8833-4b03-b440-93f6c34a56b1

Czasopismo

Archives of Metallurgy and Materials

Tytuł artykułu

Investigation of Microstructure of ZnO Varistors Taken From Surge Arrester Counters

Autorzy Papliński, P.  Wańkowicz, J.  Ranachowski, P.  Ranachowski, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents investigations of microstructure of varistors of damaged surge arrester counters. A similar ZnO varistor, not subjected before to operation, was a point of reference in this research. The results of investigations of the ZnO varistors show an untypical phase composition of their material, which was characterized by unsatisfying homogeneity and cohesion. The degradation processes of varistor material in the subsequent stages were recognized and described. A harmful impact of humidity inside the untight surge arrester counter on its operation and its ZnO varistors was proved. Some conclusions being the result of the operation checking of surge arrester counters were presented too.
Słowa kluczowe
EN surge arrester counter   ZnO varistors   microstructure of ceramics   ceramic material degradation  
Wydawca Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science
Czasopismo Archives of Metallurgy and Materials
Rocznik 2019
Tom Vol. 64, iss. 1
Strony 191--196
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Papliński, P.
  • Institute of Power Engineering - Research Institute, 8 Mory Str., 01-330 Warszawa, Poland
autor Wańkowicz, J.
  • Institute of Power Engineering - Research Institute, 8 Mory Str., 01-330 Warszawa, Poland
autor Ranachowski, P.
  • Institute of Fundamental Technological Research PAS, 5b Pawińskiego Str., 02-106 Warszawa, Poland, pranach@ippt.pan.pl
autor Ranachowski, Z.
  • Institute of Fundamental Technological Research PAS, 5b Pawińskiego Str., 02-106 Warszawa, Poland
Bibliografia
[1] Surge counter type I 3EX5 050 manufactured by Siemens. Operation Manual No. 1198/RSJ, Berlin, 1998. [In Polish: Licznik zadziałań typu I 3EX5 050 firmy Siemens. Instrukcja obsługi Nr 1198/RSJ, Berlin 1998 r.].
[2] Surge counter type SC 13 manufactured by Bowthrope EMP Limited. Operation Manual No. 066/1, Brighton, 1994. [In Polish: Licznik zadziałań typu SC 13 firmy Bowthrope EMP Limited. Instrukcja obsługi. Nr 066/1, Brighton 1994 r.].
[3] Surge counter type GLX. Data Sheet GLX/06/00, „ZWAR” S.A. Production Plant Z-4, Przasnysz, 1998. [In Polish: Licznik zadziałań typu GLX. Karta katalogowa GLX/06/00, „ZWAR” S.A. Zakład Produkcyjny Z-4, Przasnysz 1998 r.].
[4] Report on evaluation of the technical condition of damaged surge arrester type 3EQ 4 336-3PP42-4TZ-1, factory No. K/35227949, manufactured by Siemens, production year 2013, dismantled from feeder No. 5 Ełk circuit 2 in the 400 kV Łomża Systemowa substation. Compiled by Institute of Power Engineering – Research Institute, February/March 2016. [In Polish: Raport z oceny stanu technicznego uszkodzonego beziskiernikowego ogranicznika przepięć typu 3EQ 4 336-3PP42-4TZ-1, nr fabryczny K/35227949 firmy Siemens, rok prod. 2013, zdemontowanego z pola nr 5 Ełk tor 2 w SE 400 kV Łomża Systemowa. Opracowanie IEn – Ib, luty/marzec 2016 r.].
[5] Study on the revision of gapless surge arrester type VARISIL HI manufactured by Tridelta Parafoudres S.A. Compliled by Institute of Power Engineering – Research Institute, December 2016. [In Polish: Ekspertyza z rewizji beziskiernikowego ogranicznika przepięć typu VARISIL HI firmy Tridelta Parafoudres S.A. Opracowanie IEn – Ib, grudzień 2016 r.].
[6] P. Papliński, P. Ranachowski, Testing of the surfaces of internal elements of surge arresters, Przegląd Elektrotechniczny 5a, 73-76 (2012). [In Polish: Badania powierzchni elementów wewnętrznych ograniczników przepięć].
[7] L. M. Levinson, editor, Advances in Varistor Technology, Ceramic Transactions, 3 (The American Ceramic Society, Westerville, OH), 22-30 (1989).
[8] S. Boggs, J. Kuang, H. Andoh, S. Nishiwaki, Electro-thermalmechanical computations in ZnO arrester elements, IEEE Trans. Power Delivery 15 (1), 128-134, (2000).
[9] D. R. Clarke, On the equilibrium thickness of intergranular glass phases in ceramic materials, J. Am. Ceram. Soc. 85, 485-502 (1999).
[10] P. Papliński, J. Wańkowicz, P. Ranachowski, Z. Ranachowski, Microstructure and degree of degradation of ZnO varistors in surge arresters due to operation, Archives of Metallurgy and Materials 63, 3, 1267-1273 (2018).
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-be3f609b-8833-4b03-b440-93f6c34a56b1
Identyfikatory
DOI 10.24425/amm.2019.126237