Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-be305154-a244-4ab7-ac8a-6a1251fdc17c

Czasopismo

Journal of KONBiN

Tytuł artykułu

Pomiar grubości cienkich warstw olejowych w aspekcie występowania zjawiska triboelektrycznego

Autorzy Nowiński, E.  Giemza, B.  Domański, M. 
Treść / Zawartość http://content.sciendo.com/view/journals/jok/jok-overview.xml
Warianty tytułu
EN Thickness measurement of thin oil layers in triboelectrical phenomenon aspect
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tematem publikacji są problemy oceny grubości filmu olejowego w węzłach tarcia. Literatura przedstawia wiele metod takich pomiarów. Najbardziej popularną, wykorzystywaną także w aparatach laboratoryjnych jest metoda rezystancyjna, która polega na odnoszeniu rezystancji warstwy do jej grubości. Autorzy wskazują na błędne założenia tej metody ze względu na tworzenie ładunków elektrycznych w strefie tarcia, co zmienia przewodność takiej warstwy.
EN This paper presents problems of oil film thickness measurements, especially during tribological experiments. There are many methods of oil layer measurement. More of them is used in measurement apparatus. Most popular method to oil film thickness is electric method. Authors indicate that triboelectrical phenomenon disrupts the real value of resistance because of charge particles which change conductance of the oil layer.
Słowa kluczowe
PL grubość filmu olejowego   przewodność oleju   zjawisko triboelektryczne  
EN oil film thickness   oil conductance   triboelectric phenomenon  
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONBiN
Rocznik 2013
Tom No. 3-4 (27-28)
Strony 87--98
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
autor Nowiński, E.
autor Giemza, B.
autor Domański, M.
Bibliografia
[1] Barwell F.T.: Łożyskowanie. WNT Warszawa 1984.
[2] Bowden F., Tabor D.: Wprowadzenie do trybologii. WNT Warszawa 1980.
[3] Cypko E., Kałdoński T.: Triboelectrical effect in frctional contacts. Solid State Phenomena vol.113, 2006.
[4] Harvey T., Wood R., Denuault G.: Investigation of electrostatic charging mechanisms in oil lubricated tribo-contact. Tribology International 35, 2002.
[5] Hsu S.M., Gates R.S.: Boundary lubricating films: formation and lubrication mechanism. Tribology International 38, 2005.
[6] Irani K., Pekkari M., Angstrom H.-E.: Oil film thickness measurement in the middle main bearing of a six-cylinder supercharged 9 litre diesel engine using capacitive transducers. Wear 207, 1997.
[7] Jacobson B.: Thin film lubrication of real surfaces. Tribology International 33, 2000.
[8] Kaczyński R., Nachimowicz J.: Rezystancja kontaktu pary trącej w procesach przejściowych przy tarciu ślizgowym. Trybologia t. 3, 1994.
[9] Kajdas C., Krawczyk K., Nita J.: Metod and device for testing lubricating properties of lubricating means, Patent USA nr 4311036, 1981.
[10] Kałdoński T., Wachal A.: Powstawanie ładunków elektrycznych podczas tarcia metali o teflon. Trybologia t. 4-5, 1980.
[11] Krawczyk K., Firkowski A., Nowiński E.: Mierzenie zmian grubości filmu olejowego w badaniach trybologicznych. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów PW nr 2/2010.
[12] Krupka I., Hartl M., Liska M.: Thin lubricating films behaviour at very high contact pressure.Tribology International Vol. 39, 2006.
[13] Kulczycki A., Wachal A.: Problemy energetyczne trwałości warstwy granicznej. Trybologia, t. 3, 1985.
[14] Nakayama K., Martin J.: Tribochemical reactions at and in the vicinity of a sliding contact. Wear 261, 2006.
[15] Peng-shun Z., Shu-guang L., Wen-jie Z.: A new measurement method of oil film thickness in the EHL condition: the R-C oscillation technique. Wear 148, 1991.
[16] Tamminen J., Sandstrom C.-E., Andersson P.: Influence of load on the tribological conditions in piston ring and cylinder liner contacts in a medium-speed diesel engine. Tribology International 39, 2006.
[17] Wachal A., Hebda M..: Trybologia, PWN 1980.
[18] Zhang Ch.: Research on thin film lubrication: state of the art.Tribology International vol. 38, 2005.
[19] Durak E., Kurbanoglu C., Kaleli H.:Measurement of friction force and effects of oil fortifier in engine journal bearings under dynamic loading conditions. Tribology International 36, 2003.
[20] Fuller D.D.: Teoria i praktyka smarowania. PWT Warszawa 1960.
[21] Dwyer-Joyce, R.S., Harper, P. and Drinkwater, B.W. A method for the measurement of hydrodynamic oil films using ultrasonic reflection. Tribology Letters, 2004, 17.
[22] Sherrington I.: A Review of the Development of Oil Film Thickness Measurement Technology and its Significance to the Understanding and Control of Lubrication in the Piston-Ring Packs of IC Engines. NordTrib Conference, 2010.
[23] Szczerek M., Wiśniewski M.: Tribologia, tribotechnika. PTT 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-be305154-a244-4ab7-ac8a-6a1251fdc17c
Identyfikatory