Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-be126aa0-34e5-4f81-8d18-cf360154afca

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Stosowanie ekranów przeciwhałasowych w świetle ochrony przeciwpożarowej

Autorzy Kaczmarczyk, P.  Klapsa, W.  Riegert, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of acoustic screens in the view of the fire protection
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Emisja hałasu spowodowana ruchem lądowym na drogach sprawia, że powstaje coraz więcej różnego rodzaju barier ochronnych (naturalnych lub sztucznych) mających na celu ograniczenie nadmiernej ilości hałasu. Tego typu bariery, zwane ekranami akustycznymi, powinny spełniać szereg wymagań. Wpływ niekorzystnych oddziaływań takich jak silne podmuchy wiatru, dynamiczne wahania ciśnienia czy uderzające odłamki wyrzucane spod kół samochodów rzutuje na żywotność ekranu, a w niesprzyjających warunkach na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Istotną rzeczą staje się także bezpieczeństwo pożarowe takiego ekranu. Podczas samozapłonu od promieniowania cieplnego emitowanego przez płonący samochód lub celowego podpalenia na tle wandalizmu, ważne jest aby ekran cechował się właściwościami nierozprzestrzeniania ognia. Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego są bardzo ogólnie sformułowane co może powodować różną interpretację przepisów. W artykule przedstawiono aktualne przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stosowanych ekranów w infrastrukturze drogowej oraz opisano metody badawcze stosowane do klasyfikacji wyrobu.
EN Noise emissions caused by land movement in the street makes it more and more protective acoustic screens (natural or artificial), which are intended to reduce excessive noise. This type of barrier, called acoustic screens should meet a lot of requirments. The impact of adverse factors such as: strong winds, dynamic pressure fluctuations or striking debris thrown from the car wheels affect the service life of the screen. The important thing is the fire safety of this screen. The self-ignition of the thermal radiation, emitted by a burning car or deliberate arson, it is important that the screen was characterized fire retardant properties. Legal requirments relating to fire safety are generally defined, which cause a different interpretation of the rules. The article presents the current legislation related to fire safety screens used in infrastructure and test methods for the classification of the product.
Słowa kluczowe
PL ekran przeciwhałasowy   ekran akustyczny   bezpieczeństwo pożarowe   ochrona przeciwpożarowa   prawo  
EN acoustic screens   fire protection   legislation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 200--203
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kaczmarczyk, P.
  • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie - Państwowy Instytut Badawczy
autor Klapsa, W.
  • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie - Państwowy Instytut Badawczy
autor Riegert, D.
  • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie - Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
1. PN-ISO 10847:2002. Akustyka. Wyznaczanie skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych w warunkach rzeczywistych.
2. PN-EN 1794-1 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne. Cz. 1. Właściwości mechaniczne i stateczność.
3. PN-EN 1794-2 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne. Cz. 2. Ogólne bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne.
4. PN-EN 1793-1:2001 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych.
5. PN-EN 1793-2:2001 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych.
6. http://edroga.pl/drogi-i-mosty/rodzaje-i-koszty-oslon-przeciwhalasowych-19053998
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
9. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników reakcji na ogień.
10. PN-EN 13823+A1:2015-12 „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych – Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”.
11. PN-EN ISO 11925-2:2010 „ Badania reakcji na ogień – Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działania płomienia – Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia”.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-be126aa0-34e5-4f81-8d18-cf360154afca
Identyfikatory