PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Symulator komputerowy przekaźnikowego systemu sterowania ruchem kolejowym typu E jako narzędzie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyżurnych ruchu

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Computer system simulator relay (type e) control traffic of trains as a tool for training and professional traffic on duty
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Proces przygotowania kadry do obsługi systemów sterowania ruchem kolejowym może być prowadzony przy zastosowaniu komputerowych symulatorów odwzorowujących funkcje rzeczywistych obiektów. Artykuł przedstawia taką możliwość w odniesieniu do przygotowania zawodowego dyżurnych ruchu. Dodatkową zaletą prezentowanego symulatora jest udostępnienie go w internecie, co umożliwia korzystającym z niego ćwiczenie funkcji obsługi pulpitu w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Może to być również elementem e-learningu zawodowego dla dyżurnych ruchu.
EN
The process of preparing staff to handle the rail traffic control systems can be carried out using computer simulators imaging features of real objects. The article presents the opportunity for vocational training on duty traffic. An additional advantage of the presented simulator is to locate it on the internet, allowing users of its desktop operating features exercises anytime, anywhere. It could also be an element of e-learning training for traffic on duty.
Rocznik
Tom
Strony
15--21
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., il.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Centralna Komisja Egzaminacyjna: „Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe – technik transportu kolejowego” - MENiS, Warszawa 2005,
 • 2. Chyba A., Okrzesik P., Puchała M.: „Symulator komputerowy przekaźnikowego systemu (typu E) sterowania ruchem pociągów na stacji jako narzędzie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyżurnych ruchu” - X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym”, Zakopane 30 listopada - 2 grudnia 2011 r. - Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, seria Materiały Konferencyjne nr 96,
 • 3. Czarnocki J.: „Co dalej ze szkoleniami zawodowymi dla potrzeb transportu szynowego?” – Infrastruktura transportu nr 4/2011,
 • 4. Dąbrowa-Bajon M.: „Podstawy sterowania ruchem kolejowym – funkcje, wymagania, zarys technik” - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002,
 • 5. Dyduch J., Kornaszewski M.: "Systemy sterowania ruchem kolejowym” - Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007,
 • 6. http://www.apedukacja.pl/transport_kolejowy_kolejnictwo,184.html – strona internetowa Szkoły Policealnej,
 • 7. http://www.hagans.pl/szkolenia/kursy-kwalifikacyjne - strona internetowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego,
 • 8. http://www.isdr.pl - strona internetowa zawierająca prezentowany symulator,
 • 9. http://zawody.kaszkur.pl/index.php?show=clsf – profile zawodowe różnych specjalności,
 • 10. http://zawody.kaszkur.pl/index.php?show=job&id=831202#req – profil kursu przygotowującego do zawodu dyżurnego ruchu,
 • 11. http://www.zawodyregulowane.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=226 – Wymagania stawiane dyżurnemu ruchu oraz profil przygotowania zawodowego,
 • 12. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: „Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego – technik transportu kolejowego”,
 • 13. Makowski S.: "Program automatyzacji sterowania ruchem na PKP do 2000 roku" - Automatyka Kolejowa nr 11/1989,
 • 14. Mielnik R., Puchała M.: „Doskonalenie zawodowe pracowników PKP w zakresie obsługi i eksploatacji komputerowo – przekaźnikowego systemu urządzeń stacyjnych OSA-H” – XIII Konferencja Naukowa “Pojazdy Szynowe ‘98” Katowice – Ustroń 8 – 10 października 1998 r. – Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport zeszyt nr 33,
 • 15. Molecki B.: „Oprogramowanie symulacyjne a problematyka transportu szynowego” - Technika Transportu Szynowego, 10/1997,
 • 16. Okrzesik P., „Koncepcja symulatora komputerowego urządzeń sterowania ruchem kolejowym typu E dla potrzeb dydaktyki” – praca dyplomowa inżynierska, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011,
 • 17. Puchała M.: „Miejsce zarządzania wiedzą w procesie zarządzania” – Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna “Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie”, Krynica 17 – 19 listopada 2004 r., Zeszyty Naukowo – Techniczne SITKRP – Oddział w Krakowie zeszyt nr 117 seria Materiały Konferencyjne (nr 66) - Kraków 2004,
 • 18. Puchała M.: „Doskonalenie zawodowe pracowników przedsiębiorstwa PKP wynikające z wdrażania systemów komputerowych” - [w.] Aleksander Tadeusz [red.] „Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian” – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003,
 • 19. Roczny raport 2009 – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2010,
 • 20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra,
 • 21. Zajączkowski A., Kalicińska K., Olendrzyński W.: "Elektryczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego - urządzenia stacyjne" - WKŁ, Warszawa 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bdf8fdbc-6d4b-405c-97a2-bf4c25e4bc05
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.