Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bdddc5f1-b0ff-4149-bf75-76c3d136014f

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Wpływ podziału dawki oraz kąta początku wtrysku dawki inicjującej na parametry pracy dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym

Autorzy Skrzek, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effect of the diesel fuel dose division and the injection angle on operating parameters of a dual-fuel compression ignition engine
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego w dwupaliwowym silniku o ZS zasilanym propanem. Zaprezentowano zestawienie wyników badań dla czterech różnych proporcji podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego mierzonych udziałem energetycznym dawki pilotującej, oraz dla przypadku pojedynczej dawki oleju napędowego. Badania obejmowały analizę procesu spalania, oraz emisji spalin. Wykazano że podział dawki oleju napędowego z zachowaniem odpowiednich proporcji dawki pilotującej do dawki głównej, oraz kąt początku wtrysku ma istotne znaczenie dla przebiegu procesu spalania, oraz emisji związków toksycznych spalin. Poprawie ulega zarówno sprawność ogólna jak i emisja tlenków azotu przy nieznacznym wzroście emisji węglowodorów. Ponadto wykazano że zastosowanie podziału dawki oleju napędowego wyraźnie redukuje obciążenia cieplne i mechaniczne silnika.
EN The paper presents results of a research on the effect of the diesel fuel dose division in a dual-fuel CI engine operating on propane. It presents test results obtained for four various proportions of the diesel fuel dose distribution, measured in form of the pilot dose energy shares in the total energy of diesel fuel, and results obtained for the case of a single diesel fuel dose. The investigation comprised an analysis of the combustion process and exhaust emissions. It has been shown that the diesel fuel dose distribution in adequate proportions of a pilot dose to the main dose, and the injection angle are important for the combustion process and toxic exhaust emissions. The obtained results showed better overall efficiency and lower nitrogen oxide emission with a slight increase of hydrocarbon emission. Moreover, it was showed that the diesel fuel dose division reduces significantly the thermal and mechanical load of the engine.
Słowa kluczowe
PL silnik dwupaliwowy   podział dawki   olej napędowy   propan   parametry spalania   emisja  
EN dual-fuel engine   dose divided   diesel   propane   combustion parameters   emission  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 886--892
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Skrzek, T.
  • Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Bibliografia
[1] Stelmasiak Z.: Stadium procesu spalania gazu w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym gazem ziemnym i olejem napędowym. Bielsko-Biała: ATH, 2003.
[2] Stelmasiak Z.: “Possibility of Improvement of Some Parameters of Dual Fuel CI Engine by Pilot Dose Division”, Journal of Polish Cimac, Vol. 6 No.1/2011, pp. 181-189, 2011.
[3] Stelmasiak Z., Matyjasik M.: „Symulacja procesu spalania w dwupaliwowym silniku z dzieloną dawką oleju napędowego”, Silniki Spalinowe, nr 4/2012.
[4] Stelmasiak Z., Matyjasik M.: Exhaust emissions of dual fuel self-ignition engine with divided initial dose. Combustion Engines, No. 3/2013(154), pp. 144, 2013.
[5] Stelmasiak Z.: Dwupaliwowe silniki o zapłonie samoczynnym. Bielsko-Biała ─ Radom: ITE 2013.
[6] Bargende M.: Most Optimal Location of 50% Mass Fraction Burned and automatic knock detection. MTZ 5kj6, Vol.10, 1995.
[7] Wajand J.A.: Silniki o zapłonie samoczynnym. Wydawnictwa Naukowo─Techniczne, Warszawa:1988.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bdddc5f1-b0ff-4149-bf75-76c3d136014f
Identyfikatory