Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bdd68b47-f653-48a0-9bfe-132394f12a54

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Problematyka bezpieczeństwa pojazdów w aspekcie procesu wdrażania sprzętu wojskowego

Autorzy Simiński, P. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The issue of vehicle safety in the context of the implementation of military equipment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W kwestii bezpieczeństwa pojazdów wojskowych należy przeciwdziałać szeregu zagrożeniom mając za cel nadrzędny ochronę załóg. Zapewnienie optymalnej ochrony załodze umożliwia wysoki poziom zespołu cech pojazdu, należą do nich: siła ognia (możliwość rażenia przeciwnika odpowiednio skutecznymi środkami ogniowymi), odporność balistyczna i antyminowa, ruchliwość, bezpieczeństwo ruchu. Dopiero kompleksowy rozwój wspomnianych cech pozwala na osiągnięcie zadowalającego poziomu bezpieczeństwa. Analizując poszczególne fazy życia SpW należy stwierdzić, że realizacja procesu wdrażania może mieć także wpływ na przyszły poziom bezpieczeństwa globalnego.
EN In the safety of military vehicles must be countered with a series of threats fundamentally aimed at safeguarding crews. Provide optimum protection of the crew allows a high level of characteristics of the vehicle, include: firepower, and antiballistic and blast protection, mobility,road safety. Only comprehensive development of these features allows you to achieve a satisfactory level of safety. By analyzing the different phases of the life of the military equipment should be noted that the implementation process can also affect the future level of global security in military vehicles.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo pojazdów wojskowych   ochrona załogi pojazdów wojskowych   bezpieczeństwo globalne  
EN safety of military vehicles   global security   safety of military crews  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 5
Strony 1351--1358
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., pełny tekst na CD
Twórcy
autor Simiński, P.
Bibliografia
1. Simiński P., Ogólny model bezpieczeństwa pojazdu wojskowego. Logistyka nr 3/2014.
2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
3. Rozporządzenie MON z 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegającego ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa.
4. Rozporządzenie MON z 23 maja 2012 w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych RP.
5. Decyzja MON nr 72/2013 MON w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych.
6. Decyzja MON nr 424/2007 zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony narodowej”.
7. Decyzja MON nr 59/2014 w sprawie wytycznych dotyczących planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad projektami dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej.
8. Decyzja nr 444/2013 MON w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu wojskowego oraz wycofywania sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bdd68b47-f653-48a0-9bfe-132394f12a54
Identyfikatory