Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bdbd641d-dc20-4e60-8586-82c31d7e6502

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Rower jako alternatywa dla samochodu w podróżach łączonych na przykładzie aglomeracji warszawskiej

Autorzy Brzeziński, A.  Jesionkiewicz-Niedzińska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Bicycle as an alternative to car combined trips based on the example of the Warsaw agglomeration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mobilność stanowi jedną z głównych aktywności człowieka. Ludzie korzystają z systemu transportowego każdego dnia w dojazdach do pracy, na zakupy oraz w ramach czasu wolnego. Duży udział samochodów w podziale zadań przewozowych tworzy uciążliwości w centrach miast, powoduje stany kongestii, obniża jakość obsługi komunikacyjnej. Próby nadążania za zapotrzebowaniem ze strony zmotoryzowanych skazane są na porażkę i prowadzą do degradacji przestrzeni publicznej, powodują wzrost zanieczyszczenia powietrza i hałasu, utraty przestrzeni publicznej oraz obniżają jakość podróży wykonywanych pieszo i na rowerze. Nie oznacza to konieczności ograniczania mobilności, ale raczej wpływania na nią na przykład poprzez zachęcanie do przesiadania się do transportu zbiorowego. Wraz ze wzrostem zatłoczenia w obszarach śródmiejskich obserwowany jest wzrost liczby podróży łączonych, zwłaszcza w ruchu aglomeracyjnym. Przykładem może być aglomeracja warszawska, gdzie w ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój systemów P+R i B+R. Zauważono, że system B+R jest o wiele tańszy od systemu P+R i, co ważniejsze, w całości eliminuje wykorzystywanie samochodu z łańcucha podróży. W wielu przypadkach jest zatem bardziej efektywny. Artykuł przedstawia badania i doświadczenia z funkcjonowania systemu B+R w Warszawie i aglomeracji. Opisuje intensywność wykorzystania systemu, jego funkcjonowanie, preferencje użytkowników oraz relacje pomiędzy systemem P+R a B+R. Przedstawione wnioski i rekomendacje mogą stanowić podstawę dla decyzji dotyczących przyszłego rozwoju systemu B+R na tle rozwijanego systemu P+R oraz służyć do analizy i planowania miejskich i aglomeracyjnych systemów transportowych.
EN The mobility is one of the basic human activities. People use transport system every day travelling to work, for shopping or leisure purposes. Mobility should not be limited, but should be consciously created. With the increase in congestion in inner–city areas, an increase in the number of combined travel is observed, especially within the gglomeration. An example would be the metropolitan area of Warsaw, where in recent years one can observe a significant development of P+R and B+R systems. It was noted that the B+R system is much cheaper than P + R system and, what is more important – it completely eliminates cars from the travel chain. In many cases it is therefore more effective.The article presents research and experience from the operation of the B+R system in Warsaw and agglomeration. It describes intensity of use, its functioning, user preferences and the relationship between the B+R and P+R. Conclusions and recommendations can underlie the basis for decisions on the future development of the Bike and Ride, in the context of developing the Park and Ride system. Recommendations can be used for analysis and planning of urban and regional transport systems.
Słowa kluczowe
PL B+R   P+R   węzły przesiadkowe   podział zadań przewozowych   zachowania komunikacyjne  
EN system Bike & Ride   B+R   P&R   interchange nodes   modal split   travel behaviors  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2014
Tom nr 9
Strony 4--9
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Brzeziński, A.
autor Jesionkiewicz-Niedzińska, K.
Bibliografia
1. Brzeziński A, Jesionkiewicz-Niedzińska K., Rogala A., Wady i zalety systemu Parkuj i Jedź na przykładzie aglomeracji warszawskie, „Transport Miejski i Regionalny”, 2013, nr 8.
2. Brzeziński A, Jesionkiewicz-Niedzińska K., Rogala A., System P+R, korzyści czy koszty?, konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport 2013, Warszawa 2013.
3. Warszawski raport rowerowy 2012, TransEko/BDiK m.st. Warszawy, Warszawa 2013.
4. Warszawski raport rowerowy 2013, Miasto st. Warszawa 2014.
5. Analiza celowości budowy parkingów i ich wielkości wzdłuż linii kolejowej Warszawa Wschodnia–Mińsk Mazowiecki przy przystankach PKP, TransEko, Warszawa 2012.
6. Lokalizacja parkingów strategicznych P+R na terenie dzielnic Praga Północ i Białołęka m.st. Warszawy, TransEko, Warszawa 2013.
7. The EPOMM Modal Split Tool, http://www.epomm.eu/tems/
8. Brzeziński A., Dybicz T., Jesionkiewicz-Niedzińska K., „Znaczenie Systemu P+R na liniach kolejowych w aglomeracji warszawskiej, Zakopane 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bdbd641d-dc20-4e60-8586-82c31d7e6502
Identyfikatory