Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bdb63791-7b13-4449-8253-3142cdb0fa5b

Czasopismo

Archives of Metallurgy and Materials

Tytuł artykułu

The Morphology of the Alumina Films Formed tn The Anodization Process of Aluminium in the Orthophosphoric Acid Solution. The Co-Fe Alloys Electrodeposition Into Obtained Alumina Pores

Autorzy Gumowska, W.  Dobosz, I.  Wrzoszczyk, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Morfologia warstewek tlenku glinu otrzymanych w procesie anodowego utleniania aluminium w roztworze kwasu ortofosforowego. Elektroosadzanie stopów CoFe w porach otrzymanego tlenku
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The optimal parameters of the anodic oxidation of aluminium in orthophosphoric acid solution was determined. In the pores of the obtained Al2O3 membranes with the ordered nanometric structure Co-Fe alloys were electrodeposited. The Al2O3 membranes were obtained in the two-stage anodic oxidation of aluminium in the 0.17 M H3PO4 solution in the temperature 1°C and at the electrolysis voltage 180 V. The influence of the anodizing process parameters on the thickness of oxide films and the diameter of pores and the distance between them in the alumina membranes were determined. The electrodeposition of Co-Fe alloys was carried out from sulphate baths containing sulphates (VI) of copper (II) and cobalt (II) of different composition, in potentiostatic conditions. The optimal electrolysis conditions were determined, where the cathodic deposits of the best quality were obtained. The conditions are: the electrolyte composition: 0.3 M Fe; 0.5 M Co; pH = 3, the potential: -0.760 V (vs. SHE)).
PL Określono optymalne parametry' anodowego utleniania aluminium w roztworze kwasu ortofosforowego W porach uzyska- nych membran AI2O3, o uporządkowanej strukturze nanometrycznej. osadzano elektrolitycznie stopy Co-Fe. Membrany AI2O3 otrzymywano w procesie dwuetapowego utleniania aluminium w roztworze 0.17 M H3PO4. w temperaturze 1°C, przy napięciu elektrolizy 180 V. Zbadano wpływ parametrów anodowania na grubość warstewek tlenkowych, średnicę porów i odległości między nimi w membranach tlenku glinu. Elektroosadzanie stopów Co-Fe prowadzono z roztworów siarczanowych (VI) zawierających jony miedzi (II) i kobaltu (U) o różnym składzie, w warunkach potencjostatycznych. Określono optymalne warunki elektrolizy, w których otrzymano osady katodowe najlepszej jakości. A mianowicie: skład elektrolitu : 0,3 M Fe: 0,5 M Co: pH = 3, potential: -0.760 V (wzgl. SEW).
Słowa kluczowe
PL anodowe utlenianie aluminium   nanodruty   stopy Co-Fe  
EN anodic oxidation of aluminium   nanowires   Co-Fe alloy  
Wydawca Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science
Czasopismo Archives of Metallurgy and Materials
Rocznik 2014
Tom Vol. 59, iss. 1
Strony 137--143
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gumowska, W.
  • AGH, Univesity ff Science and Technology, Faculty of Non – Ferrous Metals, 30 Ave Mickiewicza, 30-059 Krakow, Poland
autor Dobosz, I.
  • AGH, Univesity ff Science and Technology, Faculty of Non – Ferrous Metals, 30 Ave Mickiewicza, 30-059 Krakow, Poland
autor Wrzoszczyk, B.
  • AGH, Univesity ff Science and Technology, Faculty of Non – Ferrous Metals, 30 Ave Mickiewicza, 30-059 Krakow, Poland
Bibliografia
[1] T. Biestek, J. Webe r, Powłoki Konwersyjne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1968.
[2] V. F. Henley, Anodic oxidation of aluminum and its alloys, The aluminum development association, London 1961.
[3] H. Masuda, K. Fukuda, Ordered Metal Nanohole Arrays Made bya Two-Step Replication of Honeycomb Structures of Anodic Alumina, Science 268 (5216), 1466 (1995).
[4] H. Masuda, F. Hasegwa, S. Ono, Self-Ordering of Cell Arrangement of Anodic Porous Alumina Formed in Sulfuric Acid Solution, J. Electrochem. Soc. 144 (5), L127 (1997).
[5] G. D. Sulka, M. Jaskuła, Defects Analysis in Self-Organized Nanopore Arrays Formed by Anodization of Aluminium at Various Temperatures, J. Nanosci. Nanotechnol. 6, 3803 (2006).
[6] L. Zaraska, G. D. Sulka, J. Szeremeta, M. Jaskuła, Porous anodic alumina formed by anodization of aluminum alloy (AA1050) and high purity aluminum, Elektrochimica Acta 55, 4377 (2010).
[7] O. Jessensky, F. Müller, U. Gösele, Self-Organized Formation of Hexagonal Pore in Anodic Alumina, J. Electrochem. Soc. 145 (11), 3735 (1998).
[8] A. P. Li, F. Müller, A. Birner, K. Nielsch, U. Gösele, Hexagonal pore arrays witha50-420 nm interpore distance formed by self-organization in anodic alumina, J. Appl. Phys. 84 (11), 6023 (1998).
[9] K. Nielsch, J. Choi, K. Schwirn, R. B. Wehrspohn, U. Gösele, Self-ordering Regimes of Porous Alumina: The 10% Porosity Rule, Nano Letters 2 (7), 677 (2002).
[10] T. Hanaoka, A. Heilmann, M. Kroll, H.-P. Ko rmann, T. Sawitowski, G. Schmid, P. Jutzi, A. Klipp, U. Kreibig, R. Neuendor, Alumina Membranes - Templates for Novel Nanocomposites, Appl. Organomet. Chem. 12, 367 (1998).
[11] W. Lee, The Anodization of Aluminum for Nanotechnology Applications, JOM, June 66 (6), 57 (2010).
[12] S. Ono, N. Masuko, The duplex structure of cell walls of porous anodic films formed on aluminum, Corr. Sci. 33, 503 (1992).
[13] L. Feiyue, L. Hang, R. M. Metzger, On the growth of highly ordered pores in anodized aluminium oxide, Chem. Mater 10, 2470 (1998).
[14] G. D. Sulka, K. G. Parkoła, Temperature influence on well-ordered nanopore structures grown by anodization of aluminium in sulphuric acid, Electrochim. Acta 52, 1880 (2007).
[15] K. Ebihara, H. Takahashi, M. Nagayama, Structure and density of anodic oxide films formed on aluminum in oxalic acid solutions, J. Met. Finish. Soc. Japan (Kinzoku Hyomen Gijutsu) 34, 548 (1983).
[16] G. E. Thompson, R. C. Furneaux, G. C. Wood, J. A. Richardson, J. S. Goode, Nucleation and growth of porous anodic films on aluminium, Nature 272, 433 (1978).
[17] J. P. O’Sulivan, G. C. Wood, The morphology and mechanism of formation of porous anodic films on aluminium, Proc. Roy. Soc. Lond. A 317, 511 (1970).
[18] Y. Jia, H. Zhou, P. Luo, S. Luo, J. Chen, Y. Kuan g, Preparation and characteristics of well-aligned macroporous films on aluminum by high voltage anodization in mixed acid, Surf. Coat. Technol. 201, 513 (2006).
[19] K. Ebihara, H. Takahashi, M. Nagayama, Structure and density of anodic oxide films formed on aluminum in sulfuric acid solutions, J. Met. Finish. Soc. Japan (Kinzoku Hyomen Gijutsu) 33, 156 (1982).
[20] W. Gumowska, I. Dobosz, M. Uhlemann, J. Koza, Al2O3-Co and Al2O3-Fe composites obtained by the electrochemical method, Archives of Metallurgy and Materials 54(4), 1120 (2009).
[21] W. Gumowska, I. Dobosz, M. Uhlemann, J. Koza, Al2O3-Co and Al2O3 - Fe composites obtained by the electrochemical method. Part II. Magnetic properties of Co and Fe nanowires, Archives of Metallurgy and Materials 55(3), 683 (2010).
[22] D.J. Sellmyer, M. Zheng, R. Skomski, Magnetism of Fe, Co and Ni nanowires in selfassembled arrays, J. Phys. Condens. Matter 13, R443, (2001).
[23] K. Nielsch, F. Müller, A. P. Li, U. Gösele, Uniform nickel deposition into ordered alumina pores by pulsed electrodeposition, Adv. Mat. 12 (8), 582 (2000).
[24] H. N. Hu, H. Y. Chen, J. L. Chen, G. H. Wu, Magnetic porperties of (110) and (200) oriented Fe-nanowire arrays, Physica B 368, 1829 (2005).
[25] S. Kawai, I. Ishiguro, Recording Characteristics of Anodic Oxide Films on Aluminum Containing Electrodeposited Ferromagnetic Metals and Alloys, J. Electrochem. Soc. 123 (7), 1047 (1976).
[26] D. R. Cornejo, E. Padrón-Hernández, Study of magnetization process in ordered Fe nanowire array, J. Magn. Magn. Mat. 316(2), e48 (2007).
[27] M. Kowalewska, M. Trzaska, Nanokrystaliczne warstwy kompozytowe Ni - Al2O3 - wytwarzanieistruktura, Kompozyty (Composites) 4, 9, (2004).
[28] H. R Khan, K. Petrikowski, Synthesis and properties of the arrays of magnetic nanowires of Co and CoFe, Materials Science and Engineering C 19, 345 (2002).
[29] P. S. Fodor, G. M. Tsoi, L. E. Wenger, Fabrication and characterization of Co1-xFex alloy nanowires, Journal of Applied Physics 91, 8186 (2002).
[30] D. H. Qin, L. Cao, Q. Y. Sun, Y. Huang, H. L. Li, Fine magnetic properties obtained in FeCo alloy nanowire arrays, Chem.Phys.Letters 358, 484 (2002).
[31] I. Dobosz, W. Gumowska, M. Czapkiewicz, Magnetic properties of Co-Fe nanowires electrodeposited in pores of alumina membrane, Archives of Metallurgy and Materials 58(3), 663-671 (2013).
[32] W. Gumowska, E. Rudnik, I. Haranczyk, Korozja i ochrona metaliistopów. Ćwiczenia laboratoryjne, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, SU 1694 (2007).
[33] B. Wrzoszczyk, praca magisterska; Otrzymywanie nanodrutów Co-Fe metodą elektrochemiczną, Kraków 2010.
Uwagi
This research work has been supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education under project No. 10.10.180.307.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bdb63791-7b13-4449-8253-3142cdb0fa5b
Identyfikatory
DOI 10.2478/amm-2014-0022