Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bda55d1c-9ec2-492b-af9a-81e5a64b0900

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania modelowe wpływu transportu lądowego na otoczenie

Autorzy Rydygier, E.  Strzyżakowski, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Model research on the impact of domestic transport into the environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono badania modelowe dynamiki złożonego układu transportowego pojazd szynowy - tor - tunel - podłoże gruntowe. W badaniach uwzględniono własności dynamiczne gruntu stanowiącego podłoże torów lub jezdni, który zamodelowano półprzestrzenią sprężystą. Przedstawione w pracy wyniki badań obejmują wyznaczone transmitancje tunelu dla warunków pierwszej linii metra warszawskiego. Wykazano przydatność zaproponowanego sposobu modelowania w badaniach wpływu nowoczesnych środków transportu na infrastrukturę miejską.
EN The article presents model research of dynamics of complex transport system of rail vehicle - track - tunnel - subsoil. The study included the dynamic properties of the soil underlying /the track or roadway, which was modeled with an elastic half-space. The research results presented include the designated tunnel transmissions for the first line of the Warsaw metro. The usefulness of the proposed modeling method in the study of the influence of modern means of transport on urban infrastructure has been demonstrated.
Słowa kluczowe
PL transport lądowy   badanie modelowe   wpływ transportu  
EN land transport   model research   impact of transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1275--1280, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rydygier, E.
autor Strzyżakowski, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Transportu i Elektrotechniki, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, zstrz@data.pl
Bibliografia
1. Chudzikiewicz J., Droździel J., Kisilowski J., Żochowski A., Modelowanie i analiza dynamiki układu mechanicznego pojazd - tor. PWN, Warszawa 1982.
2. Bril. J., Rydygier E., Strzyżakowski Z., Modeling of the impact of means of transport on environment. „Autobusy” 2016, nr 12, w dziale „Eksploatacja testy,” (artykuły recenzowane) na płycie CD, str. 843-850.
3. Gabryszewski Z., Teoria sprężystości i plastyczności. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
4. Rydygier E., Strzyżakowski Z., Modelling of contact problems involved in ensuring the safety of rail transport. “LogForum” 2013, nr 9, pp. 231-238.
5. Szcześniak W., Wybrane zagadnienia kolejowe. Wzajemne oddziaływanie w układzie pojazd - tor kolejowy - podtorze - podłoże gruntowe. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, Z. 129, OW PW, Warszawa 1995.
6. Strzyżakowski Z.: Investigation the vehicle-track-elastic half-space systems with regard to the wave phenomena. TU Berlin, ILR Bericht 58, pp. 191-203, 1989.
7. Strzyżakowski Z., Dynamika układu pojazd - tor - otoczenie modelowanego układem dyskretno-ciągłym. Politechnika Warszawska, Prace Inst. Transportu, Z. 31, Warszawa 1992.
8. Strzyżakowski Z., Modelowanie zjawisk dynamicznych w układach transportowych. Wyd. Inst. Technol. Eksploat., Radom 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bda55d1c-9ec2-492b-af9a-81e5a64b0900
Identyfikatory