Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bd96e965-2694-4a40-824c-800f51d9b53f

Czasopismo

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

Tytuł artykułu

Evaluation of development directions of low-carbon economy in the Nowy Targ commune

Autorzy Petryk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents an analysis of pro-ecological activities undertaken by the Commune Council of Nowy Targ in order to reduce low emission, and consequently to introduce a broadly understood low-carbon economy in this area. The commune aims at abandoning fossil fuels in favor of cleaner and safer methods of obtaining energy, which is to contribute to the reduction of PM10 and PM2.5 particulate matter emissions. In the nationwide arena, the commune was awarded in activities leading to the liquidation of low-emission as part of the competition for communes with a population up to 50,000 inhabitants and taking the second place in Poland in the „Gmina z Misją” ranking. The town of Nowy Targ was also the laureate of the fourth edition of the „#ekoLIDERZY2017 of the Małopolska Province” contest organized by the Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management in Krakow (WFOŚiGW) and won the prize of PLN 20,000 in the category of „#ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE” in the field of air protection and investments contributing to energy savings. In the commune, interventional and preventive inspections are carried out on an ongoing basis. In January 2017, the mayor appointed an advisory team for the analysis of the degree of implementation of actions in the field of air protection in the area of Nowy Targ.
Słowa kluczowe
EN low emission   pollution   PM10 particulate matter   SO2   air quality   low-carbon economy  
Wydawca Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Rocznik 2018
Tom nr III/1
Strony 673--685
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab.
Twórcy
autor Petryk, A.
Bibliografia
Budnikowski, A. (2000). Globalizacja a integracja europejska. Zeszyty Naukowe, Kolegium Gospodarki Światowej 10: 6-17.
Degórska, A. (2016). Źródła emisji pyłu pierwotnego. Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce. Praca pod redakcją Katarzyny Judy-Rezler, Barbary Toczko. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
Dzikuć, M. (2017). Ekonomiczne i społeczne czynniki ograniczenia niskiej emisji w Polsce. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Gryboś R., Tomaszek S. (1997). Procesy klimatotwórcze nad terenem uprzemysłowionym. Gliwice.
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe accessed on-line: 24.10.2017.
Paryska, J.J., Mierzejewska, L. (2009). Problemy funkcjonowania i rozwoju miast polskich z perspektywy 2009 roku. Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku, 9-25, Biuletyn Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, Poznań.
Petryk, A. (2017). Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie. “Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, red. T. Kudłacz, P. Brańska 174: 412-421.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Targ 2015. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/92/2015 rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015r.
Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23.01.2017r,. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 2017.
Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023.Załącznik do Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015r.
Sadowski ,T., Szczygieł, A., Szymańska-Kubicka, L. (2017). Jakość powietrza w województwie śląskim w latach 2015 i 2016 oraz wstępne dane za rok 2017. Niska emisja – jak skutecznie ją zwalczyć? Praca zbiorowa pod redakcję Mariana Turka, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
Stelmach, S., Sobolewski, A., Matuszek, K. (2017). Wpływ rodzaju paliw stałych stosowanych w ogrzewnictwie indywidualnym na poziomie niskiej emisji. Niska emisja - jak skutecznie ją zwalczyć? Praca zbiorowa pod redakcję Mariana Turka, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
Strategia Rozwoju Kraju 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
Strategia rozwoju miasta Nowy Targ 2012-2020. Nowy Targ 2012.
Sztuka, M. (2017). Likwidacja niskiej emisji. Jak familoki mogą się zmienić? Niska emisja - jak skutecznie ją zwalczyć? Praca zbiorowa pod redakcję Mariana Turka, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bd96e965-2694-4a40-824c-800f51d9b53f
Identyfikatory
DOI 10.14597/INFRAECO.2018.3.1.046