PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Charakterystyka i dostępność komunikacyjna wybranych akademickich hal sportowych w Poznaniu

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Characteristics and Transport Accessibility of Selected Academic Sports Halls in Poznań
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The aim of the paper is to present characteristics and transport accessibility of selected academic sports halls in Poznań. Analyzed objects include: Hall of Education and Sports of Eugeniusz Piasecki Academy of Physical Education, Sports Centre of Poznań University of Technology, the University Sports Hall of Adam Mickiewicz University in Poznań and the Center of Physical Culture of University of Life Sciences in Poznań. Following issues are discussed in the paper: location, technical parameters, functionality, transport accessibility from main transport points and university dormitories. Research on transport accessibility was based on data covered by mobile application [jakdojade.pl], designed for scheduling the trip by public transport. Ranking method was used for comparison of analyzed objects.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Analiza funkcjonalno-użytkowa małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”, 2015, ETC Architekci Sp. z o.o., Wrocław.
 • 2. Berbeka J., 2013, Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach”, nr 147.
 • 3. Bogacka E., Motek P., 2016, Infrastruktura sportowa,[w:] Koncepcja Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Metropolii Poznań, T. Kaczmarek, Ł. Mikuła (red.). Poznań.
 • 4. Braki w infrastrukturze – sale gimnastyczne. Zestawienie gmin, na terenie których nie znajduje się przynajmniej jedna pełnowymiarowa sala gimnastyczna/hala sportowa, 2015, Departament Infrastruktury Sportowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 • 5. Chudy W., 2012, Zagospodarowanie polskiej wsi w infrastrukturę sportową. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 2012/02 (1).
 • 6. Chudy W., 2013, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna warunkiem rozwoju aktywności ruchowej społeczeństwa na przykładzie województwa małopolskiego i śląskiego. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 2013/01 (3).
 • 7. Cieplik J., Sołtysik M., 2012, Próba oceny dostępności komunikacyjnej wybranych obiektów kultury materialnej i terenów rekreacyjnych Wrocławia dla mieszkańców obszarów podmiejskich. „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 18.
 • 8. Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej, 2016, Departament Infrastruktury Sportowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 • 9. Gadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania. „Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 13.
 • 10. Gadziński J., Beim M., 2010, Dostępność czasowa celów podróży przy dojazdach lokalnym transportem publicznym w Poznaniu. „Transport Miejski i Regionalny”, nr 3.
 • 11. Guzik R., 2003, Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Wyd. Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • 12. Inwentaryzacja klubów wioślarskich w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej, 2016, Departament Infrastruktury Sportowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 • 13. Kowalkowska J., 2009, Jedno- czy wielofunkcyjne hale widowiskowo-sportowe: spojrzenie praktyka na obiekty wielkogabarytowe w Trójmieście. „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 10/11.
 • 14. Kowalski Ł., 2011, Inwestycje sportowe w Krakowie. „Barometr Rozwoju Małopolski”, nr 49 (149)/2011.
 • 15. Koźlak A., 2009, Dostępność transportowa jako koncepcja integrująca planowanie przestrzenne z rozwojem transportu, [w:], Gospodarka Przestrzenna XII. S. Korenik, S. Przybyła (red.). Tom I, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław.
 • 16. Motek P., Kossowski T., Bogacka E., 2010, Sport w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 7, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • 17. Pływalnie kryte w Polsce – inwentaryzacja bazy sportowej, 2015, Departament Infra- struktury Sportowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 • 18. Podsumowanie efektów Programu rozwoju inwestycji sportowych w latach 2013-14, 2015, Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 • 19. Ratajczak W., Beim M., Gadziński J., Rakower R., Majewski B., Łabędzki J., Jakubowicz A., Ciążela J. et al., 2009, Transport publiczny – konkurencyjność względem transportu samochodowego i rowerowego na terenie miasta Poznania. Raport w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań“, Miasto Poznań, Poznań.
 • 20. Rosik P., Stępniak M., 2015, Monitoring of Changes in Road Potential Accessibility at Municipal Level in Poland, 1995-2015. „Geographia Polonica”, 88, 4.
 • 21. Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Pomianowski W., 2013, Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze? „Przegląd Komunikacyjny”, 12.
 • 22. Rzegocińska-Tyżuk B., 2012, Sport w krajobrazie miasta – wybrane zagadnienia roli i kompozycji. „Czasopismo Techniczne”, 1-A/2012, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • 23. Turczyn M., 2003, Obiekty sportowe w przestrzeni Łodzi, [w:] Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, T. Marszał (red.). Biuletyn KPZK PAN, z. 203, Warszawa.
 • 24. Utrzymanie i wykorzystanie hal sportowo-widowiskowych – informacja o wynikach kontroli, 2015, Departament Infrastruktury Sportowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 • 25. Wiśniewski S., 2015a, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim. Wyd. UŁ, Łódź.
 • 26. Wiśniewski S., 2015b, Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym w latach 2013-2015. „Przegląd Geograficzny”, t. 87, z. 2.
 • 27. Wiśniewski S., 2016, Dostępność przestrzenna parków wodnych w województwie łódzkim. „Problemy rozwoju miast”, 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bd8e8b48-d213-4c5d-b42a-0a8ef129cdb9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.