Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bd562edb-74ae-4f2c-b038-bb00c53a1138

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Wybrane problemy modelowania rozkładu przestrzennego i czasu podróży na przykładzie Gdańska

Autorzy Zawisza, M.  Maciasz, K.  Birr, K.  Jamroz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Some problems of trip distribution and travel time modelling on case of Gdansk
Konferencja Modelowanie podróży i prognozoweanie ruchu (15-16.11.2012 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Rozkład przestrzenny jest drugim etapem w budowie czterostopniowego klasycznego modelu podróży, w którym to dokonuje się rozdzielenia podróży pomiędzy rejony transportowe. Na tym etapie modelowania liczbę podróży pomiędzy rejonami wyznacza się najczęściej za pomocą modelu grawitacyjnego. Obecnie w Gdańsku budowany jest nowy transportowy model symulacyjny miasta, oparty na programie VISUM. W artykule przedstawione zostaną problemy, które napotkano podczas prac nad modelem, a także alternatywny sposób podejścia, w którym to najpierw dokonano podziału zadań przewozowych, a następnie rozkładu przestrzennego podróży. W dalszej części przedstawione zostaną doświadczenia w modelowaniu czasu podróży zebrane podczas prac nad modelem, w którym kluczowym aspektem było prawidłowe ustalenie prędkości swobodnych, a także dobór funkcji oporu odcinka opisującej spadek prędkości w miarę wzrostu natężenia ruchu na danym odcinku sieci.
EN Trip distribution is a second of the four-step model, in which the trips are assigned to the transportation zones mostly using gravity model. Presently in Gdansk, the new transport model is being built in the VISUM program. In this article not only the encountered problems has been shown but also an alternative approach for the trip distribution problem in which the mode choice step had been switched before the trip distribution. In the next point, the experience acquired in the trip time modelling, which included the problem of the time loses on the intersections has been presented. The experience in the modelling of travel time, collected during the work on the model, which has been a key aspect to determine the correct free flow speed, as well as the choice of the section describing the volume delay function describing the increase of the speed of traffic on a given network segment have been shown.
Słowa kluczowe
PL model transportowy   modelowanie podróży   opór przestrzeni   opór odcinka  
EN transport model   trip modelling   friction factor   volume delay function  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2012
Tom Nr 1(97)
Strony 235--244
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zawisza, M., m.zawisza26@gmail.com
autor Maciasz, K., krzysztof.maciasz@gmail.com
autor Birr, K.
autor Jamroz, K.
Bibliografia
[1] Birr K., Maciasz K., Romanowska A., Zawisza M., Metodyka budowy prognostycznego modelu transportowego na przykładzie Miasta Gdańska, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2012.
[2] Badania Kompleksowe dla Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2009.
[3] Easa S., M., Urban Trip Distribution in Practice. I: Conventional Analysis, Journal of Transportation Engineering, 1993.
[4] Jamroz K., Budziszewski T., Birr K., Maciasz K., Romanowska A., Zawisza M., Kustra W., Transportowy model symulacyjny Miasta Gdańska - etap I, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2012.
[5] Jastrzębski W., Funkcje oporu odcinka. Transport a rozwój zrównoważony (problemy komunikacji miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego), Poznań 2005.
[6] Lilpop Z., Sidorenko A., Waltz A., Prognozowanie ruchu miejskiego, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1983.
[7] Mendel T. Budziszewski T., Biuro Rozwoju Gdańska: Kalibracja modelu systemu transportowego miasta Gdańska na podstawie kompleksowych badań ruchu, Gdańsk 2009 i prognozy ruchu dla stanów planistycznych, Gdańsk 2009.
[8] Szczuraszek T., Prędkość pojazdów w warunkach drogowego ruchu swobodnego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2008.
[9] Łochowska, R., Modelowanie wyboru trasy w gęstych sieciach miejskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bd562edb-74ae-4f2c-b038-bb00c53a1138
Identyfikatory