Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bd308f30-99d7-47a8-9082-839965c91b33

Czasopismo

Technical Transactions

Tytuł artykułu

The architectural transformation of the von Wentzky family’s Baroque palace at Rychnów near Namysłów

Autorzy Legendziewicz, Andrzej 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35430
Warianty tytułu
PL Przekształcenia architektoniczne barokowego pałacu rodziny von Wentzky w Rychnowie koło Namysłowa
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents the results of research work that has been performed on the von Wentzky family’s palace at Rychnów. Firstly, the architecture of the palace is discussed and written sources concerning the village and the von Wentzky family are reviewed. Based on the architectural studies and the analysis of the details, the most important phases of the place’s transformation were defined. The recognition of the wall construction chronology contributed to the identification of two construction and transformation stages. The original Baroque palace, with its modest architecture was erected on a classic three crosswise-section plan by Ernst Fryderyk von Wenzky in 1781. The building had survived without major changes up until the beginning of the twentieth century, when it was transformed in the years 1906–1907. An extension was added to the west elevation as were a loggia and a porch on the avant-corpses. The research work enabled the author to identify the reach of the palace’s Baroque foundations, and it formed the grounds for generating recommendations to conservators concerning repairs and restoration work.
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących pałacu rodziny von Wentzky w Rychnowie. Na początku omówiono architekturę pałacu i dokonano przeglądu źródeł pisanych dotyczących wsi i rodziny von Wentzky. Na podstawie badań architektonicznych i analizy detali określono najważniejsze etapy transformacji miejsca. Dojście do chronologii konstrukcji ścian przyczyniło się do identyfikacji dwóch etapów budowy i transformacji. Oryginalny barokowy pałac o skromnej architekturze został wzniesiony przez Ernsta Fryderyka von Wenzky’ego w 1781 roku. Budynek powstał na klasycznym planie o trzech przekrojach. Przetrwał bez większych zmian aż do początku XX wieku, kiedy to został przekształcony w latach 1906–1907. Do elewacji budowli od strony zachodniej dodano przedłużenie oraz loggie i werandę na rozalicie. Prace badawcze umożliwiły autorowi określenie zasięgu barokowych murów pałacu i stały się podstawą sformułowania wytycznych konserwatorskich do prac remontowych i restauracyjnych.
Słowa kluczowe
PL Śląsk   architektura   pałac   barok   Rychnów  
EN Śląsk   architecture   palace   Baroque   Rychnów  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Technical Transactions
Rocznik 2019
Tom Vol. 116, iss. 10
Strony 59--71
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
autor Legendziewicz, Andrzej
Bibliografia
[1] Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Dokumenty Księstwa Wrocławskiego.
[2] Archiwum Państwowe w Opolu, Depozyt miasta Namysłowa.
[3] Atlas historyczny miast polskich, ed. R. Czaja, vol. IV: Śląsk, ed. M. Młynarska-Kaletynowa, No. 11, Namysłów, eds. R. Eysymontt, M. Goliński, Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2015.
[4] Codex Diplomaticus Silesiae, vol. 14: Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis, eds. H. Markgraf, J.W. Schulte, Breslau 1889.
[5] Degen K., Bleyl W., Werbick F., Focke F., Die Bau und Kunstdenkmaler der Kreises Namslau, Breslau 1939.
[6] Katalog Zabytków Sztuki Polsce. Woj. opolskie, pow. namysłowski, eds. T. Chrzanowski, M. Kornecki, vol. 7, No. 7, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1964.
[7] Legendziewicz A., Pałac rodu von Wentzky w Rychnowie (pow. Namysłów). Wyniki badań architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie, mps w archiwum WKZ w Opolu, Wrocław 2012.
[8] Pilch J., Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2006.
[9] Regesty śląskie, vol. IV, 1358–1359, ed. W. Korty, Uniwersytet Wrocławski, Oficyna Wydawnicza Volumen, Wrocław 1992.
[10] Schlesisches Urkundenbuch, vol. 4: 1267–1281, ed. W. Irgang, Köln 1988.
[11] Weber R., Schlesische Schlösser, Dresden–Breslau 1909.
[12] www.polska-org.pl (access: 12.12.2018)
Uwagi
EN Section "Architecture and urban planning"
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bd308f30-99d7-47a8-9082-839965c91b33
Identyfikatory
DOI 10.4467/2353737xct.19.107.11031