PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Seaports as a subject of research in economic sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem rozważań autora jest analiza rozwoju myśli ekonomicznej i teorii budowanej w ramach tej dyscypliny i dyscyplin pokrewnych w Polsce, dotyczących sposobu postrzegania portów morskich jako integralnych składników systemu transportowego kraju oraz elementów jego przestrzeni ekonomicznej. Autor podejmuje próbę określenia kierunku ewolucji, jaka dokonała się w okresie ostatniego półwiecza w naukach ekonomicznych, a w szczególności w ekonomice transportu i portów morskich w obszarze dotyczącym badania istoty oraz charakteru, roli i funkcji tych organizmów gospodarczych. Celem podjętych badań jest nie tylko charakterystyka i ocena dorobku naukowego, jaki powstał w tej dziedzinie w Polsce, ale także próba ustalenia wzajemnych relacji między teorią i praktyką funkcjonowania i rozwoju portów morskich w tym okresie. W artykule posłużono się metodą analizy – głównie retrospektywnej i krytyki piśmiennictwa naukowego, dotyczącego bezpośrednio i pośrednio problematyki portowej badanej w aspekcie ekonomicznym, a w tym przede wszystkim w dyscyplinie ekonomia i zarzadzanie. Uzyskane wyniki badań wskazują na: 1) istnienie ścisłych relacji między sferą badań dotyczących portów morskich w Polsce i ich rozwojem oraz 2) silną dominację ośrodków naukowych Gdańska i Szczecina, jako głównych aglomeracji portowych i ośrodków uniwersyteckich w podejmowaniu i realizacji tego typu badań. Należy podkreślić, że na nich ciąży także obecnie, w dobie rozwoju logistyki i globalnych łańcuchów dostaw, obowiązek prowadzenia badań sektora portowego i jego relacji z otoczeniem krajowym i międzynarodowym w ramach nowej formuły ekonomiki portowej.
EN
The subject author has focused on relates to the questions of the development of economic thought and economic theory in this discipline and related disciplines in Poland, concerning the scientific perception and view of the seaports as integral components of the domestic transport system and country’s economic environment. The author attempts to determine the main directions of evolution that took place over the last half century within the economic sciences, and in particular in the framework of the transport economics and seaport economics in the area concerning the examination of the key substance and the nature as well as the role and functions of these organisms. The aim of the study presented in the paper is not only to characterize and evaluate the gained scientific achievements which was made in this area in Poland but also to determine the relationship that existed in this period between the theory and practice. In the paper it has been used the method of retrospective analysis and critical analysis of scientific literature and other sources concerning directly the issues of port economic and indirectly port economic and management. Obtained results suggest: 1) the existence of the close relationship between the sphere of research related to the Polish seaports and their development stage (generation) and 2) the strong dominance of scientific centers of Gdansk and Szczecin as major agglomerations and university centers in carrying out this type of research. It should be pointed out that in the era of the development of logistics and global supply chains, the both strongly seaport oriented centers need to take full responsibility for the further evolving of the research of the port sector and its relationship with the regional, national and international environment under the new formula of the seaport economics.
Rocznik
Tom
Strony
161--169
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
 • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • 1. Gronowski, F. (1968). Port morski jako stacja stacji. Technika i Gospodarka Morska, 9.
 • 2. Gronowski, F. (1969). Problematyka powiązań komunikacyjnych portu morskiego z zapleczem. Przegląd Zachodniopomorski, 6-7.
 • 3. Gronowski, F. (1965). System transportowy. Elementy teorii. Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Szczecin: Wydawnictwo PS.
 • 4. Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (2006). Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
 • 5. Grzelakowski, A.S., Matczak, M, (red). (2015) Infrastruktura transportu. Współczesne wyzwania rozwojowe. Gdańsk: Wydawnictwa Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.
 • 6. Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (2012). Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
 • 7. Kuźma, L. (red.). (2004). Ekonomika portów morskich i polityka portowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 8. Kużma, L., Szczepaniak, T. (1968). Ekonomika portów morskich. Sopot: Wydawnictwo WSM w Sopocie.
 • 9. Neider, J. (2008). Polskie porty morskie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 10. Neider, J. (2013). Rozwój polskich portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 11. Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa: CeDeWu.
 • 12. Tarski, I. (1968). Koordynacja transportu. Warszawa: PWE.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bd2fb011-edec-4d9e-8ec9-d30e762e7ac4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.