Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bcb2ae8c-0c68-40eb-909f-b91d4bb27f0b

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Prefabrykowane dźwigary żelbetowe o rozpiętości 15 m – problem nadmiernych ugięć

Autorzy Musiał, M.  Trapko, T. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Precast reinforced concrete girders with span of 15 m – problem of excessive deflections
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano problem nadmiernych ugięć prefabrykowanych dźwigarów żelbetowych o rozpiętości 15 m, stanowiących główne elementy nośne wiaty przemysłowej. Przeanalizowano różne przyczyny takiego stanu rzeczy. Stwierdzono, że ugięcia spowodowane są głównie procesami reologicznymi betonu: pełzaniem i skurczem. Procesy te rozpoczęły się bezpośrednio po wykonaniu elementów.
EN In the paper the problem of excessive deflections of precast reinforced concrete girders with span of 15 m is described. The girders are main structural elements of industrial shed. Different reasons of such state were analyzed. It was stated that the deflections were caused with rheological processes of the concrete: creep and shrinkage. The processes begun directly after the girders execution.
Słowa kluczowe
PL dźwigar żelbetowy   rozpiętość duża   ugięcie   pełzanie   skurcz  
EN reinforced concrete girder   big span   deflection   creep   shrinkage  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 11
Strony 56--57
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., tab.
Twórcy
autor Musiał, M.
autor Trapko, T.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Bibliografia
[1] Borucka-Lipska Jolanta, Włodzimierz Kiernożycki. 2000. „Następstwa nadmiernego obciążania młodego betonu”. XLVI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB: Tom 2. Konstrukcje betonowe. Materiały Budowlane: 25 – 30.
[2] Kamiński Mieczysław, Mariusz Szechiński, Andrzej Ubysz. 1998. Teoretyczne i praktyczne podstawy obliczania ugięć elementów żelbetowych. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
[3] Kubicki Jan. 2001. „Wpływ skurczu na ugięcie długotrwałe zginanych elementów żelbetowych według Eurokodu 2”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik 119 (3): 3 – 21.
[4] Mitzel Adam. 1972. Reologia betonu. Warszawa. Arkady.
[5] Musiał Michał. 2015. „Wpływ rys prostopadłych na ugięcia belek żelbetowych według metody sztywnych elementów skończonych”. Modelowanie Inżynierskie 23 (54): 41 – 48.
[6] Nagrodzka-Godycka Krystyna. 1999. Badanie właściwości betonu i żelbetu w warunkach laboratoryjnych. Warszawa. Arkady.
[7] PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[8] PN-EN 12390-13:2014-02. Badania betonu. Część 13: Wyznaczanie siecznego modułu sprężystości przy ściskaniu.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bcb2ae8c-0c68-40eb-909f-b91d4bb27f0b
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.11.24