Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bc9496dd-b71b-41db-90cd-9b5f8d623375

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ systemów informacji rzecznej na bezpieczeństwo funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego na przykładzie dolnego odcinka rzeki Odry

Autorzy Kaup, M.  Łozowicka, D.  Fronczyk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of the information systems on the safety of functioning of inland waterway transport on the example of the of Oder river
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został wpływ systemów informacji rzecznej na poprawę bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej. Analizie poddane zostały wypadki śródlądowych jednostek pływających na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Podano przykłady wybranych wypadków żeglugowych, które zdarzyły się w latach 2002- 2015. Dokonano analizy wpływu systemów informacyjnych na funkcjonowanie i rozwój transportu wodnego śródlądowego. Celem artykułu jest analiza wybranych systemów informatycznych wykorzystywanych w transporcie wodnym śródlądowym oraz ocena ich wpływu na poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania żeglugi śródlądowej na przykładzie wdrożonego na Odrzańskiej Drodze wodnej systemu RIS Dolna Odra.
EN Paper discussed the impact of river information systems on improving safety in inland navigation. Inland waterway accidents on the Odra River have been analyzed. Examples of selected shipping accidents that occurred in the years 2002-2015 are presented. The impact of the information systems on the functioning and development of inland waterway transport was analyzed. The aim of this article is to analyze selected IT systems used in inland waterway transport and to assess their impact on improving the safety of inland navigation on the example of the Lower Odra RIS implemented on the Oder Waterway.
Słowa kluczowe
PL informacja rzeczna   systemy informacji   żegluga śródlądowa   bezpieczeństwo żeglugi   system RIS  
EN river information   information systems   inland navigation   shipping safety   RIS system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 201--205, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kaup, M.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
autor Łozowicka, D.
  • Akademia Morska w Szczecinie
autor Fronczyk, M.
  • OT Logistics S.A.
Bibliografia
1. Frydecki J.: Bezpieczeństwo żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 13(85) s. 15-21, Szczecin 2008.
2. Kaup M.: Znaczenie systemów telematycznych w funkcjonowaniu transportu wodnego śródlądowego na przykładzie Systemu Informacji Rzecznej (RIS). Logistyka 6/2014.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072), § 1.01zd).
4. Rejestr wypadków żeglugowych Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
5. Studium Wykonalności dla Pełnego wdrożenia RIS. Projekt: Pełnego wdrożenia RIS granicznego i dolnego odcinka Odry, Szczecin, lipec 2015.
6. http://eur-ex.europa.eu/legalcontent/ (dostęp z dn.14.10.2017).
7. Barańska, M., Deja, A., Kabulak, P., Analysis of marine fuel prices in the context of the implementation of the sulfur directive. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bc9496dd-b71b-41db-90cd-9b5f8d623375
Identyfikatory