Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bc905f1c-44ad-4e54-a9e1-14192ea007fe

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

Supermolecular Structure of Polypropylene Fibres Modified by Additives

Autorzy Broda, J.  Gawłowski, A.  Fabia, J.  Ślusarczyk, C. 
Treść / Zawartość http://www.fibtex.lodz.pl
Warianty tytułu
PL Struktura nadcząsteczkowa modyfikowanych włókien polipropylenowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The most common procedure for the modification of polypropylene fibre involves adding additives, which are incorporated into polymer by physical means during fibre formation. Particles of the additives blended with polypropylene melt cause a change in the structural parameters of the fibres. The influence of flame retardants and pigments has been investigated. It was stated that the effect of additives on the fibre structure is based on two mechanisms. The first mechanism is encountered for flame retardants, which do not reveal a nucleating ability toward polypropylene crystallisation. Fibre formation flame retardants affect the melt viscosity and consequently molecular orientation. As a result, a more ordered structure is formed. Contrary to flame retardants, pigments reveal a nucleating ability toward polypropylene crystallisation. During fibre formation low extrusion velocity pigments participate in the nucleation process. Then a high crystalline structure is formed in fibres. At higher take-up velocities the crystallisation process is dominated by a high molecular orientation and the heterogeneous nucleation on pigments loses its importance.
PL Włókna polipropylenowe modyfikuje się najczęściej za pomocą dodatków, które mieszane są z tworzywem włókna podczas formowania. Cząstki dodatków zmieszane ze stopem polipropylenu wywołują zmianę parametrów strukturalnych włókien. W pracy badano wpływ pigmentów organicznych i antypirenów bromowych. Stwierdzono, że oddziaływanie dodatków na proces krystalizacji zachodzi według dwóch mechanizmów. Pierwszy mechanizm dotyczy antpirenów, które nie wykazują zdolności nukleujących. Podczas formowania włókien antypireny wywołują zmianę lepkości stopu, co pociąga za sobą zmianę orientacji cząsteczkowej. W efekcie powstaje struktura bardziej uporządkowana. W przeciwieństwie do antypirenów, pigmenty posiadają zdolność nukleowania krystalizacji polipropylenu. Podczas formowania włókien przy małych prędkościach odbierania pigmenty uczestniczą w procesie zarodkowania krystalizacji. Wówczas we włóknach powstaje struktura o dużym udziale obszarów krystalicznych. Przy większych prędkościach odbierania włókien proces krystalizacji zachodzi pod wpływem wysokiej orientacji i zarodkowanie na cząstkach pigmentu traci swoje znaczenie.
Słowa kluczowe
PL włókno polipropylenowe   struktura nadcząsteczkowa   krystalizacja   zmniejszanie palności   pigment  
EN polypropylene fibre   supermolecular structure   crystallisation   flame retardant   pigment  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2007
Tom Nr 5-6 (64)
Strony 30--33
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Broda, J.
autor Gawłowski, A.
autor Fabia, J.
autor Ślusarczyk, C.
Bibliografia
1. Everaert V.; Chem. Fibres Intern. Vol. 54, (2004), p. 192.
2. Bhattacharyya A. R., Sreekumar T. Y., Liu T., Kumar S., Ericson L.M., Hauge R. H., Smalley R. E.; Polymer Vol. 44(2003), p. 2373.
3. Kumar S., Doshi H., Srinivasarao M., Park J. O., Schiraldi D. A.; Polymer Vol. 43(2002) p. 1701.
4. Huang L., Zhan R., Lu Y.; J. Rein. Plast. Comp. Vol. 25(2006) p. 1001.
5. Yang H. Zhu S., Pan N.; J. Appl. Polym. Sci. Vol. 92(2004) p. 3201.
6. Jeong S. H., Yeo S. Y., Yi S. C.; J. Mater. Sci. Vol. 40(2005) p. 5407.
7. Yu Y. White J. L.; Polym. Eng. Sci. Vol. 41 (2001) p. 1292.
8. Broda J.; J. Appl. Polym. Sci. Vol. 91 (2004), 1413
9. Spruiell J. E., Lu F. M., Ding Z., Richeson G.; J. Appl. Polym. Sci. Vol. 62(1996), p. 1965.
10. Marcincin A.; Prog. Polym. Sci. Vol. 27, (2002) p. 853.
11. Broda J.; J. Appl. Polym. Sci. Vol. 89, (2003) p. 3364.
12. Broda J.; Polymer Vol. 44(2003) p. 1619.
13. Broda J., Gawłowski A., Slusarczyk C., Włochowicz A., Fabia J.; Fibres & Textiles Eastern Europe Vol. 13 (2005) No. 5(53) p. 110-113.
14. Broda J.; J.Appl.Polym.Sci. 90, (2003), 3957
15. Rabiej M.; Polimery Vol. 47(2002) p. 423.
16. Utracki L. A., Luciani A.; Polypropylene A-Z, ed. by J. Karger-Kocsis, Kluwer Publishers, Dordrecht 1999.
17. Jinan C.; Kikutani T.; Takaku A.; Shimizu J.; J. Appl. Polym. Sci. Vol. 37(1989) p. 2683
18. Broda J.; Crystal Growth & Design, Vol. 4(2004) p. 1277.
19. Stocker W., Shumacher M., Graff S., Thierry A., Wittman J. C., Lotz B.; Macromolecules Vol. 31(1998) p. 807.
20. Mathieu C., Thierry A., Wittmann J. C., Lotz, B.; J. Polym. Sci. Part B. Polym. Phys. Vol. 40(2002) p. 2504.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bc905f1c-44ad-4e54-a9e1-14192ea007fe
Identyfikatory