Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bc897bd5-ad91-498c-8440-b7d3427fb874

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza porównawcza wpływu na środowisko aut elektrycznych zasilanych z elektrowni węglowych oraz aut spalinowych

Autorzy Denis, A.  Kuczyński, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparison of environmental impact of the combustion engines and electric vehicles supplied from the coal fired power plants
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport w Polsce należy do najbardziej uciążliwych dla środowiska sektorów przemysłu. Razem z indywidualnymi systemami grzewczymi ma wpływ na złą jakość atmosfery w polskich miastach. Jedną z wielu prób rozwiązania tego problemu jest m.in. zastosowanie transportu zasilanego energią elektryczną. Rozwiązanie takie prowadzi do zmniejszenia emisji spalin, należy jednak zauważyć, że prawie 90% energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze spalania węgla, który jest uznany za „najbrudniejsze” paliwo. W artykule, podjęto próbę porównania emisji przez elektrownie związków szkodliwych do otoczenia w przeliczeniu na każdy przejechany transportem elektrycznym kilometr z autami tradycyjnymi. Wykorzystano w tym celu dane statystyczne. Przedstawiono również możliwości rozwoju elektromobilności, porównanie kosztów zewnętrznych różnych źródeł energii oraz rozbieżności między normami EURO a rzeczywistymi warunkami drogowymi.
EN The transport sector in Poland heavily pollutes the environment, and together with the individual heating systems, contributes to the bad air quality in polish cities. One of the solutions to this problem, among the others, is electric transport. It leads to emission reduction, but we need to underline that almost 90% of electricity in Poland is generated from coal and lignite, the “dirty” fuels. This paper is meant to compare the emissions of pollutants from power plants per kilometer covered by an electric vehicle and conventional cars. For this purpose, statistical data was used. Additional information concerning possible electromobility evolution, external costs of electricity and differences between EURO limits and real driving emission are also included.
Słowa kluczowe
PL samochody elektryczne   paliwa   emisja związków szkodliwych w spalinach  
EN electric vehicles   fuels   emission of pollutants in exhaust gases  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 61--64
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Denis, A.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Energetyki, Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
autor Kuczyński, W.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Energetyki, Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
Bibliografia
1. Air pollution fact sheet 2014 – Poland, EEA.
2. Air quality in Europe 2016, EEA.
3. Charu H., Kuczyński W.: Podstawy Gospodarki Energetycznej w Zarysie Tom 3, Wyd. Politechnik Koszalińskiej, 2016.
4. DYREKTYWA 98/69/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do środków mających zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych i zmieniająca dyrektywę Rady 70/220/EWG.
5. Ekologicznie czyste autobusy w miejskim publicznym transporcie zbiorowym. Przewodnik dla organizatorów transportu i przewoźników, Clean Air.
6. Energy Policies of IEA Countries – Poland 2016, IEA.
7. Global EV Outlook 2016, IEA.
8. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014 i 2015, GUS.
9. http://gramwzielone.pl/auto-ekologiczne/25820/solaris-z-tytulem-ebus-award-2017
10. http://gramwzielone.pl/trendy/25885/magazyn-energii-nowej-generacji-od-tesvolt-i-samsunga-zywotnosc-na-30-lat
11. http://www.cire.pl/item,142853,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=22464
12. http://wysokienapiecie.pl/2138
13. Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013-2014, KOBiZE, Warszawa 2016.
14. Mierkisz J., Pielecha J., Nowak M.: Emisja zanieczyszczeń z pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu na przykładzie aglomeracji poznańskiej, Postępy Nauki i Techniki nr 15, 2012.
15. NOX emissions from heavy-duty and light-duty diesel vehicles in the EU: Comparison of real-world performance and current type-approval requirements, International Council on Clean Transport ICCT, December 2016.
16. OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.
17. Ochrona Środowiska 2015, GUS.
18. Plugincars.com
19. Rabl A. et al.: Externalities of Energy: Extension of accounting framework and Policy Applications, Final report ExternE-Pol 1 Version 2, August 2005.
20. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.
21. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
22. Toyota Yaris 2016, dane producenta.
23. Transport – wyniki działalności 2015, GUS.
24. Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej 2015, KOBiZE, luty 2017.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bc897bd5-ad91-498c-8440-b7d3427fb874
Identyfikatory