Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bc887b2f-504f-4754-9f48-88904ff954c1

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza jakości usług naprawczych na przykładzie przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego. Studium porównawcze : warsztaty niezależne a autoryzowane stacje napraw

Autorzy Lewicki, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the quality of repair services on the example of the automotive business sector a comparative study of independent repairers and authorized repair stations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę zasygnalizowana problematyki dotyczącej oceny jakości wykonywanych usług naprawczych przez warsztaty niezależne i autoryzowane stacje napraw. W celu zidentyfikowania wzajemnej korelacji posłużono się autorskim badaniami dotyczącymi oceny jakości wykonanych usług naprawczych przez autoryzowane i nieautoryzowane stacje napraw. Zamierzeniem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych perspektywicznych kierunków zmian w zakresie jakości wykonywanych usług, co w przyszłości prowadzić może do poprawy konkurencyjności i ograniczenia wpływu producentów pojazdów na strukturę funkcjonowania sektora usług naprawczych w Polsce.
EN This article attempts signaled issues concerning the assessment of the quality of repair services on the example of companies in the automotive sector comparative study of the independent repairers and authorized repair stations. In order to identify cross-correlations were used copyright research on assessing the quality of services offered by authorized repair stations and unauthorized repairs. The intention of the article is to signal the formal limitations of existing and prospective directions of desirable changes in the systems in terms of quality of services, which in the future may lead to improved competitiveness and reduce the impact of vehicle manufacturers on the structure of the sector repair services in Poland.
Słowa kluczowe
PL warsztat autoryzowany   warsztat niezależny   usługi serwisowe  
EN authorized repair station   independent repairer   repair service  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1118--1121
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lewicki, W.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
1. Abramek, M. Uzdowski F., Pojazdy Samochodowe Podstawy obsługiwania i napraw Wydawca Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKL 2012. s.15.
2. Blaurock A. Vertikale Wettbewerbsbeschränkungen. W: Schwarze (Hrsg.), Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet des europäischen Wettbewerbsrechts. Baden-Baden 1999 s.5.
3. Brinker J., Vertikale Wettbewerbsbeschränkungen – Anmerkungen zum neuen Regelungsansatz der Kommission. W: Schwarze (Hrsg.), Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet des europäischen Wettbewerbsrechts. Baden-Baden. 1999 s.6.
4. Burnewicz J. Sektor samochodowy w Unii Europejskiej. WKŁ, Warszawa, 2005, s. 12.
5. Creutzig J. EG-Gruppenfreistellungs-Verordnung (GVO) für den Kraftfahrzeugsektor. Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg-Berlin 2003,s.14.
6. Ebenroth K. Lange V., Die EG-Gruppenfreistellungs-verordnung der Vertriebs- und Kundendienstvereinbaru-ngen über Kraftfahrzeuge. Kommentar. Heidelberg. 2005,s.4.
7. Lewicki W., Ekonomiczne i Organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Print Group, Szczecin 2010,s.45.
8. Lewicki W., Charakterystyka zmian w systemach dystrybucji samochodów osobowych w Polsce Zeszyty PIZ Społeczna Akademia Nauk Łódz. 2010,s.67.
9. Orlicka J., Sektorowe wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję dla ubezpieczeń w prawie Unii Europejskiej i Polski. UAM, Poznań 2010,.s.123.
10. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. (2010) w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. Dz.U.L.129/52 z dnia 28 maja 2010 r.
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r.(2010) w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1315.
12. Stoma M., Jakość a satysfakcja – różnice i wzajemne relacje Problemy Jakości 2009, nr 4.s.21.
13. Stoma M., Modele i Metody pomiaru jakości usług. Lubelski Dom Medialny. 2012.s.17.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bc887b2f-504f-4754-9f48-88904ff954c1
Identyfikatory