Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bc3332a9-d49d-4f4c-b8bc-b2dcaa57950e

Czasopismo

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology

Tytuł artykułu

Treści z zakresu chemii w nowym programie przedmiotowym przyrody w szkole podstawowej - jakie są i jak mogą być realizowane aktywizująco?

Autorzy Downar-Zapolska, M.  Bucior, A.  Poleszczuk, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Curriculum in chemistry in the new subject program of naturę in the primary school - what are they and how can be accomplished activaring?
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Porównano treści programowe z zakresu chemii zawarte w obowiązujących aktualnie (tzw. „starych") i przygotowywanych do wprowadzenia (sukcesywnie począwszy od klasy IV do VI), poczynając od roku szkolnego 2012/2013 (tzw. „nowych"), podstawach programowych dla przedmiotu przyroda w szkole podstawowej. Wykazano, że ilość treści programowych z zakresu chemii w „nowej" podstawie programowej jest bardzo wyraźnie zwiększona i, co bardzo ważne, przewiduje się, iż zajęcia mają być prowadzone tak, by rozwijać samodzielność uczniów na zasadzie „pomyśl sam, zrób sam", czyli tak, by ukształtować zdecydowanie proekologiczne postawy u młodzieży kończącej szkołę podstawową. Wymagać to będzie odpowiednich pomocy naukowych, a szczególnie podręczników. W związku z tym dokonano autorskiej analizy obecnie dostępnych podręczników przyrody. Przeprowadzono także przegląd aktywizujących metod nauczania, jakie mogą być wykorzystane do prowadzenia zajęć „chemicznych" w ramach przyrody. Przedstawiono autorskie konspekty przykładowych zajęć z zastosowaniem wybranych metod aktywizujących.
EN A comparison of curriculum in chemistry at the current (ie "old") and prepared for me introduction of (succession progressively from class IV to VI) starting from the school year 2012/2013 (ie "new") basis curriculum for the subject of nature in primary school. It nas been shown that the quantity of curriculum in chemistry in the "new" basis curriculum is increased very significantly. This is very important because is expected, that lessons will be conducted so that pupils develop self-reliance i on the basis "think yourself, make yourself " in order to forge a strongly pro-ecological attitudes in youth closing the elementary school. This will require the appropriate teaching aids, including textbooks. Therefore, the authors made the analysis of currently available textbooks of nature. Also conducted a review of activating teaching methods which can be used to teach "chemistry" in nature lessons. Presented copyright conspectus examples lessons with the use of selected activating i methods.
Słowa kluczowe
PL edukacja   szkoła podstawowa   przyroda   chemia  
EN education   primary school   nature   chemistry  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
Rocznik 2011
Tom R. 16, NR 1-2
Strony 81--92
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
autor Downar-Zapolska, M.
  • Zespół Szkół w Słońsku ul. Lipowa 9, 66-436 Słońsk
autor Bucior, A.
  • Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego Uniwersytet Szczeciński ul. Felczaka 3C, 71-412 Szczecin
autor Poleszczuk, G.
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r. DzU 2009, Nr 4, poz. 17.
[2] Ministerstwo Edukacji Narodowej: Podstawa programowa z komentarzami, T. 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, MEN, 2009.
[3] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 sierpnia 2007 r. DzU 2007, Nr 157, poz. 1100.
[4] Biuletyn internatowy dla nauczycieli przyrody. NOWA ERA - Rożak, 2-9 (http://www.nowaera.pl/images/stories/biuletyn/nr...).
[5] Augustyniak M.M.: Przyroda. Program nauczania przedmiotu blokowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny).Wyd. Rożak. Straszyn k. Gdańska 1999.
[6] Majcher I., Kossobucka A., Sadoń-Osowiecka T. i Zielińska I.: Przyroda. Program nauczania przyrody w szkole podstawowej. OPERON, Gdynia 2009.
[7] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 1999 r. DzU 1999, Nr 14, poz. 130.
[8] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 6 stycznia 2009 r. DzU 2009, Nr 4, poz. 18.
[9] Taraszkiewicz M.: Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. CODN, Warszawa 2000.
[10] Reforma Programowa Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego dopuszczonych po 10 marca 1999 r. dla klas. w których stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego (http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/podreczniki/58).
[11] Augustyniak M.M.: Mój świat. NOWA ERA, Straszyn k. Gdańska 2007.
[12] Radomyska M. (red.): Książka nauczyciela. NOWA ERA, Straszyn k. Gdańska 2007.
[13] ]Augustyniak M.M.: Zeszyt ucznia. NOWA ERA, Straszyn k. Gdańska 2007.
[14] Atlas ilustrowany „Świat przyrody". Praca zbiorowa. NOWA ERA, Warszawa 2006.
[15] Krzyżewska J: Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. AU OMEGA. Suwałki 1998.
[16] Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. II. AU OMEGA, Suwałki 2000.
[17] Burewicz A. i Gulińska H.: Dydaktyka chemii. UAM, Poznań 1993.
[18] Beme I: Zajęcia w terenie. WSiP, Warszawa 1984.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bc3332a9-d49d-4f4c-b8bc-b2dcaa57950e
Identyfikatory