Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bc313583-1acd-4960-8f71-f7dfbc9590a2

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Problemy zagospodarowania turystycznego rezerwatów przyrody na przykładzie rezerwatu przyrody "Dolina rzeki Wałszy"

Autorzy Antolak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Issues of tourist management of nature reserve: a case study of the Wałsza River valley nature reserve
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wybrane problemy zagospodarowania turystycznego rezerwatów przyrody w Polsce. Problem opisano na przykładzie rezerwatu przyrody Dolina rzeki Wałszy, na terenie którego dokonano inwentaryzacji i waloryzacji elementów zagospodarowania turystycznego oraz przedstawiono propozycję jego uzupełnienia o nowe elementy zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
EN The paper discusses selected problems related to the land management of nature reserves in Poland. This question has been addressed by analyzing a nature reserve located in the Wałsza Rivery valley, where an inventory and valuation of tourist management components have been made, and a proposal put forward as how they could be enriched with new elements according to the principles of sustainable development.
Słowa kluczowe
PL zagospodarowanie turystyczne   rezerwat przyrody   rzeka Wałsza   rozwój zrównoważony   inwentaryzacja i waloryzacja  
EN touristic management   nature reserve   Wałsza River   sustainable development   inventory   valuation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2013
Tom nr 149 (29)
Strony 14--22
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Antolak, M.
  • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki
Bibliografia
1. ANTOLAK, M.; KOŁAKOWSKA, B.; BOROWSKA, A.; DOBRZYŃSKA, O.; KOWALEWSKA, J.; KOWALSKI, P.; MICKA, S.; MISIŁO, D.; ROSZKOWSKA, D.; SZCZEPKOWSKA, E.; 2010. Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania ścieżki edukacyjnej w rezerwacie przyrody Dolina rzeki Wałszy. Kierownik naukowy mgr inż. arch. kraj. M. ANTOLAK, Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
2. KASPRZYK, S.; 1977. Turystyczne zagospodarowanie lasu. PWRiL, Warszawa; 80-86.
3. KOŻUCHOWSKI, K.; 2005. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań.
4. Plan ochrony rezerwatu przyrody "Dolina rzeki Wałszy" (dokumentacja prac wykonanych na potrzeby sporządzenia planu). 2006. Środowisko s.c., Giżycko (maszynopis).
5. POSKROBKO, B. (red.); 2005, Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
6. STANIEWSKA-ZĄTEK, W.; 2009. Turystyka a przyroda Polski i jej ochrona. Cz. II. Turystyka na obszarach prawnie chronionych. Studia Peregietica 3 (3); 80-81.
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, z późn. zm.).
8. WAŻYŃSKI, B.; 1997. Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, s. 141.
9. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 41, poz. 265).
10. Zarządzenie Nr 68 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Rzeki Wałszy" (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r. Nr 182 poz. 2312).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bc313583-1acd-4960-8f71-f7dfbc9590a2
Identyfikatory