PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przemówienia publiczne kadry kierowniczej wojsk lądowych jako element bezpieczeństwa kulturowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Public speeches of senior staff of the army as the safety component cultural
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu skupiono się na specyficznym aspekcie bezpieczeństwa kulturowego, który związany jest z przemówieniami publicznymi, traktowanymi jako element zarządzania kapitałem społecznym. Bazując na przeprowadzonych badaniach własnych oraz na krytycznej analizie literatury przedmiotu, wyciągnięto wnioski o zasadności zajmowania się wskazaną tematyką w środowisku kadry kierowniczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP. Autor wskazuje na wagę transmisji postaw i wzorcotwórczej funkcji działalności oficera wobec dziedzictwa kulturowego, które zespolone z jednostką można rozpatrywać jako element kapitału ludzkiego.
EN
In contents of the study they concentrated on the peculiar safety aspect cultural which is connected with speeches public, treated as the element of managing the social capital. Being based on conducted own examinations and on the critical analysis of the literature on the subject, they concluded for legitimacies of doing recommended with subject matter in the environment of the senior staff of the army of military forces the Republic of Poland. The author shows transmission of attitudes by weight and models of function of activity of the officer towards the cultural legacy, which united with the individual it is possible to consider the element of the human capital.
Rocznik
Strony
83--93
Opis fizyczny
Bibliogr. 33 poz.
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, Instytut Ekonomii i Zarządzania
Bibliografia
 • [1] Bacon T.R., 2013, Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wpływu, GWP, Sopot.
 • [2] Bąk T., Ciekanowski Z. (red.), 2016, Bezpieczeństwo państwa w warunkach globalizacji, PWST-E, Jarosław.
 • [3] Bąk T., Ciekanowski Z., Nowicka J. (red.), 2016, Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, PWST-E, Jarosław.
 • [4] Bocheński J.M., 1993, De Virtute Militari. Zarys etyki wojskowej, Philed, Kraków.
 • [5] Bocheński J.M., 1994, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Philed, Kraków.
 • [6] Brown R., 2006, Procesy grupowe - dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, GWP, Gdańsk.
 • [7] Czaja J., 2008, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 • [8] Dawidczyk A., 2001, Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • [9] Dębski S., B. Górka-Winter (red.), 2003, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, PISM, Warszawa.
 • [10] Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • [11] Drzycimski A., 2000, Komunikatorzy, wpływ, wrażenie, wizerunek, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz.
 • [12] Gajdziński R, 2013, Sztuka przywództwa. Piłsudski, Wydawnictwo Poznańskie.
 • [13] Hołówko T., 1996, Oficer polski, Wyd. Czasopisma Wojskowe, Warszawa.
 • [14] Jakubczak, J. Flis (red.), 2006, Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa.
 • [15] Jemioło T., 2001, Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji i procesów społecznych, [w:] Kultura narodowa w kształtowaniu świadomości obronnej społeczeństwa i bezpieczeństwa państwa, „Zeszyt Problemowy TWO”, nr 3/25.
 • [16] Kłoskowska A. (red.), 1991, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • [17] Knapp M.L., Hall J.A., 2000, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum, Wrocław.
 • [18] Kompetencje społeczne kadry dowódczej WP w kontekście realizacji zadań służbowych, 2014, Sprawozdanie badań, WBBS, Warszawa.
 • [19] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 • [20] Leary M., 2005, Wywieranie wrażenia na innych, GWP, Gdańsk.
 • [21] Łydka W., 2015, Doskonalenie kompetencji przywódczych oficerów, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • [22] Majewski T., 2006, Kompetencje dowódcze oficerów wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • [23] Marciniak S. (red.), 2002, Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, Warszawa.
 • [24] Nowicka J., 2016, Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej Wojsk Lądowych, AON, Warszawa.
 • [25] Nowicka J., 2016, Rola oficera w komunikacji społecznej, Zeszyty Naukowe Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 • [26] Pieter J., 1967, Ogólna metodologia pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • [27] Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 2009, Psychologia rozwoju człowieka, tom 1, PWN, Warszawa.
 • [28] Robbins S.P., 2004, Zachowania w organizacji, tłum. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [29] Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014.
 • [30] Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.), Nr 84, poz. 455.
 • [31] Wasilewski J., Skibiński A., 2008, Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Difin, Warszawa.
 • [32] Ciekanowski Z., Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmetal.element.baztech-article-BGPK-3205-2380/c/httpwww_bg_utp_edu_plartbtp2032009ciekanowski.pdf.
 • [33] Czaja J., Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczpospolitej Polskiej, http://adamkorcz.w.interia.pl/kultur.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bc1de202-d899-4a6f-ae01-cb5d551ac014
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.