PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Factors determining the development of SMEs in Poland in 2015-2020

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Czynniki determinujące rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce w latach 2015-2020
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main objective of the article is an attempt to identify factors/ determinants conditioning the development of enterprises in Poland in recent years. The author will also try to indicate the dominant behaviours related to the notion of entrepreneurship among the owners of the enterprises under study. In addition to the literature analysis, the author chose a survey in the form of a structured interview with business owners as another research method - the survey was carried out in 2015 and 2017 and in 2019/2020 in 200 purposively selected enterprises from the SME sector, which are based in Poland and were established in the last 5 years. After the analysis of the literature and the results of the conducted survey, obviously bearing in mind its pilot character, the author clarified the names of the selected indicators/determinants and expanded their list by those he considered useful from the point of view of the general purpose of the survey - 9 indicators/ determinants. In the author’s opinion, the developed indicators/determinants make it possible to assess the level of enterprise development (direction and pace of changes) depending on selected factors of the local and institutional environment, internal factors, the level of achieved financial results, sources of financing.
PL
Głównym celem artykułu jest próba identyfikacji czynników/ determinantów warunkujących rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Autor postara się również wskazać dominujące zachowania związane z pojęciem przedsiębiorczości u właścicieli badanych przedsiębiorstw. Poza analizą literatury, autor jako kolejną metodę badawczą wybrał ankietę w postaci wywiadu ustrukturalizowanego z właścicielami przedsiębiorstw – badanie zostało przeprowadzone w roku 2015 i 2017 oraz na przełomie 2019 i 2020 roku w 200 celowo dobranych przedsiębiorstwach z sektora MŚP, które mają siedzibę w Polsce i powstały w ostatnich 5 latach. Po analizie literatury i wyników prowadzonego badania, oczywiście mając na uwadze jego pilotażowy charakter, autor doprecyzował nazwy wybranych wskaźników/determinantów oraz poszerzył ich listę o takie, które uznał za przydatne z punktu widzenia ogólnego celu badania - 9 wskaźników/determinantów. Zdaniem autora opracowane wskaźniki/determinanty umożliwiają określenie oceny poziomu rozwoju przedsiębiorstw (kierunku i tempa zmian) w zależności od wybranych czynników otoczenia lokalnego i instytucjonalnego, czynników wewnętrznych czy poziomu osiąganych wyników finansowych, źródeł finansowania.
Czasopismo
Rocznik
Strony
113--132
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • Maritime University, Faculty of Management and Quality Science, Gdynia, Poland
Bibliografia
 • [1] Augustyńczyk, J. (2020). Entrepreneurship in selected economic theories. [w] Współczesne problemu ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. Teoria i praktyka (red.) E. Gruszewska, t. 4, (pp. 28-42). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • [2] Białasiewicz, M. (2008). Entrepreneurship - a desirable competence. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania., Vol. 1 (pp. 7-16). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • [3] Glinka, B., Pasieczny, J. (2015). Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse, realizacja, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • [4] Kaliszczak, L., Sieradzka K. (2020). Shaping entrepreneurial attitudes of students towards contemporary development challenges. Przedsiębiorczość – Edukacja, 16(2), pp. 99-114.
 • [5] Komańda, M, Klosa E. (2020). Corporate approaches to information sharing in supply chain risk management. ZN WSH Zarządzanie, 21(2), pp. 137-151.
 • [6] Krezymon, M. (2018). Determinants of SME enterprise development. Współczesne Problemy Ekonomiczne, Vol. 18, No 2, pp. 23-31.
 • [7] Łochnicka, D. (2016). Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • [8] Mitek, A., Micuła, I. (2012). Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania. Warszawa: PWE.
 • [9] O’Rourke, P. J. (2009). Adam Smith. Bogactwo narodów. Warszawa: MUZA Press.
 • [10] Penc, J. (2009). Innowacje i zmiany w firmie - transformacja i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Placet.
 • [11] Say, J. B. (2012). Revolutionary, entreprenuer, economist. New York: Routlegde Press.
 • [12] Shane, S., Venkataraman, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship. The Individual – Opportunity Nexus. Northampton: Edward Elgar Pub.
 • [13] Stabryła, A. (2010). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: PWN.
 • [14] Targalski, J. (2014). Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
 • [15] Thornton, M. (2007). Richard Cantillon and the Discovery of Opportunity Cost. History of Political Economy, Vol. 39, No 1, pp. 97-120.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bc08cf59-f685-4788-94f9-8bc9f9c1e5b6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.