Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bba7c7d0-1344-4d39-b7d6-3e5e8f9c287f

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Właściwości fazy cynkowej oraz jej wpływ na twardnienie cementu glinowego

Autorzy Bochenek, A. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN Properties of zinc phase and its influence on hardening of calcium aluminate cement
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Zbadano właściwości wiążące fazy Ca3Zn3Al4O18 uzyskanej w dużym, okresowym piecu laboratoryjnym. Wykazała ona stosunkowo szybkie wiązanie i znaczną wytrzymałość po 2 dniach twardnienia, jednak jej przyrost w okresie do 28 dni był mały. Było to spowodowane wolną hydratacją fazy cynkowej w tym okresie. Dodatek około 11% fazy cynkowej do cementu glinowego spowodował przyspieszenie wiązania, lecz równocześnie znaczne zmniejszenie wytrzymałości, w całym badanym okresie, to znaczy do 28 dni. Jest to także spowodowane zmniejszeniem szybkości hydratacji cementu glinowego.
EN The binding properties of Ca3Zn3Al4O18 phase, synthesized in large periodical laboratory furnace, was examined It has shown quick set and high strength after two days of hardening, however, its development in the period of 28 days was rather low. It was the effect of the slow hydration of zinc phase in this period. The addition of about 11% of zinc phase to calcium aluminate cement caused the set acceleration and simultaneously significant strength decrease during the study period i.e. till 28 days. It is caused by the lowering of hydration rate of calcium aluminate cement.
Słowa kluczowe
PL cement glinowy   faza cynkowa   proces twardnienia   szybkość   wytrzymałość na ściskanie  
EN calcium aluminate cement   zinc phase   hardening process   rate   compressive strength  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2013
Tom R. 18/80, nr 6
Strony 370--377
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., il., tab.
Twórcy
autor Bochenek, A.
  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Bibliografia
1. A. Matusiewicz, A. Bochenek, H. Szeląg, W. Kurdowski, „ Pewne zagadnienia związane z podwyższoną zawartością cynku w klinkierze i produkowanym z niego cemencie”, Cement Wapno Beton, 78, 332 (2011).
2. A. Bochenek, W. Kurdowski, „Wpływ dodatku fazy cynkowej na właściwości cementu portlandzkiego”, Cement Wapno Beton, 80, 52 (2013)
3. G. Kakali, Investigation of the effect of Zn oxide on the formation of Portland cement clinker, Cem. Concr. Res., 25, 79 (1995).
4. R. Barbarulo, F. Sorrentino, C. Sing, Impact of ZnO on Clinker Composition and Reactivity — Coupling with MgO, 12th International Congress on the Chemistry of Cement, Montréal, Canada 2007.
5. N. Gineys, Influence de la teneur en elements métalliques du clinker sur les proprieties techniques et environnementales du ciment Portland – thèse, Université Lille Nord de France (2011).
6. G. Arliguie, J. Grandet, Etude par calorimetrie de l’hydratation du ciment Portland en presence de zinc, Cem. Concr. Res., 15, 825 (1985).
7. I. Fernandez Olmo, E. Chacon, A. Irabien, Influence of Lead, Zinc, Iron (III) and Chromium (III) Oxides on Setting Time and Strength Development of Portland Cement, Cem. Concr. Res., 31, 1213 (2001).
8. D. Stephan, R. Mallmann, D. Knöfel, R. Härdtl, High intakes of Cr, Ni and Zn in clinker: Part I. Influence on burning process and formation of phases, Cem. Concr. Res., 29, 1949 (1999).
9. K. Kolovos, S. Barafaka, G. Kakali, S. Tsivilis, CuO and ZnO addition in the cement raw mix: effect on clinkering process and cement hydration and properties, Ceramics, 49, 205 (2005).
10. H. Bolio-Arcero, F. P. Glasser, Zinc oxide in cement clinkering: part 1 systems CaO–ZnO–Al2O3 and CaO–ZnO–Fe2O3, Adv. Cem. Res. 10, 25 (1998).
11. N. Gineys, G. Aouad, F. Sorrentino, D. Damidot, Cem. Concr. Res. 41, 1177 (2011).
12. M. Gawlicki, D. Czamarska: “Effect of ZnO on the hydration of Portland Cement” Journal of Thermal Analysis, 38, 2157 (1992).
13. N. Gineys, G. Aouad, D. Damidot, Managing trace elements in Portland cement – Part I: Interactions between cement paste and heavy metals added during mixing as soluble salts, Cem. Concr. Compos., 32, 563, (2010).
14. V. Alunno Rossetti, F. Medici, Inertization of toxic metals in cement matrices: Effects on hydration, setting and hardening, Cem. Concr. Res., 25, 1147, (1995).
15. W. Nocuń-Wczelik, J. Małolepszy - Application of calorimetry in the studies of heavy metals immobilization in cementitious materials” – Thermochimica Acta 269/270, 613, (1995).
16. C. Weeks, R. J. Hand, J. H. Sharp, Cem. Concr. Compos., 30, 970, (2008).
17. V. D. Barbanyagre, T. I. Timoshenko, A. M. Ilyinets, Shamshurov, Powder Diffraction, 12, 22, (1997).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bba7c7d0-1344-4d39-b7d6-3e5e8f9c287f
Identyfikatory