Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bb3b78ac-f662-486f-8575-c16765ac067d

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Wpływ rodanku sodu i trójetyloaminy na wybrane cechy fizykomechaniczne zapraw cementowych

Autorzy Zieliński, K.  Kantel, T.  Ratajczak, M. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN The impact of sodium thiocyanate and trimethylamine on selected physical and mechanical characteristics of cement mortars
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rodanek sodu (NaSCN) oraz trójetyloamina (TEA) są często stosowane jako podstawowe składowe domieszek przyspieszających wiązanie i twardnienie cementu. Są to klasyczne domieszki „przeciwmrozowe”. W przypadku zapraw skuteczność tych domieszek, w zależności od zakresu dozowania, często nie jest precyzyjnie przez producenta określona, czego skutkiem są nie zawsze zgodne z oczekiwaniami efekty działania. Podjęto zatem próbę oceny skuteczności działania oraz optymalizacji dozowania rodanku sodu oraz trójetyloaminy. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu tych substancji na wytrzymałość na ściskanie (1-, 2- i 28-dniową) normowej zaprawy cementowej, zawartość powietrza w świeżej zaprawie oraz odporność na cykliczne zamrażanie (150 cykli).
EN Sodium thiocyanate (NaSCN) and triethylamine (TEA) are frequently used as the basic components of admixtures which accelerate setting and curing of cement. These are classical "antifreeze" admixtures. Depending on the dosage (especially in case of mortars) their efficiency is often not precisely specified by manufacturer, which results in the effects not always consistent with the expectations. Therefore an attempt has been made to assess the efficiency of the admixtures and optimize their dosing. This paper presents the results of the impact of different amounts of sodium thiocyanate and triethylamine added to the standardized cement mortar, on its compressive strength (after 1, 2 and 28 days), air content in the fresh mortar and resistance to cyclic freezing (150 cycles).
Słowa kluczowe
PL zaprawa cementowa   domieszka chemiczna   rodanek sodu   trietyloamina   właściwości fizyczne   właściwości mechaniczne  
EN cement mortar   chemical admixture   sodium thiocyanate   triethylamine   physical properties   mechanical characteristics  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 12
Strony 48--50
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., tab.
Twórcy
autor Zieliński, K.
autor Kantel, T.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
autor Ratajczak, M.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
[1] Łukowski Paweł. 2011. „Nowe osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonu”. Budownictwo Technologie Architektura 1: 68 – 71.
[2] Neville Adam M. 2000. Właściwości betonu. Kraków. Wyd. Polski Cement.
[3] Nmai C. K. 1998. „Cold Weather Concreting Admixtures”. Cement and Concrete Composites 20: 121 – 128.
[4] PN-B-06250:1988: Beton zwykły.
[5] PN-EN 196-1:2006: Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
[6] PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
[7] PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie.
[8] Wise T., V. S. Rachmandran, G. M. Polomark. 1995. „The effect of thiocyanates on the hydratation of portland cement at low temperatures”. Thermochimica Acta, 264: 157 – 171.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bb3b78ac-f662-486f-8575-c16765ac067d
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.12.15