Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bb3411be-e2ba-430d-aea7-e654421bd4df

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Asymetria napięciowo - prądowa w torze zasilania pieca łukowego AC

Autorzy Jagieła, Kazimierz  Rak, Janusz  Gała, Marek 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Voltage-current asymmetry in the AC arc furnace supply line
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Piece łukowe AC są odbiornikami energii elektrycznej dużej mocy o chaotycznym poborze prądów niesinusoidalnych, zwłaszcza w pierwszej fazie topienia stali. Taki charakter pracy powoduje negatywne oddziaływanie na sieć zasilającą w postaci wahań napięcia, asymetrii oraz odkształcenia przebiegu napięcia od sinusoidy. W artykule przedstawiono analizę asymetrii napięć i prądów w torze zasilania pieca łukowego AC. Na podstawie zarejestrowanych komputerowo danych pomiarowych obliczono za pomocą szybkiej transformaty Fouriera podstawowe harmoniczne przebiegów napięć i prądów w poszczególnych punktach toru zasilania. Następnie wyznaczono składowe symetryczne kolejności zgodnej i przeciwnej, współczynniki asymetrii oraz średnie wartości impedancji fazowych na poziomie niskiego i średniego napięcia dla stanu roztapiania i rafinacji.
EN AC arc furnaces are loads of high-power electric power with chaotic non-sinusoidal currents, especially in the first phase of steel melting. This type of work causes a negative impact on the supply network in the form of voltage fluctuations, asymmetry and distortion of the sinusoidal voltage waveform. The paper presents the analysis of asymmetry of voltages and currents in the power supply path of an AC arc furnace.The basic harmonics of voltage and current waveforms at individual points of the power line were calculated using the Fast Fourier Transform on the basis of computer-recorded measurement data. Next, the symmetrical components of the consistent and opposite order, the asymmetry coefficients and the mean values of phase impedances at the low and medium voltage level were determined for the melting and refining state.
Słowa kluczowe
PL piec łukowy AC   nieliniowe obciążenie   składowe symetryczne   współczynniki asymetrii  
EN AC arc furnace   nonlinear load   symmetrical components   asymmetry coefficients  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 123--129
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jagieła, Kazimierz
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, kazimierz.jagiela@gmail.com
autor Rak, Janusz
  • Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa, jrak@el.pcz.czest.pl
autor Gała, Marek
Bibliografia
[1]. Alonso M.A.P., Donsion M.P.: An improved time domain arc furnace model for harmonic analysis. IEEE Transaction on Power Delivery, vol. 19, No.1, January 2004, pp. 367-373.
[2]. Baggini A. (Editor), Handbook of Power Quality. University of Bergamo-Italy, John Wiley & Sons, Ltd, USA 2008.
[3]. Czarnecki L.S.: Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów i napięć. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
[4]. IEC 61000-4-30: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods.
[5]. Jagieła K., Gała M.: Nomograficzna metoda wyznaczania współczynnika asymetrii w trójfazowych sieciach elektroenergetycznych. Przegląd Elektrotechniczny, Rok 80 Nr 1/2004, s. 21-26.
[6]. Jagieła K., Gała M., Kępiński M., Rak J.: Influence of Harmonic Filters on the Operation of AC Arc Furnace Power Installation (in:) Conference on Electrotechnology: Processes, Models, Control and Computer Science, 12-14 Nov. 2018, Kielce.
[7]. Jagieła K., Gała M., Rak J., Kępiński M.: Eksperymentalny pomiar parametrów i charakterystyk hydraulicznego napędu elektrod pieca łukowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 54, 2017, s. 83-87.
[8]. Jagieła K., Rak J., Gała M., Kępiński M.: Identification of Electric Power Parameters of AC Arc Furnace Low Voltage System. Proceedings 14th International Conference Harmonics and Quality of Power, Bergamo, Italy, 26-29. Sept. 2010.
[9]. Kuśmierek Z.: Zastosowanie komputerowych technik pomiarowych do badania jakości energii elektrycznej. Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej, Tom 1-Zeszyt 1, 1995, s. 47-53.
[10]. Liu Y.J., Chang G.W., Hong R.C.: Curve-fitting-based method for modeling voltage-current characteristic of an ac electric arc furnace. Electric Power Systems Research, No. 80 (2010), 572-581.
[11]. Montanari G.C., Loggini M., Cavallini A., Pitti L., Zaninelli D.: Arc-model furnace for study of flicker compensation in electrical networks. IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 9, No.4, October 1994, pp. 2026-2036.
[12]. Rak J.: Influence of AC arc furnace on parameters of industrial medium-voltage network. Proceedings 5th International Conference EPQU’99, Cracow, Poland, 1999, pp. 315-322.
[13]. Rak J., Gała M., Jagieła K., Kępiński M.: Wpływ parametrów instalacji zasilania pieca łukowego na wskaźniki elektroenergetyczne procesu wytopu stali. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R.93 NR 1/2017, s. 5-8.
[14]. Vervenne I., Van Reusel K., Belmans R.: Electric arc furnace modeling from a “power quality” point of view. Proceedings 9th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, EPQU 2007, Barcelona, Spain, 2007, pp. 1-6.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bb3411be-e2ba-430d-aea7-e654421bd4df
Identyfikatory