PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Relational styles for solving difficult situations in an employee team

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Style relacyjne rozwiązywania sytuacji trudnych w zespole pracowniczym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article proposes the inclusion of relational styles of managers in difficult situations occurring in an employee team. Four types of relational styles have been distinguished: partner, handler, buddy and coach. The research covered 261 middle and senior managers of one of large corporations in Poland. The research was carried out for two years during the training contract. The article presents the results of relational style research at the training stage, which allowed to diagnose the relational style of the surveyed managers.
PL
Artykuł zawiera propozycję ujęcia stylów relacyjnych kierowników w sytuacjach trudnych występujących w zespole pracowniczym. Wyodrębniono cztery rodzaje stylów relacyjnych: Partnerski, Treserski, Kumplowski i Trenerski. Badaniami objęto 261 kierowników średniego i wyższego szczebla jednej z dużych korporacji w Polsce. Badania prowadzono przez dwa lata w trakcie realizowanego kontraktu szkoleniowego. W artykule przestawiono wyniki badań stylu relacyjnego na etapie przeszkoleniowym, który pozwolił zdiagnozować styl relacyjny badanych kierowników.
Czasopismo
Rocznik
Strony
174--187
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz., rys.
Twórcy
 • University of Zielona Góra, Poland
 • University of Zielona Góra, Poland
Bibliografia
 • 1. Blanchard, K. (2012). Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: PWN.
 • 2. Bratnicki, M., Dyduch, W. (2002). Przedsiębiorczość-element kultury organizacyjnej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, pp. 81-92.
 • 3. Bratnicki, M. (red.). (2003). Organizational Entrepreneurship: Conceptual Advances and Some Empirical Tests. Katowice: Wydawnictwo AE.
 • 4. DeBrabander, B. Hellemans, J. (1996). Locus of control, sensation seeking and stress. Psychological Reports, Vol. 79, 4. pp. 149-157.
 • 5. Drwal, R. (1981). Osobowość wychowanków zakładów poprawczych. Wrocław: Ossolineum.
 • 6. Dyduch, W. (2005). Pomiędzy administracyjnym a przedsiębiorczym stylem zarządzania w polskich organizacjach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1, pp. 9-20.
 • 7. Frombrun, Ch. J. (1983).Corporate culture, environment, and strategy, Human Resource Management, Vol. 22, Issue 1-2, pp. 139-152.
 • 8. Gelso, Ch. J., Hayes J.A. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk, GWP.
 • 9. Hettema, J. (1989). Personality and Environment: Assessment of Human Adaptation, Wiley, Chichester.
 • 10. Karlöf, B. (1992). Strategia biznesu: koncepcje i modele: przewodnik. Warszawa: Zarządzanie i Bankowość.
 • 11. Kisielnicki, J. (2008). Zarządzanie. Jak zarządzać, by być zarządzanym. Warszawa: PWE.
 • 12. Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
 • 13. Kostera, M. (2005). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: PWN.
 • 14. Krasowicz, G., Kurzyp-Wojnarska, A. (1987). Społeczne wyznaczniki poczucia kontroli następstw zdarzeń. Psychologia Wychowawcza, 5, p. 39-48.
 • 15. Łukaszewski, W. (2015). Koncepcje sytuacji trudnych: krok naprzód, czy krok wstecz? Czasopismo Psychologiczne, 21, 1, p.33-38.
 • 16. Miles, M., Huberman, A. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Transhumana.
 • 17. Mischel, W. (1986). Introduction to personality 4th edition, New York, Holt, Rinehart and Winston.
 • 18. Pawlicka, I. (1985). Kontrola jednostki nad otoczeniem. Psychologia Wychowawcza, 1, pp. 28-41.
 • 19. Reddin, W.J. (1970). Managerial effectiveness. New York: McGraw-Hill.
 • 20. Ścigała, M. (2013). Trudne sytuacje decyzyjne w pracy menedżera, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(90), pp. 9-12.
 • 21. Simon, H. (2007). Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji. Gliwice: Helion.
 • 22. Stankiewicz, J. (1999). Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Astrum.
 • 23. Thomas, W.I. (1923). The unadjusted girl. With cases and standpoint for behavior analysis. Boston, Mass.: Little, Brown.
 • 24. Thomas, W.I., Thomas, D.S. (1928). The child In America. Behavior problems and programs. New York: Knopf.
 • 25. Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce. Warszawa: LSW.
 • 26. Tomaszewski, T. (1975). Człowiek w sytuacji. W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa: PWN.
 • 27. Tomaszewski, T. (1979). Człowiek w sytuacji. W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa: PWN.
 • 28. Tomaszewski, T. (1997). Człowiek i otoczenie. W: Tomaszewski, T. (red.) Psychologia. Warszawa: WSiP.
 • 29. Tomaszewski, T. (1982). Psychologia. Warszawa: WSiP.
 • 30. Tyszkowa, M. (1972). Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych. Warszawa: PWN.
 • 31. Wojewoda, M. (2003). Autorytet nauczyciela. Wychowawca, Kraków, nr 5, pp. 10-11.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bb216550-7dbc-4970-8911-fde968194162
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.