Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bb1e605b-e83f-4350-8a7c-d1e324b583ed

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Uwarunkowania techniczne dotyczące pojazdów wykorzystywanych w regularnym przewozie osób na przykładzie tyskich linii trolejbusowych

Autorzy Gładysz, A.  Czech, P.  Łazarz, B.  Matyja, T.  Juzek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The technical specifications for the vehiclesuse d in regular passenger transport on the example of trolleybus lines in Tychy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wszystkie środki transportu wykorzystywane przez przewoźników do realizacji zadania transportowego w regularnym przewozie osób muszą spełniać szereg warunków technicznych, co stanowi zakres tematyczny niniejszej publikacji. Opisano w niej również przykład spełnienia wszystkich wymagań przez jednego ze śląskich przewoźników – Tyskie Linie Trolejbusowe. Jest to jeden z trzech przewoźników komunikacji trolejbusowej w Polsce. Obsługuje taborem trolejbusowym pięć linii na zlecenie Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach. „Ekologicznie do celu” – takim hasłem promowana jest komunikacja trolejbusowa w Tychach, jako bezemisyjna i całkowicie przyjazna dla środowiska. Przedsiębiorstwo realizuje tzw. przewozy regularne, czyli publiczne przewozy osób pomiędzy przystankami, według rozkładu jazdy i cennika podanych do publicznej wiadomości. Trzon taboru stanowią nowoczesne pojazdy marki Solaris Trollino 12MB zakupione dzięki funduszom europejskim.
EN All means of transport used by carriers to carry out transport task in regular passenger transport must meet a number of technical conditions, which is the thematic scope of this publication. It describes the example of all the requirements for one of the Silesian carriers - Trolley lines of Tychy. This is one of the three trolleybus communication carriers in Poland. Trolleybus fleet supports five lines on the order of the Municipal Board of Communications in Tychy. "Ecologically to the destination" - by this slogan is promoted communication trolleybus in Tychy, as emission-free and completely environmentally friendly. The company implements the so-called regular service, so public transport of passengers between stops, according to the timetable and the price list given to the public. The core of the fleet is the modern vehicles Solaris Trollino 12MB purchased thanks to European funds.
Słowa kluczowe
PL trolejbus   środki transportu publicznego   warunki techniczne pojazdów  
EN trolleybus   public transport   technical condition of vehicles  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1688--1693
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gładysz, A.
  • Wydział Transportu, Politechnika Śląska
autor Czech, P.
  • Wydział Transportu, Politechnika Śląska
autor Łazarz, B.
  • Wydział Transportu, Politechnika Śląska
autor Matyja, T.
  • Wydział Transportu, Politechnika Śląska
autor Juzek, M.
  • Wydział Transportu, Politechnika Śląska
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2011 nr 65 poz. 344).
4. Dyrektywa 2001/85/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. odnosząca się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniająca dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE.
5. Tyskie Linie Trolejbusowe, http://www.tlt.pl.
6. Solaris Bus and Coach S.A, http://www.solarisbus.com.
7. Figlus T., Konieczny Ł., Burdzik R., Czech P., The effect of damage to the fuel injector on changes of the vibroactivity of the diesel engine during its starting, “Vibroengineering Procedia” 2015, vol. 6, p. 180-184, ISSN: 2345-0533.
8. Grega R., Homišin J., Kaššay P., Krajňák J., The analyse of vibrations after changing shaft coupling in drive belt conveyer, “Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2011, vol. 72, p. 23-31, ISSN: 0209-3324.
9. Harachová D., Medvecká-Beňová S., Applying the modutarity principle in design of drive systems in mechanotherapeutic devices, “Grant Journal” 2013, vol. 2(2), p. 80-82, ISSN 1805-062X.
10. Homišin J., Tuning torsionally vibrating mechanical systems using pneumatic couplings: a compendium of performance research, ATH, Bielsko-Biała 2008.
11. Konieczny Ł., Burdzik R., Warczek J., Czech P., Wojnar G., Młyńczak J., Determination of the effect of tire stiffness on wheel accelerations by the forced vibration test method, “Journal of Vibroengineering” 2015, vol. 17(8), p. 4469-4477, ISSN: 1392-8716.
12. Medvecká-Beňová S., Vojtková J., Analysis of asymmetric tooth stiffness in eccentric elliptical gearing, “Technológ” 2013, vol. 5(4), p. 247-249, ISSN: 1337-8996.
13. Puškár M., Bigoš P., Puškárová P., Accurate measurements of output characteristics and detonations of motorbike high-speed racing engine and their optimization at actual atmospheric conditions and combusted mixture composition, “Measurement” 2012, vol. 45, p. 1067-1076, ISSN: 0263-2241.
14. Urbanský M., Homišin J., Krajňák J., Analysis of the causes of gaseous medium pressure changes in compression space of pneumatic coupling, “Transactions of the Universities of Košice” 2011, vol. 2, p. 35-40, ISSN: 1335-2334.
15. Zuber N., Bajrić R., Šostakov R., Gearbox faults identification using vibration signal analysis and artificial intelligence methods, “Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance And Reliability” 2014, vol. 16(1), p. 61-35, ISSN: 1507-2711.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bb1e605b-e83f-4350-8a7c-d1e324b583ed
Identyfikatory