Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bb17b88c-9776-42d8-a0bb-7b9650eda922

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Możliwość poprawy widoczności w pojazdach użytkowych przez wykorzystanie systemu 360 stopni

Autorzy Jurecki, R. S.  Biskupski, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Possibilities for improve of visibility the vehicle using a 360 degree system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problem związany z ograniczeniem pola widoczności tzw. stref martwych w pojazdach użytkowych oraz pojazdach ciężarowych. Problem związany z bezpieczeństwem użytkowania takich pojazdów wiąże się w dużej mierze ze specyfiką konstrukcji samego nadwozia pojazdu oraz miejsca pracy kierowcy. Jednym ze sposobów poprawy widoczności z miejsca kierowcy jest wprowadzanie różnych układów techniki wizyjnej oraz systemów przekształcania obrazu z wykorzystaniem w technice samochodowej mini kamer. Jednym z najnowszych rozwiązań w tym zakresie jest „system 360 stopni” analizujący w pełnym zakresie otoczenie wokół pojazdu. System ten może w znaczący sposób poprawić bezpieczeństwo manewrowania poprzez całkowitą likwidację stref martwych widoczności.
EN The article presents the problem of limited field of view so. Blind spots in commercial vehicles and heavy goods vehicles. The problem of the safety of use of such vehicles is associated largely with the specifics of construction of the body of the vehicle and the driver's workplace. One way to improve visibility from the driver's seat is the introduction of different kinds of systems technology vision and image conversion system opened possibilities for use in automotive engineering mini-cameras. One of the latest solutions in this regard is the "system 360 degrees" fully analyzing the environment around the vehicle. This system can significantly improve the safety of maneuvering through the complete elimination of dead visibility.
Słowa kluczowe
PL widoczność   system 360 stopni   bezpieczeństwo   strefy martwe widoczności  
EN visibility   safety   360 degree system   blind spot  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 70--74
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Jurecki, R. S.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, rjurecki@tu.kielce.pl
autor Biskupski, E.
Bibliografia
1. Jaśkiewicz M., Jurecki R., The analysis of Safety on Polish Roads between 2000-2010, Transport and Communication Scentific Journal, 1/2013, ISSN 1336-7676, pp.8-14.
2. Jurecki R., Jaśkiewicz M., Analysis of Road accidents over the last ten years, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 2012, 32 (104) z. 2, s. 65-70.
3. Jurecki R., Jaśkiewicz M., Biskupski E, Możliwości poprawy bezpieczeństwa użytkowania pojazdów ciężarowych w zakresie widoczności. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2014, nr 5.
4. http://brigade.com.pl/ dostęp z dnia 08.03.2014r.
5. http://brigade-electronics.com/uploads/related_downloads/Backeye_360_Elite.pdf Broszura informacyjna Brigade Safety Solution dostęp z dnia 05.03.2013r.
6. http://brigade-electronics.com/product-support/?browse=Marketing+Literature%2FIndividual+Product+Flyers%2FPolish%2F dostęp z dnia 08.07.2016r.
7. CARE (EU road accidents database).
8. http://www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/themes/agriculture/interior/camera_monitor_systems/proviu_360_en.html
9. http://technowinki.onet.pl/motoryzacja/widok-360-stopni-wokol-samochodu-czyli-volvo-poprawia-poziom-bezpieczenstwa-swych-aut/mcxm3
10. www.policja.gov.pl dostęp z dnia 05.03.2016r.
Uwagi
PL Próby zrealizowano na placach badawczych zmodernizowanych w ramach projektu Modernizacja i rozwój infrastruktury dydaktyczno-badawczej dla innowacyjnego kształcenia na kierunku Transport nr WND-RPSW.02.01.00-26-011/11 współfinansowany przez Unię Europejską Program Operacyjny w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”, Osi 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bb17b88c-9776-42d8-a0bb-7b9650eda922
Identyfikatory