PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Dylematy wokół koncepcji kosztu kapitału na gruncie specjalności ekonomiki i organizacji górnictwa oraz nauk ekonomicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Dilemmas concerning the concept of the cost of capital on the grounds of mining economics and organization as well as economy sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Koszt kapitału to interdyscyplinarne pojęcie, pojawiające się na gruncie różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Z punktu widzenia ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, jednym z ważniejszych jego ujęć jest postrzeganie go przez pryzmat kosztu kapitału zaangażowanego w finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Przenosząc tę koncepcję kosztu kapitału na grunt przedsiębiorstw górniczych, sformułowano cel niniejszego artykułu. Uczyniono nim wskazanie związku podejmowanego zagadnienia ze specjalnością ekonomika i organizacja górnictwa, w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska, w dziedzinie nauk technicznych oraz analizę wspólnych obszarów badawczych, dotyczących kapitału i jego kosztu, pomiędzy różnymi dyscyplinami i specjalnościami naukowymi.
EN
The cost of capital is an interdisciplinary term, appearing on the grounds of various scientific disciplines and areas. From the point of view of economics and organization of the enterprise, one of its most important definitions is perceiving it through the prism of the cost of capital engaged in the financing of the enterprise operations. Transferring this concept of the cost of capital to the grounds of mining enterprises, the objective of this paper has been set. It has been chosen to find the relation of the issue raised with the specialty of mining organization and economics, in the discipline of mining and engineering geology, in the area of technical sciences as well as to analyze the common research areas concerning the capital and its cost, between the various scientific disciplines and specialties.
Rocznik
Tom
Strony
131--141
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Borowiecki, R. (1993). Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 • 2. Jajuga, K. (1993). Zarządzanie kapitałem. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 • 3. Janasz, K., Janasz, W., Wiśniewska, J. (2007). Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
 • 4. Janik, W., Paździor, A. (2011). Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie. Lublin: Politechnika Lubelska.
 • 5. Karbownik, A., Turek, M. (2011). Zmiany w górnictwie węgla kamiennego - geneza, przebieg, efekty. Przegląd Górniczy, 67, 7/8, 11-18.
 • 6. Komunikat Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. (2010). Zakres dyscyplin „ekonomia”, „finanse” i „nauki o zarządzaniu” w ramach dziedziny „nauki ekonomiczne”. Nr 7.
 • 7. Lichtarski, J. (2007). O endogenicznych barierach rozwoju nauk o zarządzaniu. Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania, Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej, 59-60.
 • 8. Lisowski, A. (1994). Ekonomika i organizacja górnictwa. Archives of Mining Sciences, 39, Special Issue, 32.
 • 9. Michalak, A. (2012a). Dilemmas of Equity Cost Calculation in Polish Mining Enterprises. Journal of US-China Public Administration, 9, 1008-1019.
 • 10. Michalak, A. (2012b). Krytyczne refleksje nad problemem zastosowania modelu CAPM w wycenie kosztu kapitału własnego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 115. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 113-125.
 • 11. Michalak, A. (2016). Modele kosztu kapitału i ich implementacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. Warszawa: Difin.
 • 12. Pluta, W., Michalski G. (2013). Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Warszawa: Wyd. Beck.
 • 13. Siudak, M. (2001). Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • 14. Sudoł, S. (2007). Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje. Toruń: TNOiK.
 • 15. Sudoł, S. (2012). Nauki o zarządzaniu. Warszawa: PWE.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bb170f07-5130-46fa-9c0f-5e9478c85122
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.