Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bb143576-86d6-41e9-9d2f-076310bff552

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

O antropocentrycznym i technocentrycznym podejściu w procesie tworzenia innowacji

Autorzy Chybowski, L.  Idziaszczyk, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Anthropocentric and technocentric approach in creating innovation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Materiał przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu tworzenia innowacji. Omówiono miejsce człowieka i techniki w ujęciu inwentycznym. Omówiono istotę antropocentrycznego podejścia Human Centred Design. Przedstawiono poszczególne etapy design thinking oraz omówiono wybrane zastosowania design thinking, jako popularnej metodyki lokującej człowieka w centrum zainteresowania podczas rozwiązywania problemu. Scharakteryzowano sposoby myślenia spotykane podczas tworzenia innowacji. Przedstawiono wybrane aplikacje metodyki design thinking. Omówiono wybrane zagadnienia algorytmicznego rozwijania produktu na przykładzie technocentrycznej metodyki TRIZ. Omówiono wybrane narzędzia tej metodyki takie jak wskaźniki charakterystyczne systemów technicznych, zasady usuwania sprzeczności technicznych oraz macierz kontradykcji. Przedstawiono wybrane zastosowania metodyki TRIZ. Wskazano na konieczność edukacji w zakresie wymienionych metod i ich promocji, jako wciąż mało popularnych w Polsce.
EN The paper discusses selected aspects of creating innovation and the place of human and technology in inventics. We described the essence of human centred design. We demonstrated the stages of design thinking, discussed selected examples of its application for solving problems and showed its popularity as a method that places human in the focus while solving problems. We characterised the styles of thinking used for creating innovation. We discussed selected aspects of algorithmic product development and illustrated this by a technocentric approach called TRIZ. We presented TRIZ tools i.e. specific parameters of technical systems, principles of eliminating technical contradictions and contradiction matrix. Selected examples of TRIZ applications have also been described. We concluded by pointing at the necessity of education in the area of presented methods and their promotion as still unpopular in Poland.
Słowa kluczowe
PL innowacja   inwentyka   myślenie projektowe   projektowanie antropocentryczne  
EN innovation   inventics   design thinking   human centred design  
Wydawca STE GROUP
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2015
Tom z. 2 (11)
Strony 51--63
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Chybowski, L.
  • Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny. Instytut Eksploatacji Siłowni Okrętowych, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, L.Chybowski@am.szczecin.pl
autor Idziaszczyk, D.
Bibliografia
1 „Akademia TRIZ”. Pobrano z: http://www.akademiatriz.it.kielce.pl [Dostęp: 03.03.2015].
2 H. Altszuler. Algorytm wynalazku. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975.
3 G.S. Altszuler. Elementy teorii twórczości inżynierskiej. Warszawa: WNT, 1985.
4 J. Boratyński. „TRIZ dla ciekawych – Ciekawi świata są zawsze młodzi!”. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara, 2014.
5 M. Budynek, A. Dybikowska, J. Ratajczak, A. Zagajewski. „System EMAS jako stymulator innowacji środowiskowych w przedsiębiorstwie”. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych. E. Milewska, I. Żabińska (red.). Gliwice: P.A. Nova S.A., 2014, s. 33-42.
6 T. Brown. „Design thinking”. Harvard Business Review, June 2008.
7 C. Cempel. Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji. Instytut Technologii Eksploatacji. Radom-Poznań: PIB, 2013.
8 L. Chybowski, D. Idziaszczyk. „Akademia Morska w Szczecinie współorganizatorem Design Thinking Week”. Akademickie Aktualności Morskie. 4 (84), 2014, s. 10-14.
9 L. Chybowski, D. Idziaszczyk. „Czy design thinking jest przydatny w kształceniu inżynierów?” Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych. E. Milewska, I. Żabińska (red.) Gliwice: P.A. Nova S.A., 2014, s. 43-55.
10 L. Chybowski, D. Idziaszczyk. „Design Thinking ciąg dalszy czyli o wizycie w Hasso-Plattner-Institut słów kilka”. Akademickie Aktualnosci Morskie. 1(85)/2015, s. 16-18.
11 L. Chybowski, D. Idziaszczyk. „Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych – DESIGN THINKING”. Industrial Monitor – produkcja i utrzymanie ruchu, nr Q1/(15) 2015, s. 52-57.
12 B. Colak. et al. „Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ)”. New Product-Service and Business Development. Pobrano z: http://www.muratdurucu.com/ie435/G05-Report.docx. [Dostęp: 02.08.2015].
13 Hasso Plattner Institute of Design at Stanford. Pobrano z: http://dschool.stanford.edu [Dostęp: 02.04.2015].
14 C. Hentschel, A. Czinki. „Design thinking as a door-opener for TRIZ - Paving the way towards systematic innovation”. Proceedings of TRIZ Future 2013, ETRIA, Paris, s. 597-608.
15 A. Góralski. Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: PWN, 1989.
16 K. McEntire. Improving Innovation Through TRIZ. Glenn Research Center, NASA.
17 Academic Ranking of World Univerities. Pobrano z: http://www.shanghairanking.com/FieldENG2014.html. [Dostęp: 02.03.2015].
18 A. Skoryna, C. Cempel. „Możliwości zastosowań TRIZ w diagnostyce maszyn”. Diagnostyka. Nr 3, 2010, s. 69-77.
19 M. Schar, J. Sabol. „Over and Underthinking: The Case Against Design Thinking, T500 Webinar”, 2014. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=FvTu3K9ZMrI. [Dostęp: 03.04.2015].
20 Studenckie Koło Naukowe Innowatora „Ordo ex Chao”. [On-line]. http://ordoexchao.am.szczecin.pl/projekty/seminaria. [Dostęp: 02.04.2015].
21 „TRIZ Innowacje”. Pobrano: http://www.triz-innowacje.pl. [Dostęp: 03.03.2015].
22 G. Waloszek. Introduction to Design Thinking. SAP Design Guild, [01.09.2012].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bb143576-86d6-41e9-9d2f-076310bff552
Identyfikatory