Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bb051e3b-17b5-4e2a-b589-38877ee438b7

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

Composite based on foam lime mortar with flax fibers for use in the building industry

Autorzy Fic, S.  Brzyski, P.  Szeląg, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Kompozyt na bazie spienionej zaprawy wapiennej z włóknami lnianymi do zastosowania w budownictwie
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Building industry as an important branch of the economy of each country consumes significant amounts of energy and emits greenhouse gases into the environment (CO2). These negative effects which affect on the environment have a contribution to make many of the restrictions recorded in the documents of sustainable development in the construction industry. The most significant are: environmentally friendly building products, energy efficiency of buildings, organized management of construction wastes including demolition materials. However, in relation to a building and its surroundings can be distinguished: reduction of impurities emissions resulting from the combustion of the heating facility, reduction of the energy demand for heating, possibility of disposal of waste and effluents. These considerations leads to the exploration and initiation of new construction materials and technologies, and in the final stage for the implementation of low-energy and passive buildings. This paper presents the results of preliminary studies of new composite material based on foam lime mortar, packed with natural flax fibers and additives and admixtures. The paper presents the physico-mechanical characteristics of the composite (strength parameters, absorption, cśfficient of thermal conductivity, etc.) of different composition mix output. It is expected that the composite will be applied in the implementation of low-energy and passive building as parts fulfilling the structural and insulation function. The proposed material solution from natural ingredients meets the requirements of sustainable development in the construction industry. Studies are carried out under a cross-border grant from the Technical University in Brest and the material as the original solution is submitted to the Polish Patent Office.
PL Budownictwo jako ważna gałąź gospodarki każdego kraju zużywa znaczące ilości energii i emituje do otoczenia gazy cieplarniane (CO2). Te negatywne skutki wpływające na środowisko były przyczynkiem do wprowadzenia wielu ograniczeń zapisanych w dokumentach zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Do najważniejszych można zaliczyć: wyroby budowlane przyjazne środowisku, efektywność energetyczna obiektów budowlanych, zorganizowane zarządzanie odpadami budowlanymi w tym rozbiórkowymi. Natomiast w odniesieniu do obiektu budowlanego i jego otoczenia można wyróżnić: obniżenie emisji zanieczyszczeń powstałych ze spalania przy ogrzewaniu obiektu, redukcję zapotrzebowania na energię do ogrzewania, możliwość utylizacji odpadów i ścieków. Powyższe uwarunkowania prowadzą do poszukiwania i wprowadzenia nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych, a w końcowym etapie do realizacji budynków niskśnergetycznych i pasywnych. W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych nowego materiału kompozytowego opracowanego na bazie spienionej zaprawy wapiennej, z wypełnieniem naturalnych włókien lnianych oraz z dodatkami i domieszkami. W opracowaniu przedstawiono cechy fizykomechaniczne kompozytu (wytrzymałość, nasiąkliwość, współczynnik przewodzenia ciepła itd.) o różnym składzie mieszanki wyjściowej. Przewiduje się, że kompozyt będzie miał zastosowanie przy realizacji budynków niskśnergetycznych i pasywnych jako elementy spełniające funkcję konstrukcyjną i izolacyjną. Zaproponowane rozwiązanie materiałowe z naturalnych składników spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Badania realizowane są w ramach grantu transgranicznego z Uniwersytetem Technicznym w Brześciu, a materiał jako oryginalne rozwiązanie zgłoszono do Urzędu Patentowego RP.
Słowa kluczowe
PL len   włókna organiczne   spoiwo wapienne   rozwój zrównoważony  
EN flax   organic fibres   lime binder   sustainable development  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2013
Tom Vol. 20, nr 7-8
Strony 899--907
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., wykr., tab., rys., fot.
Twórcy
autor Fic, S.
  • Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology, ul. Nadbystrzycka 40, 20–618 Lublin, Poland, phone: +48 81 5384428, s.fic@pollub.pl
autor Brzyski, P.
  • Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology, ul. Nadbystrzycka 40, 20–618 Lublin, Poland, phone: +48 81 5384428, p.brzyski@pollub.pl
autor Szeląg, M.
  • Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology, ul. Nadbystrzycka 40, 20–618 Lublin, Poland, phone: +48 81 5384428, maciej.szelag@pollub.pl
Bibliografia
[1] Allin S. Building with hemp. Ireland: Seed Press; 2012.
[2] Benhaim P, Marosszeky K. How to build hemp house. USA: Createspace; 2011.
[3] Bevan R, Woolley T. Hemp Lime Construction: A Guide to Building with Hemp Lime Composites. Watford, England: Bracknell; 2010.
[4] Izquierdo IS, Ramalho MA. Elements of structural masonry reinforced with sisal fibers. Journal of Civil Engineering and Architecture. 2013;7:141-146.
[5] Osiecka E. Wapno w budownictwie – tradycja i nowoczesność, Kraków: Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego; 2006.
[6] Stevulova N, Terpakova E, Lidalova L, Priganc S, Estokova A, Helcman M. Hemp as potential component in suitable construction. VI Konferencja Naukowo Techniczna: Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej MATBUD ’11, Kraków: Wyd PK; 2011.
[7] www.flaxcouncil.ca
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bb051e3b-17b5-4e2a-b589-38877ee438b7
Identyfikatory
DOI 10.2428/ecea.2013.20(07)084