Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-baffed5b-c4e7-4ad4-8f05-65a4dd5ab9c7

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Rola współczesnego menedżera i jego nowe koncepcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Autorzy Walicka-Chowaniec, K. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W poniższym artykule przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz podjęto próbę ukazania roli menedżera. Starano się pokazać jak ważne jest stanowisko menedżera w zarządzaniu ludźmi. Przedstawiono również koncepcje doskonalenia kierowania. Najważniejsza część artykułu jest poświęcona współczesnemu menedżerowi, który w dzisiejszych czasach jest pilnie poszukiwany przez prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Pokazano również różnice jakie istnieją pomiędzy menedżerami z krajów Europy.
EN The article was presents issues related to human resources management, and it was an attempt to portray the role of manager. I try to show how important is the position of manager in managing people. It also presents concepts for improving the targeting. The most important part of the article is devoted to the modern manager, who today is urgently sought by a rapidly growing enterprises to increase their chances of success. Also shown are the differences that exist between managers of the countries of Europe.
Słowa kluczowe
PL cechy menedżera   zarządzanie zasobami ludzkimi  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 37 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Walicka-Chowaniec, K.
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Bibliografia
1) Agor W.H., Jak rozwijać i wykorzystać intuicję w zarządzaniu, w: Intuicja w organizacji, praca zbiorowa pod red. W.H. Agora, WPSB, Kraków 1998,.
2) Armstrong A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, WPSB, Kraków 1996.
3) Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, WPSB, Kraków 1996.
4) Averdunk K., Przedsiębiorstwo jako ucząca się organizacja, Zarządzanie na Świecie 1997, nr 1.
5) Borkowska S., Bohdziewicz P. (red.): Menedżer u progu XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 1998.
6) Covey S.R., Trzy role lidera w nowym paradygmacie, w: Lider przyszłości, praca zbiorowa pod red. F. Hesselbein, M. Goldsmitha, R. Beckharda, Business Press, Warszawa 1997.
7) Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
8) De Bono E., Jak myśleć sprawniej, Medium, Warszawa 1999.
9) De Pree M., Przywództwo jest sztuką, Business Press, Warszawa 1999.
10) Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1998.
11) Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
12) Fucks J., Stawiać na rozwój i samodzielność pracowników, „Zarządzanie na świecie”1998, nr 4.
13) GLOBE Network of Cross Cultural Scholars, organizacja skupiająca badaczy-inicjatorów badań międzykulturowych nad efektywnym sprawowaniem funkcji przywódczej.
14) Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
15) Hornstein N.A., Managerial Courage: Individual Initiative and Organization Innovation, “Personnel” 1986, nr 7.
16) Konger J. A., Wpływ zmian pokoleniowych na życie organizacj, w: Organizacja przyszłość, praca zbiorowa pod red. F. Hesselbein, M. Goldsmitha i R. Beckharda, Business Press, Warszawa 1998.
17) Koontz H., Weihrich H., Essentials of Management, McGraw-Hill, New York 1990.
18) Kostera M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 1997.
19) Kubik M., Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Dom Organizatora, Toruń 2005.
20) Listwan T., Polski menedżer w perspektywie międzynarodowej, w: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, praca zbiorowa pod red. Witkowskiego S., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1996.
21) Ludwiczyński A., Warunki tworzenia i funkcjonowania efektywnych systemów zarządzania kadrami, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy, wyzwania przyszłości, praca zbiorowa, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
22) Mintzberg H., Managerial Work: Analysis from Observation, „Management Science” 1971, October.
23) Misiak W., Etniczność w biznesie, Zarządzanie i Edukacja 1997, nr 4-5.
24) Nogalski B., Śniadecki J., Kształtowanie umiejętności menedżerskich, OPO, Bydgoszcz 1998.
25) Oleksyn T., Sztuka kierowania, WSZiP im. B. Jańskiego w Warszawie, Warszawa 1999
26) Pełka B., Zarządzanie przedsiębiorstwami i menedżeryzm, Orgmasz, Warszawa 1996.
27) Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
28) Ph. Sadler, Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, cyt. Wyd.
29) Pomykało W., Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
30) Por. Psychologiczne aspekty reorganizacji, „Zarządzanie na świecie” 1997, nr 6.
31) Porter M. E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa1992.
32) Sajkiewicz A., Praca zbiorowa pod red., Zarządzanie potencjałem pracy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995.
33) Schumacher E. F., Małe jest piękne, PIW, Warszawa 1981.
34) Solarz J. K., Narodowe style zarządzania: mity czy fakty?, Ossolineum, Wrocław 1984.
35) Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kraków, Kluczbork 1997.
36) Stoner J. A. F, Frejman R. E., GilbertD.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
37) Wachowiak P., Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-baffed5b-c4e7-4ad4-8f05-65a4dd5ab9c7
Identyfikatory