Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bae89c15-60df-4590-82f7-b9fd220c9e54

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Moralne aspekty opieki nad osobami cierpiącymi na choroby otępienne

Autorzy Lech, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Moral aspects of caring for patients with dementia
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Demograficzny proces starzenia się współczesnych społeczeństw przyczynia się do stałego wzrostu liczby osób cierpiących na choroby otępienne. Opieka nad osobami dotkniętymi takimi chorobami stanowi ogromne obciążenie zarówno dla ich rodzin, jak i dla państwa i działających w jego obrębie instytucji. Stwarza to wiele różnorodnych problemów, wątpliwości i dylematów etycznych dotyczących zarówno odpowiedzi na pytanie o odpowiedzialność za podjęcie i sprawowanie opieki nad chorą osobą przez jej bliskich bądź specjalistyczne instytucje, jak i sposobu pełnienia tej opieki pozwalającego na zapewnienie bezpieczeństwa, ale także respektowanie wolności i godności chorego.
EN The demographic process of society ageing contributes to a steady growth in the number of people suffering from dementia. The care for dementia patients is a great burden both for their families and for the state and its institutions. This leads to a number of problems, doubts and ethical dilemmas which involve the answer to the question about the responsibility of taking care of the sick by their relatives or by specialized institutions as well as the way of taking care which makes it possible not only to ensure safety but also to respect freedom and dignity of the sick.
Słowa kluczowe
PL demencja   opieka długoterminowa   odpowiedzialność za chorych   opieka instytucjonalna  
EN dementia   long-term care   responsibility for patients   institutional care  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 85
Strony 275--286
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor Lech, A.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, adam.lech@polsl.pl
Bibliografia
1. Antoniak D.: Podstawowe informacje na temat choroby Alzheimera, [w:] Parnowski T., Choroba Alzheimera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
2. Barbour R.: Badania fokusowe. PWN, Warszawa 2011.
3. Binnebessel J., Korczago A.: Kryzys w rodzinie osoby z chorobą Alzheimera w kontekście pedagogicznej teorii terapii relacyjnej, [w:] Nowicka A., Baziuk W. (red.): Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym. Uniwersytet Zielonogórski, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, Zielona Góra 2011.
4. Dobryszycka W., Leszek J.: Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzheimera, otępieniu, starzeniu. Continuo, Wrocław 2007.
5. Giemza-Urbanowicz W.: Kryzys w rodzinach opiekujących się osobami z chorobą Alzheimera, [w:] Nowicka A., Baziuk W. (red.): Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym. Uniwersytet Zielonogórski, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, Zielona Góra 2011.
6. Krawczak R.: Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w doświadczeniu opiekuna rodzinnego, [w:] Nowicka A., Baziuk W. (red.): Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym. Uniwersytet Zielonogórski, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, Zielona Góra 2011.
7. Janion E.: Wpływ choroby Alzheimera na życie rodzinne, [w:] Nowicka A., Baziuk W. (red.): Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym. Uniwersytet Zielonogórski, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, Zielona Góra 2011.
8. Kvale S.: Prowadzenie wywiadów. PWN, Warszawa 2010.
9. Lech A.: Choroba Alzheimera jako czynnik modyfikujący funkcjonowanie rodziny. „Pogranicze. Studia Społeczne”, nr XXII, Białystok 2015.
10. Lech A.: Funkcja systemu pomocy instytucjonalnej opiece nad osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera, [w:] Bieńkowska I., Fajfer-Kruczek I., Kitlińska-Król M., Olszówka I. (red.): Profilaktyka w przestrzeni publicznej. Scriptum, Kraków 2013.
11. Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H.: Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Scholar, Warszawa 2009.
12. Nowicka A., Baziuk W. (red.): Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym. Uniwersytet Zielonogórski, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, Zielona Góra 2011.
13. Oppenheim A.N.: Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Zysk i S-ka, Poznań 2004.
14. Parnowski T.: Choroba Alzheimera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
15. Petersen R.: Choroba Alzheimera. Świat Książki, Warszawa 2006.
16. Prognoza ludności na lata 2008-2035. GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2009.
17. Spisacka S., Pluta R.: Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera – sprawą rodziny, www.neurocentrum.pl/biblioteka/stylzycia/tom3/spisacka3, dostęp 11.02.2015.
18. Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Śląsk, Katowice 2005.
19. World Alzheimer Report 2014, www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2014. pdf, dostęp 11.04.2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bae89c15-60df-4590-82f7-b9fd220c9e54
Identyfikatory