Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bab95371-e526-43e3-b4e5-fdbae74f84e1

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych z emitorów punktowych

Autorzy Wierzbińska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modeling of air pollution dispersion emitted from point sources
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wyniki modelowania parametrów i czynników determinujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Do parametrów tych należą: aerodynamiczny współczynnik szorstkości terenu, rozmieszczenie emitorów w terenie, temperatura oraz prędkość wylotowa spalin na wylocie z emitora. Korzystając z map wygenerowanych przez program Ek100w przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych emitowanych z emitorów o różnych parametrach roboczych. Z danych wynika, że wymienione parametry mają znaczny wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze. Dostępne narzędzia pozwalają zaś na projektowanie emisji w praktyce, a tym samym maksymalne ograniczanie imisji zanieczyszczeń na terenach szczególnie narażonych na emisję przemysłową.
EN In this paper, the modeling results of parameters and factors which determine spread of contamination in atmospheric air, are presented. These factors are: aerodynamic coefficient of area roughness, emitters location, exhaust temperature and velocity at the end of emitter. Computer program Ek100w calculates concentration of pollutants in the air on different distance from the emitter. We use calculation results to prepare charts with contour lines of air pollutions concentration. In this article contamination spread from emitters with different work parameters is analyzed. It follows that these parameters and factors have an important effect on contamination spreading in the atmospheric air. We can use such programs for emission design in practice and reduce impurities and immission on area where people are especially endanger for industrial emission.
Słowa kluczowe
PL rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń   punktowe źródła emisji   model Pasquilla  
EN air pollution dispersion   point emission sources   Pasquill model  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 199--209
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Wierzbińska, M.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała,, mwierzbinska@ath.bielsko.pl
Bibliografia
1. Ek100w – Instrukcja Użytkownika 2007, Atmoterm, Opole.
2. Juda J., Chróściel S. 1974. Ochrona powietrza atmosferycznego, Wyd. NT, Warszawa.
3. Juda-Rezler K. 2000. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
4. Markiewicz M.T. 2004. Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
5. Michalczyk J.K. 2003. Rozprawa doktorska, promotor: dr hab. Krzysztof Murawski, prof. UMCS, Transport gazowych zanieczyszczeń w powietrzu – symulacje numeryczne w skali lokalnej, Lublin. http://kft.umcs.lublin.pl/kmur/download/prace_ dr/J_Michalczyk.pdf [dostęp: 9.XI.2016 r.]
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r.w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627.
8. Zwoździak J., Zwoździak A., Szczurek A. 1998. Meteorologia w ochronie atmosfery, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bab95371-e526-43e3-b4e5-fdbae74f84e1
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68315