PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Polski rynek transportu w ujęciu gałęziowym -synteza i ocena dynamiki zmian

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Polish transport market in terms of branches-synthesis and evaluation of changes dynamics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przeanalizowano sytuację polskiego transportu w aspekcie zmian zachodzących w jego strukturze gałęziowej oraz określono trendy i dynamikę rozwoju rynku. Przybliżono podstawowe tendencje cechujące poszczególne gałęzie, wskazując na ich korelację z założeniami idei zrównoważonego rozwoju transportu. Wyróżniono także potrzeby poszczególnych gałęzi transportu i główne trudności jakie spowalniają ich rozwój. Dla pełniejszego zobrazowania struktury polskiego transportu zamieszczono podział sektora transportu według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Pozwoliło to na przybliżenie obszaru rynku pod względem zakresu działalności firm na nim funkcjonujących. Zasadnicza część artykułu poświęcona została analizie poszczególnych gałęzi transportu w aspekcie wielkości przewozów i dynamiki rozwoju. Scharakteryzowano przewozy na przestrzeni ostatniej dekady oraz wskazano trendy przewozowe, które są odzwierciedleniem udziału danej gałęzi w przewozach krajowych i międzynarodowych. Artykuł odnosi się także do przyczyn obiektywnych warunkujących zmiany w strukturze popytu rynkowego na usługi świadczone przez poszczególne gałęzie transportu.
EN
The article analyses the situation of Polish transport in terms of changes in its branch structure. It also specifies the trends and dynamics of the market. It approximates basic trends characterized by individual branches, pointing their correlation with the assumptions of objectives of sustainable transport development. The Author marked the needs of individual modes of transport and main difficulties which slow down their development. In order to present a complete picture of the Polish transportation structure, the transport sector was divided according to Polish Classification of Activities. This allowed to approximate market area in terms of the scope of activities of companies which operate on it. The main part of the article is devoted to the analysis of individual modes of transport in terms of freight volume and development dynamics. The Author characterized transportation over the last decade and identifies trends in transport, which reflect the participation of the branches in domestic and international markets. The article refers also to objective reasons determining changes in the market demand for services provided by different modes of transport.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
200--209, CD1
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • [1]. Liberadzki B., Mindur L., (red.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydaw-nictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa–Radom 2007.
  • [2]. Mindur L., (red.), Technologie transportowe, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa–Radom 2014.
  • [3]. Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
  • [4]. Review of Maritime Transport 2013. Raport by the UNCTAD secretariat, New York and Geneva.
  • [5]. Transport – wyniki działalności 2013, Rocznik Statystyczny GUS.
  • [6]. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013
  • [7]. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, Dz. U. 1997 nr 9 poz. 44.
  • [8]. Woś W., Kierunki aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry w warunkach integracji Polski z Unia Europejską, Oficyna Wydawnicza „Sadyba” Warszawa 2005.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bab88166-e696-4811-aa3b-46d6eb59c936
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.