PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of Fertilisation and Plant Selection on the Content of Sulphates(VI) and the Activity of Arylsulphatase in Luvisol

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ nawożenia i doboru roślin na zawartość siarczanów(VI) i aktywność arylosulfatazy w glebie płowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the present paper was to investigate the effect of varied FYM rates (0, 20, 40, 60 and 80 ton ha–1) and mineral nitrogen (0, 40, 80, 120 kgN ha–1) on the content of sulphate sulphur(VI) and the activity of arylsulphatase in Luvisol. The soil material was sampled during plant cultivation over 2001–2003 in two crop rotations: I: depleting in organic matter (potato, winter wheat, spring barley) and II: enriching in organic matter (potato, winter wheat + mustard, spring barley + companion crop of clover). The activity of arylsulphatase was noted according to the Tabatabai and Bremner method, and sulphate sulphur following the method by Bardsley–Lancaster modified by COMN-IUNG. The other soil parameters were marked with commonly applied methods. For the results of the content of sulphate sulphur and the activity of the enzyme, the analysis of variance was made with the Tukey semi-intervals of confidence (p = 0.05). In both crop rotations there was observed an effect of the selection of the plants grown on the content of sulphate sulphur and the activity of arylsulphatase. In the soil sampled from the crop rotation with intercrops there was noted, on average, 42 % higher content of sulphur available to plants.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu zróżnicowanych dawek obornika (0, 20, 40, 60 i 80 ton ha–1) i azotu mineralnego (0, 40, 80, 120 kgN ha–1) na zawartość siarki siarczanowej(VI) oraz aktywność arylosulfatazy w glebie płowej. Materiał glebowy pobrano w trakcie uprawy roślin w latach 2001–2003 w dwu zmianowaniach: zubożającego w materię organiczną (pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza) oraz wzbogacającego w materię organiczną (pszenica ozima + gorczyca, jęczmień jary + wsiewka koniczyny, koniczyna + trawa). Aktywność arylosulfatazy oznaczono wg metody Tabatabai i Bremnera, a siarkę siarczanow ą zgodnie z metodą Bardsley’a–Lancastera w modyfikacji COMN-IUNG. Pozostałe parametry gleby oznaczono metodami powszechnie stosowanymi. Dla wyników zawartości siarki siarczanowej oraz aktywności enzymu wykonano analizę wariancji z użyciem półprzedziałów ufności Tukeya (p = 0,05). W obydwu zmianowaniach stwierdzono wpływ obornika na zawartość siarki siarczanowej i aktywnooeć arylosulphatazy. Zaobserwowano również wpływ doboru rooelin na badane parametry. W glebie pobranej ze zmianowania z udziałem międzyplonów stwierdzono oerednio o 42 % więcej zawartooeci siarki przyswajalnej dla roślin.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
363--371
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., tab.
Twórcy
 • Department of Biochemistry, Faculty of Agriculture and Biotechnology, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6, 85-129 Bydgoszcz, Poland, phone: +48 52 374 95 55, ziomek@utp.edu.pl
autor
Bibliografia
 • [1] Scherer HW. Sulfur in soils. J Plant Nutr Sci. 2009;172:326-335. DOI: 10.1002/jpln.200900037.
 • [2] Li X, Sarah P. Arylsulfatase activity of soil microbial biomass along a Mediterranean – arid transect. Soil Biol Biochemist. 2003;35:925-934. DOI: 10.1016/S0038-0717()3)00143-3.
 • [3] Tabatabai MA, Bremner JM. Factors affecting soil arylsulfatase activity. Soil Sci Soc Amer Proc. 1970;34:427-429.
 • [4] Marska E, Wróbel J. The role of sulphur for cultivation plants. Folia Univ Agric Stetin.2000;204(81):69-76.
 • [5] Bardsley CE, Lancaster JD. Determination of reserve sulfur and soluble sulfates in soil. Soil Soc Amer Proc. 1960;24: 265-268.
 • [6] Łabuda SZ, Mazurkiewicz I, Maćkowiak C. Elements of valance exchangable in soils as affected by fertilization with organic matter and nitrogen in field experiment. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2003;493:409-420. [In Polish, with English abstract].
 • [7] Sosulski T, Stępień M, Szara E, Mercik S. Content of total nitrogen in soils and the balance of N in long-term experiment in Skierniewice. Fragm Agronom (XXII). 2005;1(85):264-273.
 • [8] Kaczor A, Zuzuańska J. Importance of sulphur in agriculture. Chem Didact Ecol Metrol. 2009;14:69-70.
 • [9] Lipiński W, Terelak H, Motowicka-Terelak T. Suggestion for limiting values of sulphate sulphur content in mineral soils for fertilization advisory needs. Rocz Glebozn. 2003;LIV(3):79-84.
 • [10] Vong PC, Dedourge O, Lasserre-Joulin F, Guckert A. Immobilized-S microbial biomass-S and soil arylsulfatase activity in the rhizosphere soil rape and barley as affected by labile substrate and N additions. Soil Biol Biochemist. 2003;35:1651-1661. DOI: 10.1016/jsoilbio.2003.08.012.
 • [11] Elsgaard L, Vinter P. Modeling of the fine-scale temperature response of arylsulfatase activity in soil. J Plant Nutr Soil Sci. 2004;167:196-201. DOI: 10.1002/jpln.200321224.
 • [12] Klose S, Tabatabai MA. Arylsulfatase activity of microbial biomass in soil. Amer J. 1999;63(3):569-547.
 • [13] Kotkova B, Balik J, Cerny J, Kulkanek M, Bazalova M. Crop influence on mobile sulphur content and arylsulphatase activity in the plant rhizosphere. Plant Soil Environ. 2008;54:100-107.
 • [14] Maćkowiak Cz, Żebrowski J. Effect of farmyard manure application and selection of crops in rotation on organic carbon and total nitrogen content in the soil. Zesz Probl Post Nauk Roln. 1999;465:341-351. [In Polish, with English abstract].
 • [15] Germida JJ, Wainwright M, Gupta VVSR. Biochemistry of sulphur cycling in soil. Soil Biochem. 1992;7:1-53.
 • [16] Klose S, Moore JM, Tabatabai MA. Arylsulfatase activity of microbial biomass in soils as affected by cropping systems. Biol Fertil Soils. 1999;29:46-54.
 • [17] Dick RP. Soil enzyme activities as integrative indicators of soil health. In: Biological indicators of soil health. Pankhurst C, Doube BM, Gupta VVSR, editors. Oxon United Kingdom, CAB International; 1997:121-156.
 • [18] Whalen JK, Warman PR. Examination of ester sulfates in podzolic and regosolic soils using an immobilized arylsulfatase reactor. Biol Fertil Soils. 1996;22:373-378. WPŁYW NAWO
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bab867b6-457a-4948-b9a8-bf7bfd585214
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.