Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-baaffef8-9753-4109-9821-024be3d57679

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Tytuł artykułu

Aktualny stan oraz główne kierunki zmian produkcji węgla handlowego PGG SA

Autorzy Rogala, T.  Hochuł, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The current state and main directions of commercial coal production changes PGG SA
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Największym dobrem człowieka jest jego środowisko. Każdy chce oddychać powietrzem o jak najlepszych walorach niezależnie czy w centrum dużej aglomeracji, czy poza nią. Zanieczyszczone bardzo drobnymi pyłami powietrze niesie ze sobą niekorzystne skutki zdrowotne dla człowieka i jego otoczenia. Istotna część zanieczyszczeń pyłowych powietrza pochodzi z tzw. niskiej emisji powodowanej stosowaniem jako źródeł ciepła nienormowanych pieców i kominków oraz przestarzałych kotłów i instalacji cieplnych (lokalnych kotłowni). PGG SA od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy i wspiera wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu powietrza, dbając o jakość produkowanego i dostarczanego węgla opałowego dla sektora komunalno-bytowego. Spółka podjęła szeroko zakrojone działania proekologiczne w kierunku tworzenia nowej, proekologicznej strategii i oferty produktowej. Systematycznie rozwijana jest produkcja ekologicznych sortymentów węgla oraz wprowadzane są do sprzedaży nowe paliwa węglowe. Produkcja węgla handlowego dla obiorców rynku komunalno-bytowego jest jednym z głównych priorytetów Spółki. W tym zakresie dokonano wielu zmian organizacyjnych (m.in. powołano do życia Zakład Produkcji Ekopaliw) i technologicznych mających na celu zapewnienie produkcji węgla opałowego o najwyższej jakości.
EN The environment is the greatest good for the people. Everyone wants to breath air of the best possible quality, whether living in the city center of a metropolis or in a rural area. Air polluted with very fine particles contribute to the negative effect on people’s health and the whole environment. A significant part of air dust pollution comes from the so-called low emissions sources which include: non-standard furnaces, fireplaces, low-efficiency outdated boilers and local heat sources. Since the beginning of Polish Mining Group’s existence, the company actively participates and supports many activities, the aim of which is to improve the air quality by producing and supplying high quality coal for the residential sector. The company has undertaken pro-ecological activities towards creating a new, pro-ecological strategy as well as product offer. The production of an ecological coal assortment is systematically developing but new coal products are also being launched on the market. One of the company’s priorities is the production of thermal coal for the residential sector. Many organizational and technological changes have been made In that area (e.g. the establishmsnt of the Eco-Fuels Production Plant) to ensure a suitable level of production of the highest quality thermal coal.
Słowa kluczowe
PL uchwały antysmogowe   paliwa stałe   zakłady przeróbcze węgla   paliwa ekologiczne   strategia produktowa   rozwiązania organizacyjne   rozwiązania technologiczne  
EN anti-smog resolutions   solid fuels   coal processing plants   ecological fuels   product strategy   organizational solutions   technological solutions  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Rocznik 2018
Tom nr 105
Strony 173--186
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., wykr.
Twórcy
autor Rogala, T.
autor Hochuł, A.
Bibliografia
[1] Cebo, W. 2017. Aktualny stan oraz główne kierunki rozwoju przeróbki węgla kamiennego w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Inżynieria Mineralna R. 18, nr 2, s. 47–55.
[2] Materiały własne PGG SA – raport G09.1, raport G09.2.
[3] Norma PN-82/G-97001.
[4] Norma PN-82/G-97002.
[5] Norma PN-82/G-97004.
[6] Norma PN-EN 303–5:2012 i ecodesign.
[7] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. [Online] http://isap.sejm.gov.pl [Dostęp: 4.08.2018].
[8] Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
[9] [Online] http://isap.sejm.gov.pl/ [Dostęp: 4.08.2018]. [Online] http://www.tworzymyatmosfere.pl/zanieczyszczone-powietrze-powoduje-smiertelne-choroby [Dostęp: 4.08.2018].
[10] [Online] https://www.teraz-srodowisko.pl [Dostęp: 4.08.2018].
[11] [Online] http://www.polskirynekwegla.pl/raporty-dynamiczne [Dostęp: 4.08.2018].
[12] [Online] https://www.rp.pl/Zadania/311129996-Uchwaly-antysmogowe-gdzie-zostaly-przyjete-i-jaka-jest-sankcja -za-ich-naruszenie.html [Dostęp: 4.08.2018].
[13] [Online] https://www.pgg.pl/sprzedaz-wegla/oferta-produktowa [Dostęp: 4.08.2018].
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-baaffef8-9753-4109-9821-024be3d57679
Identyfikatory
DOI 10.24425/124385