Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ba888135-75a0-45d3-bb8e-7b9f433ce252

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym

Autorzy Jędrychowski, R.  Miller, P.  Wancerz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Identification of the actual power network topology to be used by real-time realized computing applications
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem referatu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania rzeczywistych informacji opisujących topolo-gię sieci elektroenergetycznej w obliczeniach inżynierskich realizowanych on-line. Koncepcja wykorzystania informacji o rzeczywistej topologii sieci na potrzeby obliczeń prowadzonych w czasie rzeczywi-stym pojawia się w wielu publikacjach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Rozwój możliwości komunikacyjnych oferowanych przez urządzenia zgodne ze standardem IEC 61850 sprawia, że koncepcje te są coraz bliższe praktycznej realizacji, chociaż ciągle pozostaje jeszcze do rozwiązania wiele kwestii technicznych i organizacyjnych. Artykuł ten podejmuje próbę opracowania podstaw praktycznej realizacji algorytmów adaptacyjnej modyfikacji modeli obliczeniowych wykorzystywanych w aplikacjach inżynierskich. Obliczenia wykonywane w elektroenergetyce realizowane w czasie rzeczywistym mają na celu wspomaganie prac różnych służb energetycznych w procesie podejmowania decyzji. Ich podstawą jest posiadanie aktualnych modeli obliczeniowych wszystkich elementów tworzących system elektroenergetyczny oraz aktualnych połączeń pomiędzy nimi. W artykule przedstawiono proces aktualizacji rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznych na bazie informacji zawartych w plikach konfiguracyjnych opisanych standardem IEC 61850 oraz danych pozyskanych z systemów SCADA. Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego w ramach programu: GEKON – GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH GEKON1/02/2014108/19/2014 pt. „Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych”
EN The paper presents the application of actual data that describe the topology of an electric power network system to engineering computations realized on-line. The concept of using information about the actual network topology for real-time realized computations can be found in numerous publications in Poland and abroad. The development of communication potential offered by devices that comply with the IEC 61850 standard makes such concepts ever closer to their practical realization despite many still unsolved technical and organization issues. The present paper shows an attempt to develop a basis for practical realization of algorithms for adaptive modification of computational models used in engineering applications. Real time realized power engineering computations are meant to support decision-making processes of various operational power system services. In order to realize them it is necessary to have actual computational models of all the elements that compose the electric power system as well as actual interconnections between them. The paper presents the process of updating the power network topology with the use of information contained in configuration files (IEC 61850).
Słowa kluczowe
PL IEC 61850   systemy SCADA   Smart Grid   obliczenia sieciowe  
EN IEC 61850   SCADA systems   network calculations  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2016
Tom Nr 2
Strony 75--80
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Jędrychowski, R.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń, r.jedrychowski@pollub.pl
autor Miller, P.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń, p.miller@pollub.pl
autor Wancerz, M.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń, m.wancerz@pollub.pl
Bibliografia
[1] Jędrychowski R.: Zalety standaryzacji systemów nadzoru i zabezpieczeń dla generacji rozproszonej. Rynek Energii nr 21(81) - 2009, str. 46-51.
[2] Jędrychowski R., Wydra M.: Modeling of control systems dedicated to dispersed energy sources. Przegląd Elektrotechniczny - 2014, nr 3, vol. 90, s. 247-250.
[3] PN-EN 61850-6. Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 6: Język opisu konfiguracji komunikacji pomiędzy urządzeniami IED w stacjach elektroenergetycznych. Październik 2010.
[4] Miller P., Wancerz M., Jędrychowski R.: Wykorzystanie informacji o zmianach topologii sieci do dynamicznej korekty nastaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej. Rynek Energii nr 1(116), luty 2015r., s. 20-25.
[5] Miller P., Wancerz M.: Komputerowo wspomagane obliczenia zwarciowe w sieciach przemysłowych. Poznan University of Technology Academic Journals, Poznań 2015, No 82, s 189-198.
[6] Miller P., Wancerz M.: Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia – program komputerowy Katalog ZSN. Rynek Energii nr 4(113), sierpień 2014 r., s. 95-100.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ba888135-75a0-45d3-bb8e-7b9f433ce252
Identyfikatory