Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ba401195-6783-48bd-85cd-b3211d8142d8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena pracy służb w związku z wypadkami komunikacyjnymi z wykorzystaniem narzędzi GIS

Autorzy Ogrodniczak, M.  Ryba, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The evaluation of services activities in context of road accidents using tools GIS
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zostały scharakteryzowane służby mundurowe biorące bezpośredni udział w udzielaniu pomocy przy wypadkach. Następnie został opisany aktualny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim. Dane statystyczne dotyczące wypadków na drogach w województwie zostały zobrazowane w postaci map. Artykuł zawiera również charakterystykę analiz przestrzennych, które służby mundurowe mogą wykorzystywać w swojej pracy. Ostatnią częścią artykułu są analizy sprawdzające czy dany obszar jest odpowiednio obsługiwany przez poszczególne jednostki służb.
EN The aim of the article is to characterize the uniformed services, which involved in involved in the road accidents. The authors describe the current state of road safety in the Warmia-Mazury. Then they show statistical data relating to accidents on the roads in the region, which are illustrated on maps. The article includes also the characteristics of spatial analysis. Uniformed services can use it in their work. The last part of the article are analyzes, which show that areas are adequately served by the uniformed services.
Słowa kluczowe
PL wypadek drogowy   bezpieczeństwo ruchu drogowego   województwo warmińsko-mazurskie   służby mundurowe   ocena pracy   jakość pracy   GIS   narzędzia GIS  
EN road accident   road safety   Warmia and Mazuria voivodeship   uniformed services   work evaluation   work quality   GIS   tools GIS  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 356--360
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ogrodniczak, M.
  • student I roku studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
autor Ryba, J.
  • studentka IV roku Prawa oraz I roku studiów drugiego stopnia Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602).
2. Bukowski S. Z., Policja w systemie bezpieczeństwa państwa, Słupsk 2013.
3. Ury E., Pieprzny S., Formacje mundurowe w systemie administracji publicznej, w: Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej red. E. Ury, S. Pieprzny, Rzeszów 2010.
4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179).
5. Karpiuk M., Ochrona przeciwpożarowa w systemie gwarantującym bezpieczeństwo powszechne i jednostkowe, w: Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Ury, S. Pieprzny, Rzeszów 2010.
6. Nowakowski Z., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie”, Warszawa 2009.
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. nr 111 poz. 1311).
8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 r. nr 178 poz. 1380).
9. Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, Warszawa 1999.
10. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS Obszary zastosowań, Warszawa 2007.
11. Longley P. A., Goodchild F. M., Maguire D. J., Rhind W. D., GIS Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
12. Medyńska-Gulij B., Kartografia i geowizualizacja, Warszawa 2012.
13. Analiza stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ba401195-6783-48bd-85cd-b3211d8142d8
Identyfikatory