Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ba30260f-7853-448f-a2d0-243e82bd28bd

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Model optymalizacji zintegrowanego łańcucha logistycznego według dywersyfikacji dostaw gazu na przykładzie Polski Zachodniej

Autorzy Semenov, I. N.  Ignalewski, W. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN The optimization model of integrated logistic chain according to diversification of gas deliveries by example of the Western Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W Polsce istnieje uzasadniona potrzeba rozwoju technologii i technik transportu paliw, a w szczególności gazu, uwzględniając różnorodność kierunków oraz technologii odbioru ładunku. Pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię stało się jednym z niezbędnych warunków utrzymania zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Do lat 90. ubiegłego wieku sektor energetyczny uważany był przez większość państw europejskich za sektor o znaczeniu strategicznym i jako taki podlegał ścisłej kontroli ze strony władz1. Obecne trendy prywatyzacji i liberalizacji tego sektora ekonomiki spowodowane są wzrostem poczucia bezpieczeństwa poszczególnych krajów. Posiadanie przez dany kraj zaopatrzenia w energię lub brak takiego zaopatrzenia – to ważny czynnik wyznaczający suwerenność i międzynarodową pozycję międzynarodową tegoż kraju. [...]
EN In energy policy of the Poland, stable alleviating of customers needs in energy is recognized as a one from condition, which increase state’s competitiveness. Possible solution concerning diversification supply of this raw material is taking advantage of new transport technology, the so-called CNG (Compressed Natural Gas) transport. There are two problems to solve at choice of distribution technology of CNG. First problem concerns optimization of CNG-modules transportation to final regional endusers, and second problem – optimization of CNG-modules chain supply. The article shows that the condition of distribution profitability requires conducting precise simulation of function of alternative transportation of gas resources using inland waterways, roadways or railroad transport.
Słowa kluczowe
PL transport paliwa   dostawy gazu   dywersyfikacja dostaw gazu   podziemne magazyny gazu   model optymalizacji  
EN transportation fuel   gas supply   diversification of gas supplies   underground gas storage   optimization model  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2010
Tom Nr 12
Strony 231--254
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., fot., tab., wykr.
Twórcy
autor Semenov, I. N.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
autor Ignalewski, W.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Bibliografia
1. Hall N., Taylor C., Emerging supply-side energy technologies, Ministry of economic development, report 150337-REPT-001.doc, New Zealand, July 2006.
2. Kaliski M., Staśko D., Rola krajowej infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, Warszawa 2003.
3. Michałowski W.S., Trzop S., Rurociągi dalekiego zasięgu, Warszawa 2005.
4. Polityka Energetyczna Polski do 2025 r., Minister Gospodarki i Pracy RP, Zespół do spraw polityki energetycznej, Warszawa 2005.
5. Semenov I.N., Ignalewski W., Metodyka racjonalizacji dystrybucji gazu ziemnego w relacjach intermodalnych do odbiorców końcowych województwa zachodniopomorskiego, Materiały II Konferencji naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego”, WHSZ, Słupsk 2008.
6. Semenov I.N., Ignalewski W., Nowoczesne technologie w intermodalnych przewozach gazu skompresowanego do Polski, Materiały VII Konferencji naukowej „Porty morskie 2007”, Szczecin 2007.
7. Semenov I.N., Inland waterways as the powerful tool for the further development of Intermodality, Proc. of International Conference „Coastal Ship & Inland Waterway”, RINA, London 2006.
8. Semenov I.N., The Multidimensional Approach to Development Strategy of Marine Industry. Part I. Obstacles and willingness to the EU marine industry reengineering, „Polish Maritime Research” 2008, No. 3.
9. Semenov I.N., Kaup M., Korytarz dystrybucji LNG w kierunku północ-południe według lokalizacji terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu, Sympozjum „Lokalizacja gazoportu LNG w Świnoujściu”, Szczecin 2006.
10. Semenov I.N., Węzeł logistyczny gazoportu LNG w Świnoujściu, Sympozjum „Lokalizacja gazoportu LNG w Świnoujściu”, Szczecin, 5.09.2006.
11. Semenov I.N., Innovative development models of port services, Polish Academy of Sciences, „Marine Technology Transactions” 2003, Vol. 14.
12. Staško D., Model of energy safety evaluation, Acta Montanistica Slovaca Ročník 11, Mimoriadne číslo 1, 2006.
13. www.gazoprojekt.com.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ba30260f-7853-448f-a2d0-243e82bd28bd
Identyfikatory