Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ba21d824-f1ae-4056-b25c-a96bde032f8a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Przykład rozkładu parametrów powietrza w autobusie komunikacji miejskiej

Autorzy Gużda, A.  Szmolke, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Example of air parameters distribution in an urban bus transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono rozkład parametrów powietrza takich jak: temperatura, wilgotność względna i stężenie dwutlenku węgla podczas przejazdu autobusu na wybranej trasie. Ponadto w artykule zawarto informacje, w jaki sposób wpływa wzrost ilości dwutlenku węgla na osoby przebywające w przestrzeni zamkniętej. Omówiono normy i wytyczne zalecenia odnośnie dopuszczalnego stężenia CO2w pomieszczeniu. W części badawczej autorzy wykonali pomiary temperatury, wilgotności i stężenia dwutlenku węgla w autobusie podczas jego przejazdu ze zmieniającą się liczbą osób z których wyciągnięto wnioski.
EN The article discussed the problem of the distribution of air parameters such as temperature, relative humidity and carbon dioxide levels during the journey of the bus on the chosen route. Additionally, in the article the information about the influence of carbon dioxide on the people staying in the room was contained. The standards and guidelines recommendations for the allowable concentration of CO2in the room was discussed. In the research the authors performed the measurements of temperature, humidity and carbon dioxide concentration in the bus during the journey with a changing number of people. The research has shown when the number of people increased, the level of CO2increase, reaching a value of more than three times higher than the recommendation of an acceptable level of concentration in the room.
Słowa kluczowe
PL autobus   temperatura powietrza   wilgotność względna powietrza   stężenie dwutlenku węgla   wentylacja pojazdu   powietrze wewnętrzne   klimatyzacja i wentylacja  
EN bus   air temperature   relative humidity   carbon dioxide concentration   vehicle ventilation   air conditioning and ventilation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 185--189
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gużda, A.
autor Szmolke, N.
Bibliografia
1. PN-83/B-03430 (wraz ze zmianą A3:2000) – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
2. PN-85/N-08013 - Ergonomia. Środowiska termiczne umiarkowane. Określenie wskaźników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu termicznego.
3. http://www.ogrzewaniescienne.com.pl/, dostęp w dniu 20.02.2016r.
4. Skwarczyński M., Dumała S., Wpływ liczby użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w sali audytoryjnej, "Instal" 2012, nr 12.
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 79/1998) z późniejszymi zmianami
6. CEN CR 1752, Ventilation for Buildings, Design Criteria for the Indoor Environment, European Committee for Standarization, 1998.
7. ASHRAE Standard 62-2001, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.
8. Kaiser K., Tlenek i dwutlenek węgla w pomieszczeniach, "Rynek Instalacyjny" 2010, nr 9.
9. Śliwowski L., Lis A., Wybrane problemy mikroklimatu wnętrz, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 2002, nr 3.
10. http://freemeteo.pl/, dostęp w dniu 19.03.2016r.
11. http://bustradecenter.pl/autobusy/man-a01,23.html, dostęp w dniu 13.03.2016r.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ba21d824-f1ae-4056-b25c-a96bde032f8a
Identyfikatory