Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ba0d3e5e-b83c-4482-af21-6ead5a12b327

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Oddziaływanie biopaliwa FAME na elementy uszczelniające filtrów paliwa

Autorzy Nawrot, K.  Kozak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of FAME biofuel on sealing elements of fuel filters
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z głównych problemów związanych z zastosowaniem biopaliwa FAME (estry metylowe kwasów tłuszczowych) w czystej postaci jako paliwa silnikowego jest jego destrukcyjne oddziaływanie na elementy układu paliwowego wykonane z tradycyjnych materiałów konstrukcyjnych. Dotyczy to zarówno elementów wykonanych z metali (oddziaływanie korozyjne), jak i z tworzyw sztucznych. W niniejszej pracy podjęto się oceny wpływu FAME na elementy uszczelniające filtrów paliwa, które wykonywane są z kauczuku fluorowego i kauczuku akrylonitrylowego. W wyniku badań stwierdzono, że właściwości mechaniczne kauczuku fluorowego nie zmieniają się w warunkach długotrwałego kontaktu z FAME. A zatem może być on bezpiecznie stosowany w układach paliwowych silników zasilanych FAME jako samoistnym paliwem.
EN One of the main difficulties associated with the use of FAME biofuel (fatty acid methyl esters) in its pure form as a motor fuel is its destructive effect on fuel system components made with traditional materials. This applies to both elements made out of metal (corrosive effect), as well as synthetic materials. This study attempts to assess the impact of FAME biofuel on sealing elements of fuel filters, which are made of fluorine rubber and nitrile butadiene rubber. The results showed that the mechanical properties of fluorine rubber do not change in the conditions of prolonged contact with FAME. Thus, it can be safely used in fuel systems for engines fueled with FAME as a neat fuel.
Słowa kluczowe
PL FAME   biopaliwo   filtr paliwa   uszczelnienia   elastomery  
EN FAME   biofuel   fuel filter   seals   elastomers  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 407--410
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Nawrot, K.
autor Kozak, M.
Bibliografia
[1] Benazzi E.: Gasoline and diesel imbalances in the Atlantic Basin. Petroleum Technology Quaterly, nr 2/2011.
[2] Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Raport Roczny – Przemysł i Handel Naftowy 2013.
[3] Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2010, 2011, Warszawa 2012.
[4] Merkisz J., Kozak M.: Przegląd techniczno-eksploatacyjnych korzyści i zagrożeń związanych ze stosowaniem biopaliw w silnikach spalinowych. Konferencja Biopaliwa 2003: uprawy – technologia – zastosowanie, Warszawa 13 czerwca 2003 r.
[5] Merkisz J., Kozak M., Teodorczyk A.: Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem biopaliw w silnikach spalinowych. Archiwum Spalania, vol. 3, nr 1, 2003 r.
[6] http://www.gum-reda.pl/pl/materialy-kauczuk-akrylonitrylowy-nbr-r-35.html
[7] http://www.passerotti.com.pl/o__materialy_n_uszczelnienia/charakterystyka_materialow/ nbr
[8] http://www.passerotti.com.pl/o__materialy_na_uszczelnienia/charakterystyka_materialow/fkm
[9] Polska Norma PN-ISO 37:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny – Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu.
[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ba0d3e5e-b83c-4482-af21-6ead5a12b327
Identyfikatory