Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b9b87d36-bbc2-4df6-9225-7664cdf7cda1

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

The application of telematic technologies in Slovakia – the possibility of improving road safety in the Slovak Republic

Autorzy Cernicky, L.  Kalasova, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Zastosowanie technologii telematycznych na Słowacji – możliwość poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Republice Słowackiej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Life on the road with all its aftermath and consequences works as a big triangle: driver-road-car. The main cause of road accidents is driver who can´t cope with increase of traffic density and with more and more powerful cars. Increasing number of new vehicles on our roads shows certain economic power of Slovakia and improving standard of living. The annual growth of more than seventy thousand new cars has as a result overcrowded Slovakian road network. Because of this, there is a special attention given to road traffic safety and its various factor at the present not only in our country, but also in the European Union. By joining the European Union we are committed to achieve standards in all areas that are comparable with European developed countries. In our paper we would analyze accident rate of traffic in recent years in Slovakia and design telematic measures to reduce it.
PL Życie na drodze z wszystkimi jego skutkami i konsekwencjami działa jak wielki trójkąt: kierowca-droga-samochód. Główną przyczyną wypadków drogowych jest kierowca, który nie może poradzić sobie ze wzrostem natężenia ruchu i coraz lepszymi samochodami. Zwiększenie liczby nowych pojazdów na naszych drogach pokazuje pewną siłę gospodarczą Słowacji oraz poprawę standardu życia. Roczny wzrost o ponad siedemdziesiąt tysięcy nowych samochodów skutkuje przepełnieniem sieci drogowej Słowacji. Z tego powodu, obecnie nie tylko w naszym kraju, ale również w Unii Europejskiej, szczególną uwagę skupia się na bezpieczeństwo ruchu drogowego i jego różne czynniki. Przystępując do Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia standardów we wszystkich dziedzinach, które są porównywalne z europejskimi krajami rozwiniętymi.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   inteligentne systemy transportowe   rozwój transportu drogowego  
EN traffic safety   intelligent transport systems   development of road transport  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 86
Strony 7--11
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Cernicky, L.
autor Kalasova, A.
  • University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, Department of Road and Urban Transport , Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovakia, alica.kalasova@fpedas.uniza.sk.
Bibliografia
1. Kalašová A., Hamar M.: Telematické aplikácie – dôležitý nástroj zvyšovania bezpečnosti. In: Nehody s hromadným postihnutím osôb. 4. Medzinárodný kongres spojený s výstavou: 24.-25. November 2011, hotel HolidyInn, Žilina, Slovakia. – Euroedu, s.r.o. Košice, p. 50-56.
2. Kom (2001) 370 White Paper: European transport policy for 2010: time to decide.
3. Kom (2011) 144 White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system.
4. Kupčuljaková J.: Preference městské hromadné dopravy. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010. 6-10.12.2010 Hradec Králové. Sborník příspévků [elektronickýzdroj]: CD. Magnanimitas Hradec Králové 2010, p. 1303-1307.
5. Kalašová A., Kupčuljaková J.: Future of telematics applications as support for increased safety, [in:] Archives of transport system telematics. Vol. 4, Iss. 4, November 2011, p. 17-21.
6. Kalašová A., Krchová Z.: Intelligent transport systems and safety in road traffic, [in:] Archives of transport system telematics. Vol. 4, Iss. 2, May 2011, p. 25-28.
7. Kalašová A.: Decreasing road accident frequency with the help of ITS, [in:] MOSATT 2011: modern safety technologies in transportation: proceedings of the international scientific conference, 20-22 September 2011, Zlata Idka, Slovakia-Košice: Suprema, 2011, p. 193-197.
8. Schreyer Ch., Schneider Ch.: External costs of transport update study, International Railway Union, October 2004, Paris.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b9b87d36-bbc2-4df6-9225-7664cdf7cda1
Identyfikatory