Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b93844b2-1237-4a0c-a941-ca158444b108

Czasopismo

Hutnik, Wiadomości Hutnicze

Tytuł artykułu

Simulation of thermomechanical control processing of steels using experimental planning and FEM

Autorzy Rudskoy, A. I.  Kodzhaspirov, G. E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Symulacja kontrolowanej obróbki cieplno-mechanicznej stali przy użyciu metody planowania doświadczeń i MES
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The Experiment Planning and Finite Elements Methods (FEM) have been used for the simulation and examination of combined Thermomechanical Control Processing (TMCP) parameters effect on the structure and mechanical properties. Simulation of TMCP for the definite cross-section of the billets was carried out by FEM calculations. Mathematical models and nomographs of yield strength dependences from combination deformation temperature, degree of reduction, and quenched temperature were obtained for the rolled plates with the finite thickness: 45, 40, and 35 mm, and as a result the nomographs for the different sizes of billet cross-section have been plotted.
PL Planowanie eksperymentu oraz metoda elementów skończonych zostały wykorzystane do modelowania i badań nad wpływem różnych parametrów kontrolowanej obróbki cieplno-mechanicznej na strukturę i własności mechaniczne. Symulację procesu TMPC dla określonego przekroju poprzecznego wsadu przeprowadzono na podstawie obliczeń za pomocą MES. W wyniku badań otrzymano modele matematyczne oraz nomogramy umownej granicy plastyczności w zależności od temperatury odkształcenia, wielkości odkształcenia oraz temperatury chłodzenia dla blach walcowanych na grubość 45, 40 oraz 35 mm, jak również nomogramy dla różnych rozmiarów przekroju poprzecznego wsadu.
Słowa kluczowe
PL walcowanie   MES (metoda elementów skończonych)   planowanie doświadczeń   kontrolowana obróbka cieplno-mechaniczna  
EN rolling   FEM   experiment planning   thermomechanical control processing  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Rocznik 2011
Tom Vol. 78, nr 5
Strony 409--414
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Rudskoy, A. I.
  • St. Petersburg State Polytechnical University, Russia
autor Kodzhaspirov, G. E.
  • St. Petersburg State Polytechnical University, Russia
Bibliografia
1. He X. L., Djahazi M., Jonas J. J., and Jackman J.: Acta.metall.vol. 39, 1991, p. 2295
2. Korchynsky M. F., in.: Int. Conf.HSLA Steels, ed., A.J.DeArdo, TMS, Warrendale, PA, 1988, 169
3. Sellars C. M., in.: HSLA Steels Metallurgy and Applications, eds., J.M. Gray et al., ASM, Beijing, China, 1985, p. 73
4. Kodzhaspirov G. E, Rudskoy A. I, Rybin V. V.: Physical fundamental and resource savingn technologies of metal articles manufacturing by metal forming. St.Petersburg, Nauka, 2007, s. 350
5. Kodzhaspirov G. E., Kim I.: Thermomechanical Processing of Steels. St.Petersburg, 1998, s. 228
6. Jonas J. J., Poliak E. I., Najafizadeh A.: The Strain Dependence of Post-Deformation Softening during the Hot Compression of 304H Stainless Steel. Materials Science Forum Vols. 539÷543, 2007, pp. 100÷107
7. Levit V. I., Kodzhaspirov G. E., Davidova L. S., Phys. Met.metall, vol. 5, 1992, p. 124
8. Bernshtein M. L., Kaputkina L. M., Prokoshkin S. D. Dobatkin S. V.: Acta.metall. vol. 33, 1985, p. 247
9. Kodzhaspirov G. E.: Industrial Laboratory, vol. 7, 1982, p. 477
10. Hodson P. D., Gibbs R. K.: ISIJ International, vol. 32, 1992, no. 12, p. 1329
11. Sellars C. M.: Materials Science and Technology, vol. 6, 1990, no. 11, p. 1072
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b93844b2-1237-4a0c-a941-ca158444b108
Identyfikatory