Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b92e0da0-c327-4bed-aa30-e37f9acc6687

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Analiza drgań gruntu spowodowanych przejazdami pociągów w aspekcie wpływu na obiekty budowlane i ludzi

Autorzy Duda, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Railway induced ground vibration analysis in aspect of influence on civil engineering objects and people
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono metodykę oraz wyniki przeprowadzonych badań. Analizowano przyspieszenia oraz prędkości drgań. Przeprowadzono analizę przebiegów czasowych oraz analizę widmową w tercjowych pasmach częstotliwości. Porównano z wynikami badań opisanymi w literaturze, dotyczącymi drgań od przejazdów pociągów, prac strzałowych oraz wstrząsów górniczych.
EN Paper presents both the methodology and results of the research. Acceleration and velocity of vibration were analysed. Time histories and one-third octave frequency bands spectra were analysed. Results were compared to case studies presented in literature, concerning railway, quarring and mining induced ground vibration.
Słowa kluczowe
PL drganie gruntu   transport szynowy   oddziaływanie   obiekt budowlany   człowiek  
EN ground vibrations   rail transport   influence   building object   human being  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 2
Strony 87--90
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., il., tab.
Twórcy
autor Duda, J.
  • Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Opolska
Bibliografia
[1] Chyży T.: Badania oddziaływań drgań pochodzenia komunikacyjnego na budynki mieszkalne i ludzi w aglomeracji warszawskiej. "Prace Instytutu Techniki Budowlanej", nr 1/2008.
[2] Dulińska J.: Wpływ powierzchniowych prac strzałowych w kamieniołomie na odpowiedź dynamiczną mostu kamiennego. "Inżynieria i Budownictwo", nr 10/2006.
[3] Dulińska J., Zięba A.: Wpływ wstrząsów górniczych i odstrzałów w kamieniołomach na odpowiedź dynamiczną w gazociągach. "Czasopismo Techniczne", z. 2-B/2007.
[4] Jones C.: Low frequency ground vibration. In: D. Thompson: Railway noise and vibration: mechanisms, modelling and means of control, Elsevier, 2009.
[5] Kawecki J., Stypuła K.: Zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach narażonych na oddziaływania komunikacyjne. Politechnika Krakowska, Kraków 2013.
[6] Kuo K. A., Verbraken H., Degrande G., Lombaerd G.: Hybrid Predictions of railway induced ground vibration using a combination of experimental measurements and numerical modelling. “Journal of Sound and Vibration", vol. 373 (2016), no 7.
[7] Kwiatkowska E., Grosel J.: Podkłady strunobetonowe z wibroizolacją – badania in situ. „Przeqląd Komunikacyjny”, nr 9/2014.
[8] Li X., Zhang Z., Zhang X.: Using elastic bridge bearing to reduce train-induced ground vibration: An experimental and numerical study. "Soil Dynamics and Earthquake Engineering", vol. 85 (2016).
[9] Lombaerd G., Galvin P., François C., Degrande G.: Quantification of uncertainty in the prediction of railway induced ground vibration due to the use of statistical track unevenness data. “Journal of Sound and Vibration”, vol. 333 (2014).
[10] Maciąg E., Tatara T.: Drgania wzbudzane podziemną eksploatacją górniczą i ich wpływ na zabudowę powierzchniową. XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła, 17-20 marca 2009.
[11] PN/B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
[12] Stypuła K.: Drgania generowane w podłożu przez transport szynowy i ich wpływ na budynki i ludzi w budynkach. XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła 17-20 marca 2009.
[13] Stypuła K.: Uszkodzenia budynków jako efekt oddziaływań parasejsmicznych pochodzenia transportowego i budowlanego, morfologia - diagnostyka - zabezpieczanie. XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła, 7-10 marca 2017.
[14] Stypuła K., Dziadosz-Kulpa K.: Wpływ konstrukcji stropu płytowego w budynku wielokondygnacyjnym na odbiór przez ludzi drgań od przejazdów metra. "Inżynieria i Budownictwo", nr 10/2006.
[15] Zembaty Z.: Non-stationary random vibrations of a shear beam under high frequency seismic effects. "Soil Dynamics and Earthquake Engineering", vol. 27 (2007).
[16] Zembaty Z.: Rockburst induced ground motion - a comparative study. "Soil Dynamics and Earthquake Engineering", vol. 24 (2004).
[17] Zembaty Z., Mutke G., Nawrocki D., Bobra P.: Rotational ground-motion records from induced seismic events. "Seismological Research Letters", vol. 88 (2017), no 1.
[18] Szydełko B. (dokumentator): Dokumentacja geotechniczna dla oceny geotechnicznych warunków posadowienia wieży telefonii komórkowej SB 5196 Górażdże, w Górażdżach, ul. Dworcowa, pow. Krapkowice. Grunt S.C., Opole 2004.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b92e0da0-c327-4bed-aa30-e37f9acc6687
Identyfikatory