Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b927d69b-5a00-4ec0-930a-d1b6359b8871

Czasopismo

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Tytuł artykułu

Wspomaganie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego z polskich złóż z wykorzystaniem CO2 i jego równoczesną sekwestracją

Autorzy Lubaś, J.  Szott, W.  Wójcicki, A. 
Treść / Zawartość http://geojournals.pgi.gov.pl/bp/
Warianty tytułu
EN Enhanced Oil and Gas Recovery from Poland’s hydrocarbon reservoirs by CO2 injection with simultaneous CO2 sequestration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Publikację przygotowano na podstawie wyników badań uzyskanych przez Konsorcjum, składające się z Instytutu Nafty i Gazu oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, w ramach projektu realizowanego na zamówienie Ministerstwa Środowiska pt. ,,Program wspomagania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego z krajowych złóż węglowodorów przy zastosowaniu podziemnego zatłaczania CO[sub]2[/sub]”. Wykonano badania symulacyjne efektywności zastosowania w wybranych złożach ropy i gazu procesów CO[sub]2[/sub]–EOR, EGR z równoczesną sekwestracją CO[sub]2[/sub]. W pierwszej części na przykładzie wytypowanych 10 złóż oceniono możliwości zwiększenia krajowych zasobów wydobywalnych ropy naftowej i gazu ziemnego, przy wykorzystaniu omawianych metod. Następnie określono potencjał składowania CO[sub]2[/sub] w wytypowanych złożach węglowodorów z zastosowaniem metod CO[sub]2[/sub]–EOR, EGR Na zakończenie przeprowadzono wstępną analizę opłacalności ekonomicznej symulowanych metod.
EN The paper was prepared based on the research results obtained by the consortium of Oil and Gas Institute and Polish Geological Institute – National Research Institute within the project ordered by the Ministry of the Environment and entitled: “Program of Enhanced Oil and Gas Recovery from Domestic Hydrocarbon Reservoirs by the Application of Underground CO2 Injection”. The effectiveness of the CO[sub]2[/sub]–EOR, EGR methods with simultaneous CO[sub]2[/sub] sequestration was studied usingreservoir simulations for selected oil and gas reservoirs in Poland. The first part of the paper includes an evaluation of the potential of the above methods to increase recoverable oil or gas reserves in 10 selected reservoirs. The second part of the paper includes an assessment of the CO[sub]2[/sub] storage potential of the same reservoirs using the studied methods. The paper concludes with the introductory economic analysis for the profitability of the simulated methods.
Słowa kluczowe
PL sekwestracja CO2   wspomaganie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego   CO2-EOR   EGR   złoża węglowodorów  
EN CO2 sequestration   Enhanced Oil and Gas Recovery   CO2-EOR   EGR   hydrocarbon reservoirs  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Rocznik 2015
Tom nr 465
Strony 45--56
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Lubaś, J.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno, lubas@inig.pl
autor Szott, W.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno, wieslaw.szott@inig.pl
autor Wójcicki, A.
Bibliografia
[1] AL-JARBA M., AL-ANAZI B.D., 2009 — A comparison study of the CO2-Oil Physical Properties Literature Correlations Accuracy using Visual Basic Modelling Technique. NAFTA, 60, 5: 287–291.
[2] BACHU S., 2002 — Screening and Ranking of Hydrocarbon Reservoirs for CO2 Storage in the Alberta Basin, Canada. J. Can. Petrol. Technol., 41, 9: 51–61.
[3] BOSSIE-CODREANU D. (red.), 2008 — GeoCapacity economic use of CO2 in hydrocarbon fields. Report D19 of EU GeoCapacity project.
[4] ECLIPSE, 2010 — Symulator złożowy Eclipse 300, 2010.1 firmy GeoQuest Schlumberger.
[5] IPCC, 2005 — IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage. Prepared by Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change (red. B. Metz i in.). Cambridge University Press, Cambridge.
[6] KARNKOWSKI P., 1999 — Oil and Gas deposits in Poland. GEOS, Kraków.
[7] LEEUWEN VAN T., FERGUSON R., KUUSKRAA V., 2009 — Electricity Use of Enhanced Oil Recovery with Carbon Dioxide (CO2–EOR). Raport DOE/NETL-2009/1354.
[8] MAURAND N. (red.), 2008 — Economic uses of CO2. Report D19 of EU GeoCapacity project (published: www.geocapacity.eu).
[9] NUNEZ-LOPEZ V., HOLTZ M.H., WOOD D.J., AMBROSE W.A., HOVORKA S., 2008 — Quick-look assessments to identify optimal CO2 EOR storage sites. Environ. Geol., 54: 1695–1706.
[10] OLDENBURG C.M., 2003 — Carbon Sequestration in Natural Gas Reservoirs: Enhanced Gas Recovery and Natural Gas Storage. W: Proceedings, TOUGH Symposium. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, 12–14 May:1–8.
[11] OLDENBURG C.M., BENSON S.M., 2001 — Carbon Sequestration with Enhanced Gas Recovery: Identifying Candidate Sites for Pilot Study. W: First National Conference on Carbon Sequestration. Washington, 14–17 May: 1–11.
[12] PIESIK-BUŚ W., 2010 — Analiza modelu geologicznego wytypowanego złoża gazu ziemnego do konwersji na PMG, z wykorzystaniem CO2 jako gazu buforowego. Nafta-Gaz, 66, 11: 1000–1007.
[13] SCHUPPERS J.D., HOLLOWAY S., MAY F., GERLING P., BØE R., MAGNUS C., RIIS F., OSMUNDSEN P.T., LARSEN M., ANDERSEN P.R., HATZYANNIS G., 2003 — Storage capacity and quality of hydrocarbon structures in North Sea and the Aegean region. GESTCO WP2 Final Report, TNO, Utrecht.
[14] SVENSSON R., ODENBERGER M., JOHNSSON F., STROMBERG L., 2004 — Transportation systems for CO2 – application to carbon capture and storage. Energ. Convers. Manage., 45: 2343–2353.
[15] SZOTT W., 2012 — Bilansowa metoda modelowania wypierania mieszającego w ośrodku porowatym. Nafta-Gaz, 12: 965–975.
[16] SZOTT W., ŁĘTKOWSKI P., GOŁĄBEK A., MIŁEK K., 2012 — Ocena efektów wspomaganego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego z wybranych złóż krajowych z zastosowaniem zatłaczania CO2. Pr. Nauk. Inst. Nafty i Gazu, 184.
[17] TABER J.J., MARTIN F.D., SERIGHT R.S., 1997a — EOR Screening Criteria Revisited – Part 1: Introduction Screening Criteria and Enhanced Recovery Field Projects. SPE Reservoir Engineering, 12, 3: 189–198.
[18] TABER J.J., MARTIN F.D., SERIGHTR.S., 1997b — EOR Screening Criteria Revisited – Part 2: Applications and Impact of Oil Prices. SPE Reservoir Engineering, 12, 3: 199–205.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b927d69b-5a00-4ec0-930a-d1b6359b8871
Identyfikatory